Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Radyoloji Nedir?

"Parlayan" anlamındaki Latince kelime olan radiationem ile  Antik Yunan dilinde araştırma ve inceleme anlamlarına gelen -ology kelimelerinin birleşimi olan radyoloji, tıp alanında hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan bir uzmanlık dalıdır. Radyoloji, X-ışınları, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT), ultrason ve nükleer tıp gibi görüntüleme tekniklerini kullanarak vücudun iç yapılarının detaylı görüntülerini elde eder. Bu görüntüler, doktorların hastalıkları tanımlamasına, tedavi seçeneklerini değerlendirmesine ve tedavi sürecini izlemesine yardımcı olur.

Radyolog ise tıbbi görüntüleme tekniklerini kullanarak hastalıkların tanısını koyan ve gerektiğinde tedavi eden uzman doktora verilen isimdir.

Acıbadem Sağlık Grubu Radyoloji bölümlerinde diagnostik (tanısal) ve girişimsel radyolojik hizmetler gerçekleştirebilmektedir.

Hangi Belirtilerde Radyoloji Randevusu Alınır?

Radyolojiye genellikle doğrudan randevu alınmaz; bunun yerine, bir doktor tarafından yönlendirilmeniz gerekir. Doktorunuz, belirtilerinizin ciddiyetine ve doğasına göre hangi tür radyolojik incelemenin gerekli olduğuna karar verir. Örneğin, kemik kırığı şüphesi varsa röntgen, iç organlarla ilgili bir sorun varsa BT veya MRG, hamilelik durumunda ultrason gibi.

 • Sürekli ve şiddetli baş ağrıları
 • Ani görme veya işitme kaybı
 • Göğüs ağrısı
 • Karın ağrısı
 • Kemik veya eklem ağrıları
 • Nefes darlığı
 • Ani ve şiddetli sırt veya karın ağrısı
 • Travma veya kaza sonrası ağrı
 • Uzun süreli ve açıklanamayan ateş
 • Anormal kan testi sonuçları
 • Kilo kaybı veya iştahta değişiklik
 • Şişlik veya kitle hissedilmesi

Radyoloji Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu radyologlarının hizmet verdiği konular arasında; genel radyoloji, bilgisayarlı tomografi, mamografi, panoramik röntgen, dijital floroskopi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi, anjiografi gibi diagnostik işlemler ve terapötik girişimsel işlemler yer alır. Hastalar tüm teşhis ve tedavi amaçlı işlemler sırasında bir doktor gözetimindedirler.

Radyoloji departmanındaki “Telemedicine” uygulamaları farklı ülkelerdeki merkezler arasında dijital imajların internet aracılığı ile transferini sağlamakta olup doktorlar arasında bilgi alışverişini ve konsültasyonu mümkün kılmaktadır.

2 mini-PACS sistemi ile tüm radyografik incelemeler dijital olarak saklanabilmekte ve intranet aracılığı ile film okuma odalarındaki iş istasyonlarına gönderilerek herhangi bir filme basılmaksızın monitörlerden değerlendirilebilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Radyolojik görüntüleme teknikleri nelerdir?

Radyolojik görüntüleme teknikleri arasında X-ışınları (röntgen), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT), ultrason ve nükleer tıp yer alır.

Radyolojik incelemeler güvenli midir?

Evet, radyolojik incelemeler genellikle güvenlidir. Ancak, özellikle X-ışınları ve BT taramaları gibi bazı teknikler radyasyona maruz kalmayı gerektirir. Bu nedenle, bu tür incelemeler gerektiğinde ve doktor tavsiyesi ile yapılmalıdır. MRG ve ultrason gibi teknikler radyasyon içermez.

Radyolojik inceleme öncesi hazırlık gerekir mi?

Bazı radyolojik incelemeler öncesinde özel hazırlıklar gerekebilir. Örneğin, MRG incelemeleri öncesinde metal eşyaların çıkarılması gerekebilir. BT taramaları veya ultrason incelemeleri öncesinde belirli bir süre aç kalmak veya bol su içmek gerekebilir.

Radyolojik incelemelerin sonuçları ne kadar sürede çıkar?

Radyolojik incelemelerin sonuçları genellikle birkaç saat ile birkaç gün arasında değişen sürelerde çıkar. Acil durumlarda sonuçlar daha hızlı alınabilir.

Radyolojik inceleme sırasında ağrı hissedilir mi?

Çoğu radyolojik inceleme ağrısızdır. Ancak, bazı girişimsel radyoloji işlemleri sırasında hafif rahatsızlık veya ağrı hissedilebilir. Bu durumda, doktorunuz gerekli önlemleri alacaktır.

Hamilelik sırasında radyolojik inceleme yapılabilir mi?

Hamilelik sırasında radyolojik incelemeler mümkün olduğunca sınırlı tutulmalıdır. Özellikle radyasyon içeren incelemelerden kaçınılmalıdır. Alternatif görüntüleme yöntemleri (ultrason gibi) tercih edilir.

Radyolojik incelemelerin yan etkileri var mı?

Genellikle radyolojik incelemelerin ciddi yan etkileri yoktur. Ancak, nadir durumlarda kontrast maddelere alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu tür durumlar önceden doktorunuza bildirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Radyolojik görüntüleme ile hangi hastalıklar teşhis edilebilir?

Radyolojik görüntüleme ile kemik kırıkları, tümörler, enfeksiyonlar, iç organ hasarları, damar tıkanıklıkları gibi pek çok hastalık ve durum teşhis edilebilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi

Benzer İlgi Alanları

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

Radyoloji biriminde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Medikal Teknolojiler

Radyoloji biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?