Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (SECEC/ESSSE) gezici eğitim bursu ile Japonya ve Korede ileri omuz cerrahisi eğitimi
 • 2016 International Shoulder Anatomy Course, Innsbruck, Avusturya
 • 2009 Thomas Jefferson University, Philadelphia Hand Center, Philadelphia, ABD
 • 2008 Rhön Klinikum, Klinik für Hand und ellbogenchirurgie, Bad Neustadt, Almanya
 • 2007 International Microsurgery Course, Linz, Avusturya
 • 2004 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 2000 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1994 Denizli Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Doçent
 • 2013 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Yardımcı Doçent
 • 2011 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Öğretim Görevlisi
 • 2006 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2006 Erciş Devlet Hastanesi
 • 2005 - 2006 Derince Asker Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
 • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
 • Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (SECEC/ESSSE)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Completion repair exhibits increased healing characteristics compared with in situ repair of partial thickness bursal rotator cuff tears. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018 Mar 7. doi: 10.1007/s00167-018-4870-1 Gereli A, Kocaoglu B, Ulku TK, Silay S, Kilinc E, Uslu S, Nalbantoglu U.
 • Are pelvic anatomical structures in danger during arthroscopic acetabular labral repair? Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017;25:45-49. Gereli A, Kocaoğlu B, Ülkü TK, Veli Ismailoglu A, Silay S, Karahan M.
 • Fracture-dislocations of the proximal ulna. Acta Orthop Traumatol Turc. 2015;49:233-40. Gereli A, Nalbantoğlu U, Dikmen G, Seyhan M, Türkmen M.
 • Warm irrigation fluid does not raise the subacromial temperature to harmful levels while using radiofrequency device. Int J Shoulder Surg. 2015;9:99-100. Gereli A, Kocaoglu B, Guven O, Turkmen M.
 • The effect of organic silicon injection on Achilles tendon healing in rats. Acta Orthop Traumatol Turc. 2014;48:346-354. Gereli A, Akgun U, Uslu S, Agır I, Ates F, Nalbantoglu U.
 • Comparative study of the closed reduction percutaneous cannulated screw fixation and open reduction palmar locking plate fixation in the treatment of AO type A2 distal radius fractures. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery. 2014;134:121-129. Gereli A, Nalbantoglu U, Kocaoglu B, Türkmen M
 • Sporcularda görülen metakarp ve falanks kırıkları. TOTBID dergisi, 2012;11:220-227 Gereli A, Nalbantoglu U, Turkmen M.
 • Comparison of headless screws used in the treatment of proximal nonunion of scaphoid bone. International Orthopaedics, 2011;35:1031-1035. Gereli A, Nalbantoglu U, Sener U, Kocaoglu B, Turkmen M.
 • Comparison of palmar locking plate and K-wire augmented external fixation for intra-articular and comminuted distal radius fractures. Acta Orthop Traumatol Turc, 2010;44:212-219. Gereli A, Nalbantoglu U, Kocaoglu B, Turkmen M.
 • Open reduction and low-profile plate and/or screw fixation in the treatment of phalangeal fractures. Acta Orthop Traumatol Turc. 2009;43:317-323. Nalbantoglu U, Gereli A, Çilli F, Uçar Y, Turkmen

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?