Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2008 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • 1991 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2010 Sağlık Bakanlığı Nazilli Devlet Hastanesi / Genel Cerrahi Uzmanı
 • 2008 - 2010 Sağlık Bakanlığı Başkale Devlet Hastanesi / Genel Cerrahi Uzmanı / Başhekim
 • 1993 - 2003 Sağlık Bakanlığı Manisa Devlet Hastanesi / Acil Servis Hekimi
 • 1991 - 1993 Sağlık Bakanlığı Muş İli Varto İlçesi Devlet Hastanesi / Acil Servis Hekimi
ÜYELİKLER
 • Journal of Clinical and Analytical Medicine
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu
 • Endokrin Cerrahisi Derneği
 • Aydın Meme Hastalıkları Derneği
 • Uluslararası İntraoperatif Nöromonitörizasyon
 • Senatürk Senoloji Akademisi
 • Türkiye Klinikleri
 • Endokrinolojide Diyalog Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Pregnancy- associated breast cancer: A review of 47 women Clinical İmaging (Yayın No: 5171784) (2019) TAŞKIN FÜSUN,POLAT YASEMİN,ERDOĞDU İBRAHİM HALİL,SOYDER AYKUT
 • The role of tomosynthesis in intraoperative specimen evaluation The Breast Journal, 24(6), 992-996., Doi: 10.Ull/tbj.13070 (Yayın No: 4674650) (2018) POLAT YASEMİN,TAŞKIN FÜSUN,ÇİLDAĞ MEHMET BURAK,TANYERİ AHMET,ABACIGİL FİLİZ,SOYDER AYKUT
 • Randomized Trial Comparing Resection of Primary Tumor with No Surgery in Stage IV Breast Cancer at Presentation Protocol MF07-01. Annals of Surgical Oncology, 25(11), 3141-3149., Doi: 10.1245/s10434-018-6494-6 (2018) Soran Atilla, Ozmen Vahit, Ozbas Serdar, Karanlik Hasan, Muslumanoğlu Mahmut, Igci Abcullah, Canturk Zafer, UTKAN NİHAT ZAFER, SOYDER AYKUT,
 • Male Breast Disease: Clinical, Radiological and Histopathological Features 1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology/SANAR2018 (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No: 4680386) (2018) ÖZTÜRK VELİ SÜHA, TANYERİ AHMET, ORUK YUNUS EMRE, SOYDER AYKUT, TAŞKIN FÜSUN(
 • Review and management of breast lesions detectedonly with tomosynthesis NCBC 2017, Interdisciplinary breast center conference (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No: 4059943) (2017) TAŞKIN FÜSUN, ÖZBAŞ SERDAR, SOYDER AYKUT
 • Lesion characteristics, histopathological results and follovv-up of breast lesions after MRI-guided biopsy. Diagnostic and Interventional Radiology, 23, 333-338., Doi: 10.5152/d ir. 2017.17004 (Yayın No: 4059760) (2017) TAŞKIN FÜSUN,SOYDER AYKUT,TANYERİ AHMET,ÖZTÜRK VELİ SÜHA,ÜNSAL ALPARSLAN
 • Revievv and management of breast lesions detected with breast tomosynthesis but not visible on mammography and ultrasonography Açta Radiologica, 58(12), 1442-1447., Doi: 10.1177/0284185117710681 (Yayın No: 3916554) (2017) TAŞKIN FÜSUN,POLAT YASEMİN,SOYDER AYKUT,ÜNSAL ALPARSLAN
 • Nutritional status and nutrision support in breast cancer patients The annals of eurasian medicine (Yayın No: 3039137) (2016) YILMAZ EYÜP MURAT,MANOĞLU BERKE,SOYDER AYKUT,KARACAN ERKAN,BOYLU ŞÜKRÜ
 • Imaging histological discordance after sonographically quided percutaneus breast core biopsy Breast Çare (Yayın No: 2140870) (2015) SOYDER AYKUT,TAŞKIN FÜSUN,SERDAR ÖZBAŞ
 • Frequency of Early Stage Lymphedema and Risk Factors in Postoperative Patients with Breast Cancer J Breast Health, 92-97., Doi: 10.5152/tjbh.2014.1973 (Kontrol No: 1106306 (2014) SOYDER AYKUT, SERDAR ÖZBAŞ, BOYLU ŞÜKRÜ, ÖZGÜN HEDEF

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI