Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2005 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1985 - 1992 Üsküdar Amerikan Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2014 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2014 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında Doçent
 • 2007 - 2013 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent
 • 2007 Gent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Departmanında Meme Rekonstrüksiyonu alanında fellowship
 • 2005 - 2007 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Uzman Doktor
ÜYELİKLER
 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Asil Üyesi, Yeterlilik Kurulu Sekreterliği (2012-2014), Meme Çalışma Grubu Sekreterliği (2010-2011)
 • Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği
 • Estetik Plastik Cerrahi Derneği
 • ISAPS (International Society Aestetic, Plastic Surgery)
 • EFSM (European Federation Society of Microsurgery)
 • Meme Cerrahisi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The Role of Preoperative Radiological Assessment of Vascular Injury on Surgical Decision Making in Mutilating Injuries of the Upper Extremity. Ann Plast Surg, 70(3):289-95, 2013. Unal C, Yasar EK, Sarisoy HT.
 • Utility of the Omentum in Sacral Reconstruction Following Total Sacrectomy due to Recurrent and Irradiated Giant Cell Tumor of the Spine - Case Report. Ind J Plast Surg. S.140-3, Jan- Apr 2012. Unal C, GG Eren, E Isil, A Alponat, A Sarlak.
 • Use Of Custom Made Stockings For Postoperative Edema Treatment Of The Lower Leg And Foot İn Patients Treated With Free Tissue Transfer And External Fixation Of Fractures. J Foot & Ankle Surg. 51(2):246-8, 2012. Unal C, Gercek H.
 • Use of Inferior Gluteal Artery and Posterior Thigh Perforators in Management of Ischial Pressure Sores With Limited Donor Sites for Flap Coverage. Ann Plast Surg. 69(1):67-72, 2012. Unal C, Ozdemir J, Yirmibesoglu O, Yucel E, Agir H.
 • Perforatör haritalamada Güncel Yöntemler. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi Cilt:19, Sayı: 2, 2011. S Tuncer, B Kaya, K Güney, Ç Ünal, AY Öner, S Ayhan.
 • Lateral Intercostal Artery Perforator Flap Used in Salvage of Exposed Tissue Expander of Breast: Case Report. Microsurgery.31(6):495-8, 2011. Unal C, Gercek H, Yasar EK, Utkan Z.
 • Otojen Dokular İle Total Meme Onarımı- Derleme. Meme Hastalıkları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1; S5-15, 2010. Ç Ünal, S Tuncer, BÇ Özden.
 • In Vivo Observation of Leukocyte Endothelium Interaction in Ischeamia Reperfusion Injury With the Dorsal Window Chamber and The Effects of Pentoxifylline on Reperfusion Injury. J Surg Res. 138(2):259-66, 2007. Unal C, Şen C, İşcen D, Dalcik H.
 • Vasküler Malformasyonlarda Tedavi Seçenekleri ve Cerrahi Yaklaşımlarımız. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. Cilt 14, Sayı 1, 2006. D. İşcen, T. İşken, C. Şen, M. Reis, Ç. Ünal.
 • Kulak konkasının postaurikuler ada flebi ile rekonstrüksiyonu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3, 2005. Ç. Ünal, C. Şen, D. İşcen.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI