Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2012 Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji
 • 2008 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 2001 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2012 - 2015 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
 • 2009 - 2012 Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği
 • 2001 - 2002 Trabzon Merkez Aydınlıkevler Sağlık Ocağı
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Decreased Serum 25-hydroxyvitamin D Level Causes Interventricular Septal Hypertrophy in Patients on Peritoneal Dialysis: Cardiovascular Aspects of Endogenous Vitamin D Deficiency Int J Nephrol. 2016;2016:2464953. doi: 10.1155/2016/2464953. PMID: 28018677 . Esen B, Sahin I, Atay AE, Gokmen ES, Kaptanogulları O, Yilmaz M, Kucuk S, Kahvecioglu S, Seyahi N.
 • The Relation of Serum 25-Hydroxy Vitamin D3 with Inflammation and Indirect Markers of Thrombotic Activity in Patients with End Stage Renal Disease Journal of Clinical & Experimental Nephrology. 2016 May 2. 1: 8. DOI: 10.21767/2472-5056.100008 Esen B, Atay AE, Sahin I, Gokmen ES, Kucuk S, Ozyurek SE, Kaptanogullari O, Gorgulu N.
 • The relation of anthropometric measurements and insulin resistance in patients with polycystic kidney disease. Journal of Translational Internal Medicine. Volume 4, Issue 3, Pages 127?134, ISSN (Online) 2224-4018, DOI: 10.1515/jtim-2016-0029, September 2016. Esen B, Gokmen ES, Kaya M, Ozkan B, Atay AE.
 • The relation of complementary -Alternative Medicine ise with glomerular filtration rate and depressıon in patients with chronic kidney disease Predialysis Stage Nephrology (Carlton). 2015 May 8. doi: 10.1111/nep.12503. [Epub ahead of print] PMID: 25951994 Esen B, Atay AE, Gokmen E, Karakoç A, Sari H, Sarisakal S, Kahvecioglu S, Kayabasi H, Sit D.
 • Is Hemodialysis a reason for unresponsiveness to Hepatitis B vaccine? Hepatitis B virus and dialysis therapy World Journal of Hepatology 2015:7;761-68. ESPS Manuscript no:13656 Sıt D, Esen B, Atay AE, Kayabası H
 • Evaluation of relationship between sexual functions, depression and quality of life in patients with chronic kidney disease at predialysis stage. Ren Fail. 2015 Mar;37(2):262-7 Esen B, Kahvecioglu S, Atay AE, Ozgen G, Okumus MM, Seyahi N, Sit D, Kadioglu P.
 • Is Hemodialysis a reason for unresponsiveness to Hepatitis B vaccine? Hepatitis B virus and dialysis therapy. World Journal of Hepatology 2015:7;761-68. ESPS Manuscript no:13656 Sıt D, Esen B, Atay AE, Kayabası H
 • The association of microalbuminuria and mean platelet volume and their role on renal functions in obese individuals without other metabolic risk factors: The role of platelets on renal functions. Clin Nephrol. 2015 Jun;83(6):322-9. Esen B, Atay AE, Gunoz N, Gokmen E, Sari H, Cakir I, Kayabasi H, Sit D.
 • A Rare Case of Primary Systemic Amyloidosis Presenting with Hepatic Failure. The Turkish Journal of Gastroenterology. 2011; 22(1): 113-4. Esen B, Hatemi I, Ozbay G, Tuzuner N, Sonsuz A
 • Thyroid cancer is the most common cancer associated with acromegaly Pituitary. 2010 Sep; 13(3): 242-8. Esen B, Celik O, Gazioglu N, Kadioglu P.

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI