Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 Fellow of European Board of Otolaryngology
 • 2013 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 2008 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 2002 Galatasaray Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2021 Medicalpark Bahçelievler Hospital / Doçent Doktor
 • 2016 - 2021 İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi / KBB Bölümü / Doçent Doktor
 • 2013 - 2016 Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi / KBB Uzmanı
 • 2013 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / KBB Uzmanı
ÜYELİKLER
 • European Academy of Facial Plastic Surgery
 • Türk Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Türk Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği
 • Türk Robotik Cerrahi Derneği
 • Fellow of European Board of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Cutting the Holy Dome: The Evolution of Vertical Alar Resection Aesthetic Plast Surg. 2018 Feb;42(1):275-287. doi: 10.1007/s00266-017-0979-8. Epub 2017 Oct 12. PubMed PMID: 29026965 Şeneldir S, Altundağ A, Dizdar D
 • Long-term effects of allergen-specific subcutaneous immunotherapy for house dust mite induced allergic rhinitis. J Laryngol Otol. 2017 Nov;131(11):997-1001. doi: 10.1017/S0022215117002110. Epub 2017 Oct 17. PubMed PMID: 29037263. Sahin E, Dizdar D, Dinc ME, Cirik A
 • Comparison of the effects of nasal steroids and montelukast on olfactory functions in patients with allergic rhinitis Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2017 Jan 18. pii: S1879-7296(16)30226-5. doi: 10.1016/j.anorl.2016.05.012 Dalgic A, Dinc ME, Ulusoy S, Dizdar D, Is A, Topak M.
 • An Effective Technique for Nasal Radix Reduction in Septorhinoplasty: Procerus Muscle Resection J Craniofac Surg. 2017 Sep 25. doi: 10.1097/SCS.0000000000004015 Kayabaşoğlu G, Dizdar D.
 • Association of Autologous Costal Cartilage Harvesting Technique With Donor-Site Pain in Patients Undergoing Rhinoplasty. JAMA Facial Plast Surg.Published online September 21, 2017. doi:10.1001/jamafacial.2017.1363 Özücer B, Dinç ME, Paltura C, Koçak İ, Dizdar D, Çörtük O, Uysal Ö
 • An objective assessment of halitosis in children with adenoid vegetation during pre- and post-operative period Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016 Sep;88:47-51. doi: 10.1016/j.ijporl.2016.06.042 Dinc ME, Altundag A, Dizdar D, Avincsal MO, Sahin E, Ulusoy S, Paltura C.
 • The Effect of Nystatin Solution on Otoacoustic Emissions in Rats. J Int Adv Otol. 2016 Nov 7. doi: 10.5152/iao.2016.1667 Vural A, Şahin Mİ, Aydın M, Gündoğdu R, Arlı T, Okuducu H, Dizdar D, Külahlı İ.
 • Does Iron Deficiency Anemia Affect on Olfactory Function? Acta Otolaryngol. DOI: 10.3109/00016489.2016.1146410 Mehmet Dinc, Abdullah Dalgic, Seckin Ulusoy, Denizhan Dizdar, Ömer Necati Develioğlu, Murat Topak
 • Osmophobia and olfactory functions in patients with migraine Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Aug 30. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27577041 Kayabaşoglu G, Altundag A, Kotan D, Dizdar D, Kaymaz R.
 • Are People Who Have A Better Smell Sense, More Affected From Satiation ? Braz J Otorhinolaryngol. 2016 Sep 12. pii: S1808-8694(16)30175-6. doi: 10.1016/j.bjorl.2016.08.011 Seçkin Ulusoy, Mehmet Emre Dinc, Abdullah Dalgic, Murat Topak, Denizhan Dizdar, Abdulhalim İş

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI