Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2010 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 2004 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1996 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
 • 1985 - 1991 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1995 - 2009 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 • 1991 - 1995 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık Eğitimi
 • 1993 Edinburgh Üniversitesi Ulusal Uyku Merkezi
ÜYELİKLER
 • Eurepean Respiratory Society (ERS)
 • American Academy of Sleep Medicine (AASM)
 • American Thoracic Society (ATS)
 • European Academia of Allergy Immunology
 • Türk Toraks Derneği
 • Spor Kardiyolojisi Derneği
 • Uykuder
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Sleep apnea in adult myotonic dystrophy patients who have no excessive daytime sleepiness. Sleep Breath. 2009 May 30. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 19484280 Kiyan E, Okumus G, Cuhadaroglu C, Deymeer F.
 • The concordance of manuel (visual) scoring and automatic analysis in sleep staging. Tuberk Toraks. 2009;57(3):306-13 Oztürk O, Mutlu LC, Sağcan G, Deniz Y, Cuhadaroğlu C.
 • Effects of nasal CPAP treatment on insulin resistance, lipid profile, and plasma leptin in sleep apnea. Lung. 2009 Mar-Apr;187(2):75-81. Epub 2009 Jan 7. PubMed PMID: 19127383 Cuhadaroğlu C, Utkusavaş A, Oztürk L, Salman S, Ece T.
 • Is Sexual Dysfunetion in Women with Obstmetive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome Assoeiated with the Severity of the Disease? A Pilot Study. Onem K, Erol B, Sanli O, Kadioglu P, Yalin AS, Canik U, Cuhadaroglu C. J Sex Med. 2008
 • Occult cardiac dysfunetion in patients with obstructive sleep apnea syndrome revealed by tissue Doppler imaging Kasikcioglu HA, Karasulu L, Tartan Z, Kasikcioglu E, Cuhadaroglu C. lnt J Cardiol. 2007 May 3 I; 118(2):203-5. Epub 2006 Sep 25.
 • The importance of contact tracer in detection of childhood and female TB cases; a retrospective case-control study in Istanbul. Tuberk Toraks. 2006;54(1):11-6 Kiliçaslan Z, Amasya A, Cuhadaroğlu C.
 • The importance of contact tracer in deteetion of ehildhood and female TB cases; a retrospeetive cas e-control study in Istanbul Kiliçaslan Z, Amasya A, Cuhadaroğlu C. Tuberk Toraks. 2006;54(1): 11-16
 • Endothelial function in patients with obstructive sleep apnea syndrome but without hypertension. Oflaz H, Cuhadaroglu C, Pamukcu B, Meric M, Ece T, Kasikcioglu E, Koylan N. Respiration.2006;73(6):75 1-6. Epub 2006 Jun 22
 • Cardiopulmonary responses to exereise in moderate-to-severe obstmctive sleep apnea Oztürk LM, Metin G, Cuhadaroğlu C, Utkusavaş A, Tutluoğlu B. Tuberk Toraks. 2005; 53(1): 10-9
 • Rare cause of diffuse lung fibrotie/nodular pattern in an asymptomatic child Erelel M, Cuhadaroglu C. Respiration. 2004 Sep­ Oct;71 (5):542-5.
 • Hashimoto thyroiditis and obstructive sleep apnea syndrome: is there any relation between them? Erden S, Cagatay T, Buyukozturk S, Kiyan E, Cuhadaroglu C. Eur J Med Res. 2004 Dee 22;9(12):570-2
 • Pulmonary artery aneurysm in Behcet''s disease: a case report Kasıkcioglu E, Akhan H, Cuhadaroglu C, Erkan F. Heart Vessels. 2004 May; 19(3): 157-9
 • The efficacy of laser-assisted uvulopalatoplasty in the treatment of snoring and obstructive sleep apnea Ozdemir M, Keleş N, Yücel E, Cuhadaroğlu C, Değer K. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2002 May-Jun;9(3): 193-7

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?