Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Tıpta Uzmanlık Kurulu El Cerrahisi
 • 2005 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Profesör
 • 1999 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Doçent
 • 1997 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 1995 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Öğretim Görevlisi
 • 1990 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1977 - 1984 Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2008 - 2010 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Kurucu Başkanı
 • 2007 - 2010 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • 2007 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2005 - 2007 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Profesör
 • 1999 - 2005 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Doçent
 • 1997 - 1999 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 1996 - 1997 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Öğretim Görevlisi
 • 1995 - 1996 Cleveland Clinic Foundation Plastik Cerrahi MicrocerrahiResearch, ABD.
 • 1992 - 1995 Ankara Hastanesi
 • 1994 - 1995 Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Uzmanlığı
 • 1993 - 1994 Utah Üniversitesi Tıp Fakültesi / El Cerrahisi ve Microcerrahi
 • 1991 - 1992 Diyarbakır Askeri Hastanesi
 • 1989 - 1990 Fransız Pastör Hastanesi El Cerrahisi
ÜYELİKLER
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • Türk El Cerrahisi Derneği
 • American Academy of Orthopaedic Surgeons Affiliate Membership
 • Türk Rekonstruktif Microcerrahi Derneği
 • American Association of Orthopedic Surgery
 • America Society for Peripheral Nerve
 • Societe Intrenational de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Rhodotorula minuta: uncommon yeast isolated as causative agent of a right hip joint infevtion. Journal de mycologie medicale 15 (1): 52-55 Mar 2005 Cerikcioglu N, Tetik C, Mulazimoglu L.
 • Use of continuous horizontal mattress suture techniques in microsurgery: an experimental study in rats. J Hand Surg [Am]. 2005 May;30(3):587-95 Tetik C, Unal M, Kocaoglu B, Erol B.
 • Kübital tünel sendromunda minimal medial epikondilektomi ve dekompresyon uygulamasının orta dönem sonuçları. Acta Orthop Traumatol Turc. 9-11, 2004. Erol B, Tetik C, Şirin E.
 • Akrilik kemik çimentosu enjeksiyonu kemik doku desteğini yitirmiş interkalar kemiklerde oluşan çökmeyi önleyebilir. Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37(1):63-9 Ünsal M, Tetik C, Erol B, Cabukoğlu C.
 • Efficacy of intra-articular Hylan G-F 20 on osteoarthritis of the knee. The Pain Clinic. 15(4):459-466, 2003 Tetik S, Öneş K, Tetik C.
 • Book review. Hand Secrets. J Hand Surg [Br] 2003 Feb;28(1):98 Tetik C.Hand Secrets. Peter JLJ, Morton LK, Lippincott Williams & Wilkins
 • Conventional versus epineural sleeve neuroraphy technique: functional and histomorphometric analysis. Ann Plast Surg. Oct;49(4)397-403, 2002 (2 Atıf) Tetik C, Ozer K, Ayhan S, Siemionow K, Browne E, Siemionow M.
 • Karpal Tünel Sendromu cerrahi tedavisinde uygulanan alternatif metodların karşılaştırılması. Artroplasti ve Artroskopik Cerrahi 13(1):5-9, 2002 Tetik C, Erol B.
 • Modification of the extension block Kirschner wire technique for mallet fractures. Clin Orthop. Nov;(404):284-90; 2002 Tetik C, Gudemez E.
 • Carpal tunnel syndrome screening in a workplace. . Marmara Medical Journal 14(2):89-95, 2001 Kalaca S, Kalaca Ç, Tetik C, Carman K, Yalçın M.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI