Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi
 • 2009 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2002 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 Acıbadem Sağlık Grubu
ÜYELİKLER
 • European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association
 • European Society for Pediatric Nephrology
 • Türk Nefroloji Derneği
 • Çocuk Romatizma ve Böbrek Hastalıkları Derneği
 • Çocuk Nefroloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Vesicoureteral reflux and renal scarring risk in children after the first febrile urinary tract infection. Nephron 2016; 132:175-180. Doi: 10.1159/000443536 Yılmaz S, Özçakar ZB, Kurt-Şükür ED, Bulum B, Kavaz A, Elhan AE, Yalçınkaya F.
 • Urinary tract infections in children with horseshoe kidneys: A single-center with 5 years experience. J Pediatr Inf 2015; 9:108-113. Doi: 10.5152/ced.2015.2032 Bulum B, Tekcan D, Genc G, Özkaya O.
 • HPSE2 mutations in Urofacial syndrome, non-neurogenic neurogenic bladder and lower urinary tract dysfunction. Nephron 2015; 130(1):54-58. Doi: 10.1159/000381465 Bulum B, Özçakar ZB, Duman D, Cengiz FB, Kavaz A, Burgu B, Baskın E, Çakar N, Soygür T, Ekim M, Tekin M, Yalçınkaya F.
 • Hypertension in children after renal transplantation. Pediatr Int 2015; 57:1138-1142. Doi: 10.1111/ped.12703 Bulum B, Özçakar ZB, Kavaz A, Tutar E, Ekim M, Yalçınkaya F.
 • Lower urinary tract dysfunction in frequently seen in urinary tract infections in children and is often associated with reduced quality of life. Acta Paediatr 2014 Oct; 103(10):e454-458. Doi: 10.1111/apa.12732 Bulum B, Özçakar ZB, Kavaz A, Hüseynova M, Ekim M, Yalçınkaya F.
 • De novo amyloidosis in a renal transplant patient. Pediatr Transplant 2014 Dec; 18(8):E259-261. Doi: 10.1111/petr.12344 Yılmaz S, Özçakar ZB, Bulum B, Kiremitçi S, Ensari A, Ekim M, Keven K, Yalçınkaya F.
 • The roles of urine interleukin-13, CD80, CD28, matrix metalloproteinase-2 and granzyme B in the pathogenesis of childhood minimal change nephrotic syndrome. J Clin Exp Invest 2014; 5(3):354-361. Doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0419 Zeybek C, Hacıhamdioğlu DÖ, Yavuz ST, Pekel A, Akgün C, Bulum B, Gülleroğlu K, Kantar A, Kavaz A, Muşabak U, Yalçınkaya F, Baskın E, Gök F.
 • Pediatric renal transplantation: a single center experience. Transplant Proc. 2013 Apr; 45(3):917-918. Doi: 10.1016/j.transproceed.2013.02.081 Kavaz A, Özçakar ZB, Bulum B, Tüzüner A, Keven K, Şengül Ş, Ekim M, Yalçınkaya F.
 • An adolescent girl with hypertension and neuropsychiatric symptoms: Answers. Pediatr Nephrol 2013 Mar; 28(3):429-431. Doi: 10.1007/s00467-012-2233-6 Ozcakar ZB, Bolkent MG, Kavaz A, Bulum Ozturk B, Deda G, Ekim M, Yalcinkaya F.
 • High frequency of kidney and urinary tract anomalies in asymptomatic first-degree relatives of patients with CAKUT. Pediatr Nephrol 2013 Nov; 28(11):2143-2147. Doi: 10.1007/s00467-013-2530-8 Bulum B, Özçakar ZB, Üstüner E, Düşünceli E, Kavaz A, Duman D, Walz K, Fitoz S, Tekin M, Yalçınkaya F.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI