Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Doktora / Translasyonel Onkoloji
 • 2015 University of Pittsburgh Medical Center, Eye & Ear Institute, Head and Neck Surgery Observership
 • 2014 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Yüksek Lisans / Odyoloji
 • 2009 İstanbul Ü.Cerrahpaşa Tıp Fak Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 2002 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2020 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi KBB Anabilim Dalı / BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi / Doç. Dr. Öğretim Üyesi
 • 2017 - 2019 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İzmir / Doç. Dr. Öğretim Üyesi
 • 2015 - 2017 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İzmir / Başasistan
 • 2013 - 2015 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Başasistan
 • 2012 - 2013 Bayrampaşa Devlet Hastanesi / İstanbul / Uzman Doktor
 • 2011 - 2012 Etimesgut Asker Hastanesi / Ankara / Tabip Asteğmen
 • 2009 - 2011 Bayrampaşa Devlet Hastanesi / İstanbul (Devlet Hiz Yükümlülüğü) / Uzman Doktor
ÜYELİKLER
 • Otoloji Nörootoloji Derneği
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Kurulu
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Kafa Tabanı Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Effects of Melatonin and Dexamethasone on Facial Nerve Neurorrhaphy. J Int Adv Otol. 2019;15:43-50. Edizer DT, Dönmez Z, Gül M, Yiğit Ö, Yiğitcan B, Adatepe T, Uzun N.
 • Otoskleroz cerrahisi fonksiyonel sonuçları. Istanbul Med J, 2019; 20: 21-5. Edizer DT, Yürekli Altındağ MF, Yiğit Ö, Yasak AG
 • New Insight of Tumor Microenvironment in Non-Small Cell Lung Cancer J Basic Clin Health Sci 2019; 3:113-120. Sever T, Leblebici A, Koc A, Binicier C, Olgun A, Edizer DT, Özdemir TR, Serin G, Erdem M, Basbinar Y
 • Satisfaction with Life among Mothers of Pediatric Cochlear Implant Candidates: The Impact of Implant Operation and Sociodemographic Factors. J Int Adv Otol. 2018;14:202-207. Yiğit E, Edizer DT, Durna YM, Altay MA, Yiğit Ö.
 • Outcomes of Endoscopic Powered Revision Dacryocystorhinostomy. J Craniofac Surg. 2018;29:1960-1962. Dalgic A, Ceylan ME, Çelik Ç, Aliyeva A, Aksoy GY, Edizer DT.
 • The course of lower cranial nerves within the neck: a cadaveric dissection study Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018;275:2541-2548. Yigit E, Dursun E, Omeroglu E, Sunter AV, Edizer DT, Terzi S, Coskun ZO, Demirci M
 • Effects of Intracordal Estradiol and Dexamethasone Injection on Wound Healing in Vocal Fold Injuries. J Voice. 2018 Feb 26. Yildiz M, Yigit O, Sünter AV, Edizer DT, Dursun N, Okcu O.
 • Tükrük Bezi Kitlelerinin Tedavisinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Rolü Turk Arch Otorhinolaryngol 2016;54:105-111. Edizer DT, Server EA, Yiğit Ö, Yıldız M.
 • Baş-Boyun Yerleşimli Lenfomaların Tanısında İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ve Eksizyonel Biyopsi Sonuçlarının Karşılaştırılması Istanbul Med J. 2016;17:118-120. Celebi ÖÖ, Durna YM, Edizer DT, Yiğit Ö, Karagöz Y, Huq GE.
 • Kobaylarda Olfaktör Kök Hücre İzolasyonu ve Nörojenik Farklılaşması. Cumhuriyet Üniv. Sağ. Bil. Enst. Derg. 2016;1:26-31. Yusuf Muhammed Durna, Olga Nehir Öztel, Deniz Tuna Edizer, Özgür Yiğit, Sevgi Durna Daştan, Ercüment Ovalı, Taner Daştan.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?