Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2021 Charité Universi tätsmedizin Berlin, Department of Urologynecology, Pelvic floor competence center, Berlin, Almanya /Clinical Visit (Avrupa Üroloji Derneği bursu)
 • 2018 Charité Universitätsmedizin Berlin, Department of Urologynecology, Pelvic floor competence center, Berlin, Almanya / Observer
 • 2013 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji
 • 2007 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doç. Dr.
 • 2021 Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakiültesi, Üroloji ABD / Dr. Öğr. Üyesi
 • 2019 - 2021 Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği / Uzman Doktor
 • 2016 - 2018 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği / Uzman Doktor
 • 2016 Ezine Devlet Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2013 - 2016 Iğdır Devlet Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2007 - 2013 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği / Asistan Doktor
ÜYELİKLER
 • Türk Üroloji Derneği
 • Üroonkoloji Derneği
 • Uluslararası Nöroüroloji Derneği
 • Uluslararası Kontinans Derneği
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Avrupa Üroloji Derneği
 • Kontinans Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Use of autologous fascia in midurethral sling surgeries; comparison of transobtrator and retropubic ways Ginekologia Polska, 2023 Harun Ozdemir, Yunus Çolakoglu, Kemal Topaloğlu, Emin Taha Keskin, Metin Savun, Ali Ayten, Alkan Çubuk, Abdulmuttalip Şimşek
 • Extraperitoneal Antegrade Vs Transperitoneal Open Radical Cystectomy: Single Center Experiences with 200 Cases Bladder Cancer, vol. 6, no. 2, pp. 187-194, 2020 Özkaptan Orkunt, Çubuk, Alkan; Dinçer, Erdinç, Şahan, Ahmet Kafkaslí, Alper, Akça, Oktay
 • The Efficiency and Safety of Endoscopic Treatment on Kidney-Transplanted Patients With Symptomatic Vesicoureteral Reflux in Native and Transplanted Renal Units In: Transplantation Proceedings. Elsevier, 2020. ÖZKAPTAN, Orkunt; BALABAN, Muhsin; ÇUBUK, Alkan
 • The impact of tumor invasion to muscularis mucosaevascular plexus on patient outcome in pT1 bladder urothelial carcinoma Arch Ital Urol Androl. 2020 Oct 2;92(3). doi: 10.4081/aiua.2020.3.239. PMID: 33016055. Sahan A, Gerin F, Garayev A, Bozkurtlar E, Çubuk A, Ozkaptan O, Ertas K, Tanıdır Y, Cam HK, Tınay I
 • The impact of anterior calyceal stones on the outcomes of percutaneous nephrolithotomy for complex kidney stones: a comparative study Minerva Urol Nefrol. 2020 Nov 17. doi: 10.23736/S0393-2249.20.04002-3. Epub ahead of print. PMID: 33200898. Sahan A, Dincer E, Özkaptan O, Cubuk A, Ertas K, Eryildirim B, Akca O.
 • Modified Autologous Transobturator Tape Surgery - A Prospective Comparison With Transobturator Tape Surgery Urology. 2020 Sep 24:S0090-4295(20)31170-5. doi: 10.1016/j.urology.2020.09.018. Cubuk A, Yanaral F, Sahan A, Ozkaptan O, Savun M, Ayranci A, Sarilar Ö, Akca O.
 • Comparison of the safety and efficacy of the on-demand use of sertraline, dapoxetine, and daily use of sertraline in the treatment of patients with lifelong premature ejaculation: A prospective randomised study. Andrologia. 2020 Oct 28:e13854. doi: 10.1111/and.13854. Online ahead of print. PMID: 33113277, Sahan A, Cubuk A, Ozkaptan O, Toprak T, Ozcan T, Ertas K, Canguven O, Tarhan F.
 • The efficiency and safety of endoscopic treatment on kidney-transplanted patients with symptomatic vesicoureteral reflux in native and transplanted renal units Transplantation Proceedings, 2020 O Özkaptan, M Balaban, A Çubuk
 • Iatrogenic endometriosis following apical pelvic organ prolapse surgery: a case report J Neymeyer - Journal of Medical Case Reports, 2020 A Cubuk, O Ozkaptan,
 • Non-invasive evaluation of obstruction after ureteroscopic stone removal: Role of renal resistive index assessment Arch Ital Urol Androl. 2020 Oct 2;92(3). doi: 10.4081/aiua.2020.3.244. PMID: 33016056 Eryildirim B, Şahan A, Türkoğlu Ö, Tuncer M, Kavukoğlu Ö, Şimsek B, Çubuk A, Sarica K

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI