Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Doçent Doktor
 • 2009 - 2010 University of Birmingham / Araştırma Görevlisi
 • 2005 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji
 • 1999 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1993 Saınt-Mıchel Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2017 Acıbadem Kozyatağı Hastanesi
 • 2016 - 2017 İstanbul Cerrahi Hastanesi
 • 2012 - 2016 Erdem Hastanesi
 • 2011 - 2012 Pendik Bölge Hastanesi
 • 2009 - 2010 University of Birmingham, Centre for Cardiovascular Sciences, City Hospital, Birmingham, UK
 • 2007 - 2009 İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD
 • 2005 - 2009 İstanbul Tıp Fakültesi / Başasistan
 • 2006 - 2007 Etimesgut Asker Hastanesi Kardiyoloji
 • 2005 - 2006 İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD
ÜYELİKLER
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Avrupa Perkütan Kardiyovasküler Girişimler Birliği (European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions)
 • Dünya Kalp Yetersizliği Cemiyeti (World Heart Failure Society)
 • Tromboz Çalışma Grubu
 • Southern Medical Association
 • Avrupa Ateroskleroz Derneği (European Atherosclerosis Society)
 • Amerikan Ekokardiyografi Cemiyeti (American Society of Echocardiography)
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği çalışma grubu üyelikleri
 • Ateroskleroz ve Vasküler Biyoloji Çalışma Grubu (European Society of Cardiology Working Group on Thrombosis, Working Group on Atherosclerosis and Vascular Biology)
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği (European Society of Cardiology)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Cardiotrophin-1: A new predictor of atrial fibrillation relapses after successful cardioversion Bosn J Basic Med Sci 2015;15(3):68-73. Altun I, Pamukcu B, Yildiz CE, Arkaya SC, Guz G, Yilmaz A, Bilge AK, Turkoglu UM, Adalet K.
 • Monocyte subsets in coronary artery disease and their associations with markers of inflammation and fibrinolysis. Atherosclerosis 2014; 234(1): 4-10. Shantsila E, Tapp LD, Wrigley BJ, Pamukcu B, Apostolakis S, Montoro-García S, Lip GY.
 • The CD14++CD16+ monocyte subset and monocyte-platelet interactions in patients with ST-elevation myocardial infarction J Thromb Haemost 2012; 10(7): 1231-41. Tapp LD, Shantsila E, Wrigley BJ, Pamukcu B, Lip GY.
 • Antiplatelet Therapy in Atherothrombotic Cardiovascular Diseases for Primary and Secondary Prevention: A Focus on Old and New Antiplatelet Agents Curr Pharm Des 2012; 18(6): 850-60. Pamukcu B, Huber K, Lip GY.
 • Dronedarone for the treatment of atrial fibrillation. Therapy 2011; 8(6): 681-9. Kuzniatsova N, Pamukcu B, Lip GY.
 • Effect of cigarette smoking on platelet aggregation. Clin App Throm Haemost 2011; 17(6): E175-80. Pamukcu B, Oflaz H, Onur I, Cimen A, Nisanci Y
 • The Nuclear Factor?Kappa B Pathway in Atherosclerosis: A Potential Therapeutic Target for Atherothrombotic Vascular Disease Thromb Res 2011; 128(2): 117-23. Pamukcu B, Lip GY, Shantsila E.
 • Dronedarone as a new treatment option for atrial fibrillation patients : pharmacokinetics, pharmacodynamics and clinical practice. Expert Opin Pharmacother 2011; 12(1): 131-40. Pamukcu B, Lip GY.
 • The CD40-CD40L system in cardiovascular disease. Ann Med 2011; 43(5): 331-40. Pamukcu B, Lip GYH, Snezhitskiy V, Shantsila E.
 • The Assessment of stroke and bleeding risk ın atrial fibrillation: where are we now? Expert Rev Cardiovasc Ther 2010; 8: 1703-10 Pamukcu B, Lane DA, Lip GY

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?