Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2019 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 2012 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü / Basketbol Takım Doktoru / Halen
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 - 2021 Şırnak Devlet Hastanesi,/ Uzman Doktor
 • 2020 Türkiye Basketbol Federasyonu / A Milli Kadın Basketbol Takım Doktoru - Halen
 • 2019 - 2020 Türkiye Basketbol Federasyonu / U18 Genç Kız Milli Takım Doktoru
 • 2017 - 2019 Galatasaray Spor Kulübü / A Erkek Basketbol Takım Doktoru
 • 2013 - 2019 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğt. ve Arş. Hastanesi / Asistan Hekim
 • 2012 Çameli Devlet Hastanesi/ Pratisyen Hekim
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Collagen Scaffold Application in Arthroscopic Reconstruction of Osteochondral Lesions of the Talus With Autologous Cancellous Bone Grafts Orthop J Sports Med. 2023 Jan 25;11(1):23259671221145733. doi: 10.1177/23259671221145733. PMID: 36743728; PMCID: PMC9893375. Gorgun B, Gamlı A, Duran ME, Bayram B, Ulku TK, Kocaoglu B.
 • Remplissage reduced sense of apprehension and increased the rate of return to sports at preinjury level of elite overhead athletes with on-track anterior shoulder instability Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2023 Oct 27. doi: 10.1007/s00167-023-07631-5. Epub ahead of print. PMID: 37889321. Kirac M, Ergun S, Gamli A, Bayram B, Kocaoglu B.
 • Temas Sporcularında Posterior Omuz İnstabilitesi Sporcularda Görülen Omuz ve Dirsek Sorunlarına Yaklaşım. Totbid Dergisi, cilt(vol.) 22, sayı(number) 3, mayıs(may) 2023, e-ISSN: 2757-7341 Bayram B, Ayhan UE.
 • Subskapularis tendon yırtıkları Rotator Manşet Sorunlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.67-71. Bayram B, Çelik BE, Kocaoğlu B
 • Two-stage autologous chondrocyte implantation Totbid derg. 2022 Sep; 21(5):526-530. doi:10.5578/totbid.dergisi.2022.73. Kocaoğlu B, Bayram B, Gamlı A
 • Comparing Preoperative Anxiety Effects of Brachial Plexus Block and General Anesthesia for Orthopedic Upper-Extremity Surgery: A Randomized Controlled Trial. 2022 Sep 16;58(9):1296. doi: 10.3390/medicina58091296. PMID: 36143973; PMCID: PMC9504088. Sertcakacilar G, Yildiz GO, Bayram B, Pektas Y, Cukurova Z, Hergunsel GO. Medicina (Kaunas).
 • Could percutaneous fixation with crossed Schanz pins be an alternative to open reduction in the treatment of intra-articular calcaneal fractures? Int Orthop. 2021 Mar;45(3):731-741. doi: 10.1007/s00264-021-04944-3. Epub 2021 Jan 30. Duramaz A, Polat O, İlter M, Bayram B, Bayrak A, Baca E
 • The role of psychiatric status on pediatric extremity fractures: a prospective analysis. Eur J Trauma Emerg Surg. 2019 Dec;45(6):989-994. doi: 10.1007/s00068-018-0955-2. Epub 2018 Apr 12. PMID: 29651505. Duramaz A, Yilmaz S, Ziroğlu N, Bursal Duramaz B, Bayram B, Kara T.
 • Platelet-rich plasma versus exchange intramedullary nailing in treatment of long bone oligotrophic nonunions Eur J Orthop Surg Traumatol. 2018 Jan;28(l):131-137. doi: 10.1007/s00590-017-2024-7. Epub 2017 Aug 1. PMID: 28766069. Duramaz A, Ursavaş HT, Bilgili MG, Bayrak A, Bayram B, Avkan MC.
 • Volar locking plate versus K-wire-supported external fixation in the treatment of AO/ASIF type C distal radius fractures: A comparison of functional and radiological outcomes. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018 May;24(3):255-262. doi: 10.5505/tjtes.2017.35837. PMID: 29786822. Duramaz A, Bilgili MG, Karaali E, Bayram B, Ziroğlu N, Kural C.
 • The role of intraoperative celi salvage system on blood management in majör orthopedic surgeries: a cost-benefit analysis Eur J Orthop Surg Traumatol. 2018 Jul;28(5):991-997. doi: 10.1007/S00590-017-2098-2. Epub 2017 Dec 6. PMID: 29214459. Duramaz A, Bilgili MG, Bayram B, Ziroğlu N, Edipoğlu E, Öneş HN, Kural C, Avkan MC.
 • Orthopedic trauma surgery and hospital cost analysis in refugees; the effect of the Syrian civil War Int Orthop. 2017 May;41(5):877-884. doi: 10.1007/s00264-016-3378-x. Epub2017Jan 7. PMID: 28064351. Duramaz A, Bilgili MG, Bayram B, Ziroğlu N, Bayrak A, Avkan MC.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?