Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler
Sindirim Sistemi Hastalıkları; yemek borusu, mide, ince bağırsak, safra kesesi, safra yolları, pankreas, karaciğer, kalın bağırsak ve anüsün fonksiyonel, iyi ve kötü huylu hastalıklarını içerir.

Sindirim sistemi hastalıklarının cerrahi tedavisi alanında gastroenteroloji, hepatoloji, medikal onkoloji, radyoloji, nükleer tıp ve diğer sağlık birimlerinin yol göstericiliği ve işbirliği içinde bariyatrik cerrahi, kolon ve rektum cerrahisi, hepato-pankteato-biliyer cerrahi, özofagus ve mide cerrahisi alanında tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Cerrahisi Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Bölümde şu alanlarda tanı ve tedavisi hizmeti verilmektedir;

  • Kolon ve rektum hastalıkları  (Kanser, Hemoroid ve Anorektal Hastalıklar, Crohn Kolit ve İnflamatuvar bağırsak hastalıkları)
  • Karaciğer, safra yolları ve pankreas  (Hepato-pankteato-biliyer cerrahi)
  • Yemek borusu ve mide hastalıkları   
  • Sindirim sistemi kanserleri
  • Fıtık cerrahisi  
  • Dışkılama bozuklukları ve pelvik taban hastalıkları 
  • Obezite (Şişmanlık)    

Sindirim Sistemi Nedir?

Sindirim, vücudun depoladığı önemli besinlerin mide ve bağırsak tarafından geri alınması ve kimyasal enzimler sayesinde atıklara dönüştürdüğü bir sistemdir. Bu sisteme de sindirim sistemi denilmektedir. Sindirim süreci, alınan besinlerin ağız yoluyla çiğnenmesiyle başlar. 

Tükürüğün besinleri yumuşak gıdalara çevirmesiyle sindirimin de ilk süreci başlamış olur. Alınan besinler mideye girmeden önce yemek borusundan geçer. Mide, içindeki hidroklorik asit sayesinde büyük gıdalar küçültülerek sıvılaştırır.   

Sıvılaşan besinler ince bağırsağın ilk bölümüne gider burada pankreas, karaciğer ve safra kesesinin salgıladığı enzimler sayesinde besinlerin kolayca emilerek vücut tarafından da kullanılabilecek şekilde daha küçük elementlere çevirir. 

İnce bağırsağın kıvrımlı yapısında iç mukus ve villus olarak bilinen parmak benzeri çıkıntılar bulunmaktadır. Villus, sindirilen gıdaların kan dolaşımına girmesine yardımcı olur. İnce bağırsaklar, vücuda giren tüm besin ve vitaminlerin emiliminin gerçekleştiği yerdir. 

Besinler kalın bağırsağa ulaşmadan önce 6 metreye varan ince bağırsaktan ilerler. Kalın bağırsakta, diğer organlara göre çok daha az sindirim gerçekleşir. Sindirilemeyen öğünler ise atık olarak kabul edilir. Atık olan besinler kalın bağırsaktan geçerken daha katılaşır. Katılaşmasının başlıca sebeplerinden biri de sindirim devam ettiği sürece atıklardaki su emiliminin de devam etmesidir. Beyinden sinyal gelene kadar tüm atıklar rektum ya da kalın bağırsağın ucunda toplanır ve dışkılama yoluyla vücuttan atılır.

Sindirim Sistemi Hastalıkları Nelerdir?

Yemek borusundan başlayarak, mide, bağırsak, pankreas, karaciğer ve safra yollarıyla ilgili hastalıklar insanların en çok maruz kaldığı hastalıklar arasında yer almaktadır. En çok görülen sindirim sistemi hastalıklarının başında mideyi direk olarak etkileyen gastrit ve ülser görülmektedir. 

Mide ve bağırsakların çalışmasında oluşan düzensizlikle birlikte fonksiyonel hastalıkları da meydana gelebiliyor. Bunlar hazımsızlık, yanma, ekşime, ağrı, şişkinlik, gaz çıkarma gibi belirtilerle ve muayene yöntemleriyle anlaşılabiliyor. 

Sindirim Sistemi Cerrahisi Nedir?

Sindirim sistemi cerrahisi genellikle laparoskopik cerrahi ile (açık) veya geleneksel cerrahi ile (kapalı) yöntem uygulanarak yapılır. İşlemin daha hassas bir şekilde yapılması için bir kamera yardımıyla ameliyat alanına küçük insizyonlar kullanan minimal invaziv teknikler uygulanır. Laparoskopik cerrahinin minimal invaziv yaklaşımı iyileşmenin daha hızlı ve daha az komplikasyonla gerçekleşmesini sağlar.

Sindirim sistemi problemlerini teşhis etmek ve gerekli tarama yöntemlerini yapmak için endoskopi adı verilen cerrahi bir işlem uygulanır. Endoskopi işleminde organların içini görmek için ağız yolundan veya makattan küçük bir kamera ile uzun, ince bir tüple girilir. 

Sorun mide veya yemek borusuyla ilgiliyse, kapsamlı bir inceleme yapılır. Yine kolon kanseri veya bağırsaklarda meydana gelebilecek olası sorunları kontrol etmek için de doktor, anüs yoluyla kalın bağırsağı detaylı taramasını isteyebilir.

Sindirim Sistemi Cerrahisi, genelde kanserli bölgelerin veya sindirim sistemine bağlı hastalıklar sonucunda zorunlu hale gelen operasyonlar için kullanılabilir. 

Bu operasyonlardan bazılar gastrointestinal durumları da içermektedir. Bunlar; 

Apandisit: Apendiks enfekte ve iltihaplandığında, çıkarılabilir (apandisit ameliyatı).

Kolon Kanseri: Sindirim sistemindeki kanserli tümörlerin çıkarılmasında uygulanır.  Pankreas, karaciğer veya bağırsağın bir bölümünden kanserli hücrenin çıkarılması ile uygulanır.  Bazı durumlarda ise bölge tamamen alınabilir. 

Divertiküler Hastalık: Kolonda yer alan küçük bir kesiye veya cebe denir. Bu bölüm bazen iltihaplanabilir ve durumda ağrıya (divertikülit) neden olabilir. Divertiküler hastalıklar genellikle operasyona gerek kalmadan tedavi edilse de, iltihaba bağlı olarak hekim tarafından bölgenin çıkarılması uygun görülebilir.

Safrakesesi: Safra kesesinde genellikle safra kesesi taşları gibi durumlar meydana gelir. Günümüzde safra kesesi taşlarının ameliyatı oldukça yaygınlaşmıştır.

Reflü (GERD): Reflü, mide asidinin yemek borusuna tekrar geri dönmesine ve mide ekşimesine neden olmaktadır. Reflü bazı durumlarda fıtığa bağlı olarak da gelişebilmektedir. Mideyi, göğüsten ayıran diyaframı ittiği zaman oluşur. Cerrah tarafından yapılan operasyonda fıtık düzeltilir ve daha sonra asidi dışarıda tutan kapak sistemini güçlendirmek için midenin üst bölümü yemek borusunun hemen altına dikilir. 

Fıtık: Fıtık, organların yerinden çıkmasına denir. Organların yerinde durmasını sağlayan kas veya dokulardaki boşluklardan dışarı çıkmasıyla gerçekleşir. Fıtıkların en belirgin özellikleri şişlik ve hareket halinde gözlemlenen şiddetli ağrıdır. Fıtık hastalığına sahip kişiler genellikle ameliyat sonrasında hızla sağlıklarına kavuşmaktadır.

İnflamatuar Bağırsak Hastalığı (Crohn hastalığı ve ülseratif kolit): İnflamatuar bağırsak hastalığının en önemli sebebi bağışıklık sisteminin bağırsakları bir düşman gibi görerek saldırmasıdır.  İnflamatuar bağırsak hastalığı iltihaplanmayla birlikte şiddetli ağrıya da neden olur. Bağırsağın iltihaplanması kalıcı hasarlara yol açabilir. Bu durumda iltihaplı bölge parçalar halinde çıkarılır ve bağırsaklar yeniden dikilir. 

Rektal Prolapsus:  Bağırsağın bir kısmının anüsten geçmesi gereken durumlarda rektal prolapsusu tedavi etmek için cerrahi yönteme başvurulur.

Obezite:  Obeziteyi tedavi etmek için uygulanan cerrahi yöntemdir. Farklı tipte bariatrik cerrahi uygulamaları da yapılabilir. Bu ameliyat genellikle bariatrik cerrahide bir uzman tarafından yapılmalıdır.

Sindirim Sistemi Cerrahisinin Riskleri Var mıdır? 

Öncelikle en büyüğünden, en küçüğüne kadar tüm ameliyatlarda riskler olduğunu unutmamak gerekir. Operasyon ne kadar başarılı geçerse geçsin sonrasında çeşitli komplikasyonlara bağlı olarak bazı risk taşıyan durumlar gelişebilir. Bunlar; 

Enfeksiyon: Ameliyat esnasında doktorlar enfeksiyon riskine karşı oldukça titiz ve steril davransalar da en basit ameliyatta bile enfeksiyon şansı her zaman vardır.

Ağrı: Ameliyatın büyüklüğüne ve bölgesine bağlı olarak, iyileşme sırasında ağrı olabilir. Operasyon sonrasında görülen ağrılar son derece normaldir.

Kanama: Bazı ameliyatlarda (özellikle de büyük operasyonlarda) kanamanın olması son derece normaldir. Fakat bu durum kişinin hayatını riske sokacak kadar tehlikeli bir durumsa acil müdahale edilmesi gereklidir. Yine bazı ameliyatlarda, operasyonun yapıldığı bölgede bir kan pıhtısı oluşur ve oluşan bu pıhtı, akciğerlere, kalbe veya beyin gibi önemli organlara ulaşarak kişinin hayatını riske atabilir.  

Diğer Organlara Zarar Verilmesi: Bazı ameliyat bölgeleri oldukça zor alanlarda gerçekleştirilir, bu durumda ameliyat esnasında bazen çevre dokular veya sağlıklı organlar da zarar görebilir. Bu yüzden operasyonu gerçekleştirecek hekimin konusunda uzman olmasına dikkat edilmelidir. 

Anestezik Reaksiyonlar: Operasyon öncesinde her ne kadar anestezi testleri yapılsa da bazı insanlar operasyon anında veya sonrasında anesteziye mide bulantısı, kusma veya şiddetli baş dönmesi gibi tepkiler verebilir. 

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 13 Ağustos 2020 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi

Benzer İlgi Alanları

DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Hastaneler

Sıralama Türü:

Tıbbi Birimler

Doktorlar

Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Cerrahisi biriminde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?