Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2004 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1997 Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1993 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 • 1985 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2011 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2003 - 2008 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • 2002 - 2004 Sabancı Üniversitesi Doğa Bilimleri ve Mühendislik
 • 2002 - 2004 Sabancı Üniversitesi Doğa Bilimleri ve Mühendislik
 • 1993 - 2003 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Öğretim Görevlisi
 • 1997 Universidade de Lisboa, Oerias, Lizbon, Portugal Moleküler Epimiyolojik Araştırma Görevlisi
 • 1991 - 1994 California Üniversitesi Sanfrancisco Infectious Diseases Department Microbial Pathogenesis Unitesi /Research Fellow
 • 1988 - 1991 Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, Araştırma Görevlisi
 • 1985 - 1988 Kocaeli Bekirdere Sağlık Ocağı
ÜYELİKLER
 • Türk Mikrobiyoloji Derneği
 • Ankara Mikrobiyoloji Derneği
 • Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
 • Ankara AIDS Savaşım Derneği
 • American Society for Microbiology
 • ESCMID (European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Members of the Turkish Bacterial Meningitis in the Elderly Study Group: Kocagöz S Community-acquired acute bacterial meningitis in the elderly in Turkey. Clin Microbiol Infect. 2010 Aug;16(8):1223-9 Erdem H, Kilic S, Coskun O, Ersoy Y, Cagatay A, Onguru P, Alp S.
 • Lateral flow assay for rapid differentiation of Mycobacterium tuberculosis complex and 97 species of mycobacteria other than tuberculosis grown in Löwenstein-Jensen and TK-SLC medium. J Med Microbiol. 2010 Oct-Dec;28(4):308-12 Akyar I, Kocagoz T, Sinik G, Oktem S, Aytekin N, Kocagoz S.
 • The risk factors and spread of multidrug resistant Acinetobacter baumanii in intubated patients in a medical intensive care unit. Turk J Med Sci, 39(5):761-769. 2009 Alp E, M.Yerer, S.Kocagöz, G.Metan, D.Eşel, Y.Gürsoy, M.Doğanay,
 • Bacillus circulans paracardiac infection in Non-Hodgkin lymphoma- A case report. Annals o Microbiology 2008 Gürol Y, Kipritçi Z., Koç Y., Kocagöz S.
 • CTX-M-3 Type Beta-Lactamase Producing Shigella sonnei Isolates from Pediatric Bacillary Dysentery. Acikgoz ZC, Koseoglu Eser O, Kocagoz S. Jpn J Infect Dis. 2008 Mar;61(2):135-7
 • Carbapenem-resitant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates from Turkey with OXA-48-like carbapenemases and outer membrane protein loss. ar 11,2008 Gülmez D, Woodford N, Palepou MF, Mushtaq S, Metan S, Metan G, Yakupogullari Y, Kocagoz S, Uzun O, Hascelik G, Livermore DM. Int J Antimicrob Agents.M
 • İki yeni dezenfektanın etkinliğinin diğer dezenfektanlaral karşılaştırılması. Gürol Y, S. Kocagoz. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2008;28:128-132
 • CTX-M-3 type extended-spectrum beta-lactamase-producing Morganella morganii: first description of an isolate from Turkey. Metan G, Gulmez D, Eser Ok, Kocagoz S, Sardan YC, Hascelik G. Int J Antimicrob Agents .30(4):368-70, Oct 2007
 • Vankomisine dirençli enterococcus faecium köklerinde genotipik ve fenotipik özelliklerin araştırılması. Müzeyyen M. Torun, Serdar M Altınkum, Hrisi Bahar, Sesin Kocagöz, Pınar Biçer,Mehmet Demirci. Türk Mikrobiyol Cem derg.2005;35:153
 • Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS. S. Kocacagöz.Actual Medicine 2003, 11(12):68-76
 • DIO-Salmonella selective medium, a novel medium for specific isolation of Salmonella spp. Kocagoz S, F. Budak, F. Kirca, D. Gur, T. Kocagöz. Clinical Microbiology and Infection, 2003,9(1:214
 • Bağırsak parazitlerinin oluşturduğu hastalıklar S.Kocagöz.Actual Medicine,2002,10(2):74-80
 • An evaluation of antimicrobial resistance of Gram-negative isolates in intensive care units (ICU). Kocagöz S, B. Altun, Y. Çetinkaya, D. Gür, Ö. Uzun, M:Akova, S. Ünal. Clinical Microbiology and Infection.1999;5 S3:362

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI