Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2008 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçent
 • 2000 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji
 • 1994 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1982 - 1988 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2000 - 2008 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Gastroenteroloji Baş Asistan
 • 2008 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1998 - 2000 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Gastroenteroloji Araştırma Görevlisi
 • 1994 - 1998 Suluova Devlet Hastanesi / İç Hastalıkları Uzman Hekim (Mecburi Hizmet)
 • 1988 - 1994 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Sindirim Sistemi Emilim Bozuklukları ve Beslenme Araştırma Derneği
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Karaciğer Hastalıkları Araştırmaları Derneği
 • Gastrointestinal Endoskopi Derneği
 • İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • A woman with longstanding dysphagia. Gastroenterology. 2011 Apr;140(4):1147, 1362 Kucukmetin NT, Cicek B, Tozun N.
 • Endoscopic treatment of biliary disorders in patients with Roux-en-Y hepaticojejunostomy via a permanent access loop. Endoscopy 2010 Nov 24 . Parlak E, Disibeyaz S, Oztas E, Cicek B, Ulas M, Ozogul Y, Ozdemir E, Olcer T, Sasmaz N, Sahin B.
 • Ectopic opening of the common bile duct and duodenal stenosis: an overlooked association. BMC Gastroenterol 2010 Dec 4;10:142 Parlak E, Dişibeyaz S, Cengiz C, Ciçek B, Ozin Y, Kacar S, Saşmaz N, Sahin B.
 • Endoscopic retrograde cholangiography by double balloon enteroscopy in patients with Roux-en-Y hepaticojejunostomy. Surg Endosc. 2010 Feb;24(2):466-70. Epub 2009 Jul 8 Parlak E, Ciçek B, Dişibeyaz S, Cengiz C, Yurdakul M, Akdoğan M, Kiliç MZ, Saşmaz N, Cumhur T, Sahin B.
 • Endoscopic ultrasonography-guided fine-needle aspiration for diagnosing upper gastrointestinal submucosal lesions: A prospective study of 50 cases. Diagn Cytopathol 2010 Sep 10 Turhan N, Aydog G, Ozin Y, Cicek B, Kurt M, Oguz D.
 • .Endoscopic retrograde cholangiography by double balloon enteroscopy in patients with Roux-en-Y hepaticojejunostomy. Surg Endosc 2010 Feb;24(2):466-70 Parlak E, Ciçek B, Dişibeyaz S, Cengiz C, Yurdakul M, Akdoğan M, Kiliç MZ, Saşmaz N, Cumhur T, Sahin B.
 • Barrett''s esophagus and endoscopically assessed esophagogastric junction integrity in 1000 consecutive Turkish patients undergoing endoscopy: a prospective study. Dis Esophagus. 2009;22(8):649-55. Epub 2009 Jun 9 Odemiş B, Ciçek B, Zengin NI, Arhan M, Kacar S, Cengiz C, Yüksel O.
 • Pankolektomi Sonrası Gelişen Piyoderına Gangrenozum. Öztaş P, Kölükfakı Ş, Ertuğrul 1, Polat M, Turhan N, Alı N, Çiçek B, Şahin B. Turkiye Klinikieri J Dermatol 2008, 18:37-39
 • The long-term effects of lamivudine treatment in patients with HBeAg-negative liver cirrhosis Adv Ther. Kilic ZM, Kuran S, Akdogan M, Cicek B, Oguz D, Odemis B, Sasmaz N. 2008 Mar;25(3):190-200
 • Impact of hepatitis B core antibody (anti HBC) seropositivity on interferon/ribavirin treatment response in patients with chronic hepatitis C. Biyikoglu 1, Filik L, Oguz D, Cicek B, Yilmaz B, Altiparmak E. . Bratisi Lek Listy. 2007;108(2):65-9
 • Endoscopic therapy of hydatid cyst disease in pre and postoperative setting. Çiçek B, Parlak E, Dişibeyaz S, Oğuz D, Cengiz C, Şahin E. Dig Bis Sci. 2007 Apr;52(4):931-5.
 • An endoscopic finding in patients with primary selerosing cholangitis: retraction of papilla vateri into the duodenum wail. Parlak E, Çiçek B, Dişibeyaz 5, Köksal AŞ, Şahin E. Gastrointest Endosc 2007; Mar 65(3):532-536.
 • Mide kanserinde erken tanı. Çiçek B. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007, 3(44):1-5
 • Intrahepatic plastic stent entrapment due to guide wire stripping. Disibeyaz S, Kuran S, Cicek B, Parlak E, Sahin B. Dig Dis Sci. 2007 Feb;52(2):516-7
 • Distale migre olmuş plastik stentin çıkartılması:önce düodenuma tamamen çek, sonra dışarıya çıkart.. Parlak E, Çiçek B, Özin Y, Uçar E, Şahin B. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2006;5(1):1-2
 • Türkiyede birinci basamak sağlık kurumlarında irritabi barsak sendromu görülme sıklığı. Özden A, Köksal AS, Oğuz D, Çiçek B, Yılmaz U, Dağlı Ü, Parlak E, Bahar K, Şahin B, Özler J. Akadenıik Gastroenteroloji Dergisi 2006; 5(1) :4-14

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI