Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2010 Gülhane Askeri Tıp Akademisi / Kardiyoloji / Doçent
 • 2003 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kardiyoloji
 • 1993 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2020 Özel Mueyenehane / Doçent
 • 2019 - 2020 Özel Koru Hastahanesi / Kardiyoloji Bölümü / Doçent
 • 2012 - 2019 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği / Doçent
 • 2012 - 2018 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Sorumlusu
 • 2010 - 2012 Gülhane Askeri Tıp Akademisi /Ankara (Yarbay rütbesinde emekli/İstifa) / Doçent
 • 2009 - 2012 Diyarbakır Asker Hastanesi Kardiyoloji Klinik Sorumlusu, Dahili Bilimler Sorumlusu
 • 2003 - 2010 Gülhane Askeri Tıp Akademisi /Ankara / Kardiyoloji Uzmanı
 • 2006 - 2009 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Klinik Sorumlusu
 • 2003 - 2009 Gülhane Askeri Tıp Akademisi İnvaziv Olmayan Laboratuvar Sorumlusu
 • 2003 - 2006 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ekokardiyografi Laboratuvarı Yardımcı Sorumlu
 • 1999 - 2003 Gülhane Askeri Tıp Akademisi /Ankara ( 1 yıl dahiliye ve 3 yıl Kardiyoloji) / Tıpta Uzmanlık Eğitimi
 • 1998 - 1999 11. Hv Ulaştırma Üs komutanlığı Etimesgut/Ankara / Pratisyen
 • 1997 - 1998 5. Ana Jet Üs Komutanlığı /Merzifon / Pratisyen
 • 1996 - 1997 Gülhane Askeri Tıp Akademisi /Ankara / Pratisyen
 • 1993 - 1996 Erzincan Devlet Hastanesi / Pratisyen
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipleri Derneği
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Cardiac autonomic functions in obese children J Clin Res Pediatr Endocrinol. 3, 60-4. (2011). Taşçılar ME, Yokuşoğlu M, Boyraz M, Baysan O, Köz C, Dündaröz R.
 • An observational study to evaluate the clinical practice of cardiovascular risk management among hypertensive patients in Turkey Turk Kardiyol Dern Ars. Sep;39(6):445-55. (2011) Kozan O; RiskMan Study Group.
 • Turkish investigators of the i-SEARCH study.?The prevalence of microalbuminuria and relevant cardiovascular risk factors in Turkish hypertensive patients. Turk Kardiyol Dern Ars. Dec;39(8):635-45. (2011) Kozan O, Ozcan EE, Sancaktar O, Kabakcı G
 • Mediterranean fever (MEFV) gene mutation frequency is not increased in adults with rheumatic heart disease Clin Rheumatol. 30, 491-5. (2011) Simsek I, Koz C, Basar N, Sari I, Erdem H, Pay S, Kisacik B, Bahce M, Dinc A
 • Carotid intima-media thickness in type 1 diabetes mellitus. Anadolu Kardiyol Derg. Feb;10(1):59-60. (2010) Köz C.
 • The effect of the content of the knowledge on adherence to medication in hypertensive patients Anadolu Kardiyol Derg, 9, 183-188 (2009). Karaeren, H. , Yokuşoğlu, M., Uzun, Ş., Baysan, O., Köz, C., Kara, B., Kırılmaz, A., Naharcı, İ., Pınar, M., Yılmaz, MB. ve M. Uzun
 • Double chambered left ventricle with non-sustained ventricular tachycardia Anadolu Kardiyol Derg., 9, E5 (2009). Koz, C., Yokusoglu, M., Uzun, M., Baysan, O. ve N. Bulakbasi
 • The relation between coronary lesion distribution and risk factors in young adults Anadolu Kardiyol Derg., 9, 91-95 (2009). Köz, C., Celebi, H., Yokuşoğlu, M., Baysan, O., Haşimi, A., Serdaroğlu, M. ve M. Uzun
 • The effecs of perindopril on aortic elasticity and inflammatory markers in hypertensive patients Med Sci Monit., 15, 141-145 (2009). Koz, C., Baysan, O., Yokusoglu, M., Uzun, M., Yıldırım, M., Hasimi, A., Oz, BS., Erinc, K., Karaeren, H., Celebi, H. ve E. Isık
 • Cardiac autonomic balance is impaired in preeclampsia Turkiye Klinikleri J Med Sci., 29, 605-610 (2009). Yokusoğlu, M., Dede, M., Uzun, M.,Baysan, O., Koz, C., Yenen, M.C. ve I. Baser

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI