Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD (Profesör)
 • 2008 S.B. Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Doçent)
 • 1992 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları
 • 1986 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2017 - 2022 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıo Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD Başkanı
 • 2015 - 2017 Özel Ankara Koru Hastanesi
 • 1995 - 2015 S.B. Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzman ve Başasistan
 • 1994 - 1995 S.B. Ankara 2 Nolu Verem Savaş Dispanserinde Uzman
 • 1993 - 1994 S.B. Malatya Devlet Hastanesi / Uzman
 • 1992 - 1993 S.B. Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Uzman (zorunlu hizmet)
 • 1987 - 1992 S.B. Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzmanlık eğitimi
 • 1987 S.B. Söğüt Merkez Sağlık Ocağinda zorunlu hizmet
 • 1987 S.B. Eskişehir Devlet Hastanesi Hızır Acil Servis''inde zorunlu hizmet
ÜYELİKLER
 • European Respiratory Society (ERS)
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)
 • Türk Toraks Derneği (TTD)
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD)
 • Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Gait speed predictors and gait-speed cut-off score to discriminate asthma control status and physical activity in patients with asthma. Adv Respir Med. 2022; 90(3):164-170. Ozsoy I, Kodak MI, Zerman N, Karartı C, Ozsoy G, Erturk A.
 • Echocardiographic evaluation from a different perspective in asthmatic patients. Tuberk Toraks. 2022; Jun; 70(2):166-178. Zorlu D, Boduroğlu Y, Ertürk A.
 • Cognitive and motor performances in dual task in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a comparative study. IrJMedSci. 2021; May; 190(2):723-730. Ozsoy I, Ozsoy G, Karartı C, Buyukturan B, Vilmaz F, Buyukturan O, Erturk A. o
 • The use of new oral anticoagulants in geriatric patients: A survey study for physicians Tuberk Toraks. 2021; Mar; 69(l):65-73. Duru S, Bahadır A, Ertürk A.
 • Choroidal vascularity index in obstructive sleep apnea syndrome Sleep Breath. 2021; Nov 29. Özcan G, Temel E, Örnek K, Zerman N, Aşıkgarip N, Kocamış Ö, Ertürk A.
 • Short-term effect of particular matter and sülfür dioxide exposure on asthma and/or chronic obstructive pulmonary disease hospital admissions in Çente Environ MonitAssess. 2020; Sep 17;192(10):646. Mercan Y, Babaoglu UT, Ertürk A.
 • Pulmonary lymphangioleiomyomatosis: a rare case Türk Patoloji Derg. 2014; 30(3):233-6. Ağaçkiran Y, Ertürk A, Yeşiller Fi, Hoca NT, Üstün LN, Çapan N.
 • Vertebrai sarcoidosis: an unusual presentation Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. 2007; 24(2):155-6. A, Ertürk İÖ, Gülhan M, Canbakan S, İnönü H, Demirağ F, Çapan N.
 • Helicobacter pylori in bronchiectasis: A PCR assay in bronchoalveolar lavage fluid and bronchiectatic lung tissue. Archives of Medical Research. 2007; 38, 317-321. Gülhan M, Özyılmaz E, Tarhan G, Demirağ F, Çapan N, Ertürk A, Canbakan S, Ayaşlıoğlu E, Gülhan E, Kamuruddin A.
 • Pulmonary alterations in patients with chronic HCV infection Dig Liver Dis. 2006; 38, 673-676. Ertürk A, Tokgönül AN, Çapan N, Ertürk H, Dursun AB, Bozkaya H.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?