Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2021 Acibadem Üniversitesi Tip fakültesi Öğretim Doktor.
 • 2018 - 2019 Cardiac Arrhythmia Management Fellowship Program( Belçika)
 • 2018 Pacemaker Principles in Clinical Practice Course( Medtronic/ Türkiye)
 • 2017 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji
 • 2012 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2002 - 2004 Siddhartha Vanasthali Science College (Fen Bilimleri), Kathmandu, Nepal
 • 1998 - 2002 Siddhartha Vanasthali Institiute, Kathmandu, Nepal
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 Acıbadem Sağlık Grubu
ÜYELİKLER
 • Türkiye Kardiyoloji Derneği
 • Nepal Tabipler Birliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Association between renin?angiotensin?aldosterone system inhibitor treatment, neutrophil?lymphocyte ratio, D-Dimer and clinical severity of COVID-19 in hospitalized patients: a multicenter, observational study. July 2021 Journal of Human Hypertension 35(7):1-10 DOI:10.1038/s41371-020-00405-3
 • Impact of proactive low-molecular weight heparin therapy on outcomes in COVID-19 August 2021 Bratislavske Lekarske Listy 122(8) DOI:10.4149/BLL_2021_093
 • Electrocardiographic Changes in Intensive Care Unit Patients During Their Last Hours of Life: Can We Use These Parameters as Prognostic Indicators? May 2020 Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences DOI:10.5336/cardiosci.2020-74783
 • Deciphering the Role of Combination Therapy of Cobimetinib, Vemurafenib, and Antidepressant Drugs in QTc Prolongation and Torsade De Pointes (TDP) in Malignant Melanoma CASE REPORT June 2020 DOI:10.37047/jos.2020-73730
 • Prevalence of myocardial bridge and evaluation of possible associated variables with coexisting coronary atherosclerosis and acute coronary syndrome May 2020 DOI: 10.14744/hnhj.2018.60590 o
 • The evaluation of ventricular functions by speckle tracking echocardiography in preeclamptic patients September 2020 The International Journal of Cardiovascular Imaging 36(9) DOI:10.1007/s10554-020-01872-y
 • A Rare cause of acute massive pulmonary embolism: Thrombi-in-transit September 2018 ? Medicine Science | International Medical Journal 7(3):1 DOI:10.5455/medscience.2018.07.8816
 • Myocardial infarction related to coronary embolism in a patient with prosthetic mitral valve thrombosis demonstrated by three-dimensional transesophag September 2017.DOI:10.5152/EurJTher.2017.10112.
 • Acute Inferior Myocardial Infarction in a Patient Undergoing Rivaroxaban Therapy The American Journal of Cardiology, ek Supplement 1; New York117(Jun 2, 2016): S76 Sunbul, Murat; Paudel Ashok; Ozdil, Hasan; Yesildag, Osman; Mutlu, Bulent.PP-104
 • Artery to Pulmonary Artery Collaterals in Patients with Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension: Retrospective Analysis from a Single Center. Thorac Cardiovasc Surg. 2016 Jun 21. [Epub ahead of print]. Kepez A1, Mutlu B2, Paudel A2, Ileri C2, Atas H1, Yildizeli B3
 • A rare cause of cardiogenic shock: variant angina Ther Adv Cardiovasc Dis. 2014 Dec;8(6):242-5. doi: 10.1177/1753944714546483. Epub 2014 Aug 10 Akhundova A1, Sunbul M2, Bozbay M1, Paudel A1, Yesildag O1.
 • Otomatik Para Makinelerinin Bakteriyel ve Fungal Kontaminasyonu Bacterial and Fungal Contamination of Automated Teller Machine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2009, 62(2) Ali Türk1 , Ashok Paudel1 , Burak Şimşek1 , İsmail Selvi1 , Mehmet Sertçelik1 , İştar Dolapçı2

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI