Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2004 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji
 • 1999 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 - 2022 Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyodiagnostik Anabilim Dalı
ÜYELİKLER
 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
 • CIRSE
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Endovascular abdominal aortic repair and concomitant intraprocedural endovascular interventions: Our single-center experience. Turkish journal of vascular surgery, 31(1), 15-24. Doi: 10.9739/tjvs.2022.908 (2022) ÖZEN ÖZGÜR, HARMAN ALİ, AKAY HAKKI TANKUT
 • Arteriyel psödoanevrizmaların ultrasonografi kılavuzluğunda trombin enjeksiyonu ile tedavisi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 23(3), 437- 443 (2021) HARMAN ALİ, KESİM ÇAĞRI, ÖZEN ÖZGÜR
 • The effectiveness of computed tomography-guided lumbar epidural steroid injections fora spinal pain management: A single center experience with 2-year follow-up. BIOMEDICAL RESEARCH, 28(18), 7775-7778. (2017) HARMAN ALİ, DUMAN ENES, ÖZDEMİR ADNAN
 • Diagnosis and treatment of Takayasu arteritis in Turkey: A single center results Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 23(1), 39-44., Doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10055 (2015) AKAY HAKKI TANKUT, HARMAN ALİ, YÜCEL AHMET EFTAL, ÖZYER EŞREF UMUT, GÜLTEKİN BAHADIR
 • An Intraarticular Sacroiliac Steroid Injection Under the Guidance of Computed Tomography for Relieving Sacroiliac Joint Pain: A Clinical Outcome Study with Two Years of Follow-Up. Turkish Journal of Rheumatology, 27(3), 165-173., Doi: 10.5606/tjr.2012.028 (2012) ŞAHİN ORÇUN, HARMAN ALİ, AKGÜN RAHMİ CAN, TUNCAY İSMAİL CENGİZ
 • Devascularization of Head and Neck Paragangliomas by Direct Percutaneous Embolization CardioVascular and Interventional Radiology, 33, 967-975., Doi:10.1007/s00270-010-9803-4 (2010) ÖZYER EŞREF UMUT, HARMAN ALİ, YILDIRIM ERKAN, AYTEKİN CÜNEYT, AKAY HAKKI TANKUT, BOYVAT FATİH
 • Long-Term Results of Angioplasty and Stent Placement for Treatment of Central Venous Obstruction in 126 Hemodialysis Patients: A 10-Year Single-Center Experience American Journal of Roentgenology, 193(6), 1672-1679., Doi: 10.2214/AJR.09.2654 (2009) ÖZYER EŞREF UMUT, HARMAN ALİ, YILDIRIM ERKAN, AYTEKİN CÜNEYT, KARAKAYALI FEZA,BOYVAT FATİH
 • Application of the AMPLATZER Vascular Plug in Endovascular Occlusion of Dialysis Accesses CardioVascular and Interventional Radiology, 32(5), 967-973., Doi: 10.1007/s00270-009-9574-y (2009) ÖZYER EŞREF UMUT, HARMAN ALİ, AYTEKİN CÜNEYT, BOYVAT FATİH, KARAKAYALI FEZA
 • Endovascular treatment of active bleeding after liver transplant Experimental and Clinical Transplantation, 5(1), 596-600. (2007) HARMAN ALİ, BOYVAT FATİH, HASDOĞAN BARIŞ, AYTEKİN CÜNEYT, KARAKAYALI HAMDİ,HABERAL MEHMET

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?