Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2009 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
 • 2001 Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1996 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2014 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2014 Bahçelievler Medicalpark Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi / Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı
 • 2008 - 2014 İstanbul Pediatrik Onkoloji Grubu / Pediatrik Tümör Konseyi Sekreterliği
 • 2013 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi / Kalite Denetleme Komitesi,Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi Sorumlu Hekimi
 • 2013 Bahçelievler Medical Park Hastanesi / Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi Koordinatör Yardımcılığı
 • 2012 - 2013 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi / Pediatrik Aferez Ünitesi Teknik Sorumlusu
 • 2011 - 2013 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı
 • 2011 - 2013 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi / Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeliği
 • 2008 - 2013 İstanbul Sağlık Bakanlığı Hastaneleri / Hemofili Konseyi Üyeliği
 • 2009 - 2011 İstanbul Bakırköy Doğumevi, Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi / Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı
 • 2009 - 2011 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi / Performans Denetleme Kurulu Üyeliği
 • 2010 Türk Pediatrik Hematoloji Derneği / Histiyositoz Alt Çalışma Grubu Asil Üyeliği
 • 2007 - 2009 İstanbul Bakırköy Doğumevi, Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2004 - 2007 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı / Araştırma Görevlisi
 • 2001 - 2004 Bakırköy Doğumevi, Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi / Uzman Doktor
 • 1997 - 2001 Bakırköy Doğumevi, Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Hematoloji Uzmanlık Derneği
 • Türk Pediatrik Hematoloji Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • "Thalassemia Intermedia and Acute Lymphoblastic Leukemia. Is it Coincidental Double Diagnosis?" Turkish Journal of Hematology,Haziran-2014, DOI: 10.4274/Tjh.2014.0068 D Tuğcu, Z Karakas, M Gökce, L Agaoglu, A Unuvar, E Sarıbeyoglu, A Akcay, Ö Devecioglu
 • Hepatic Focal Nodular Hyperplasia Developing after Childhood Cancers:Two-Centers Experience from Turkey" International Journal of Hematology and Oncology,"24(2)", Nisan-2014, DOI: 10.4999/uhod.13084 D. Tugcu, R. Kebudi, F. Akici, E. Yekeler, M. Demirkaya, G. Aydoğan, Z. Salcioglu, A. Akcay, H. Sen, O Gorgun
 • "Plasma levels of Plasminogen Activator Inhibitor Type 1 and Vitronectin in children with cancer" Clinical and Applied Thrombosis and Hemostasis ,Nisan-2014, DOI: 10.1177/ 1076029614531450 D. Tugcu, O. Devecioglu, A. Unuvar, H. Ekmekci, O. Ekmekci, S. Anak, G. Ozturk, A. Akcay, G. Aydogan
 • "Best tratment option for infantile chronic myeloid leukemia patients: Imatinib or hematopoetic stem cell transplantation? Pediatr Transplantation,"18(3)", 316-317 pp., Mayıs-2014, DOI: 10.1111/petr.12234 A. Akcay, D. Tugcu , G. Aydogan, F. Erbey, Z. Salcioglu, F. Akici, G. Ozturk
 • "Coding Regions of MSX1 do not Contribute to Non-Syndromic Cleft Lip With/Without Palate in Turkish Patients? International Journal of Clinical Pediatrics,Mart-2014, DOI: 10.14740/ijcp136e K. Ulucan, A. Akcay, B. Aksoy, M. Boyraz, D. Kirac, D. Ergec, N. Taskin, O. Ozcelebiler, M. Konuk, T. Akcay, A.I. Guney
 • "Cardiac T2* MRI assessment in patients with thalassaemia and its effect on the preference of chelation therapy" Int J Hematol ,Nisan-2014, DOI: 10.1007/s12185-014-1575-1 A. Akcay, Z. Salcioglu, K. Oztarhan, D. Tugcu, G. Aydogan, N. Aktay Ayaz, H. Bornaun, H. Sayilan Sen, F. Akici, B. Akdana
 • Beta Talasemi Majorlu Çocuk Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi Yeni Tıp Dergisi, "30(2)", 109-114 pp., 2013 M. N. Çizmeci, A. Akçay, T. Akçay, Z. Salcıoglu, D. Tugcu, F. Akıcı, G. Aydogan
 • Yenidogan Döneminde Tanı Konan Bir Shwachman Diamond Sendromu Vakası Çocuk Dergisi, 13(1), 43-46 pp., 2013 N. Karabayır, S. E. Adal, A. Akçay, T. Uygur
 • "Regional Dispersion of Non-Syndromic Cleft Lip With/without Palate Turkish Children Patients and Possible Geographical Effects Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(4), 164-168 pp., 2012 K. Ulucan, A. Akçay, B. Ersoy, D. Kıraç, T. Akçay, D. Ergeç, A. I. Güney
 • Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastalarına Ait Klinik Örneklerden İzole Edilen Bakterilerin ve Antibiyotik Duyarlılıklarının İncelenmesi Jinekolojik Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi dergisi, "3(2)", 68-73 pp., 2011 A. Akçay, Ö. Türel, D. Tuğcu, G. Aydoğan, S. Kazancı, F. Akıcı, Z. Şalcıoğlu, N. Özlü, H. Şen, Ö. Ulucaklı, R. Şiraneci

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?