Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2018 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 2013 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2019 - 2021 Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2014 - 2019 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı / Asistan Doktor
 • 2013 - 2014 Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2007 - 2013 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Intratympanic Steroid Therapy In Sudden Sensorineural Hearinhg Loss Concurreııt With Coronavirus Disease 2019 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 26 (2): 219-222, 2022 Ecem Sevim Akı , Enes Aydın, Abdullah Dalğıç.
 • Effect of Septoplasty on Objective and Subjective Parameters of Osas Treatment The Turkish Journal of Ear Nose and Throat 2021;31(l):10-5 Ela Araz Server , Engin Acıoğlu, Özgür Yiğit, Ecem Sevim Akı, Nihal Seden, Ahmet Görkem Yasak.
 • Effect of Bumetanide on Facial Nerve Regeneratioıı in Rat Model. American Academy of Otolaryngology-head and Neck Surgery, 30 Juıı 2020. Ecem Sevim Longur, Özgür Yiğit, Çiğdem Kalaycık Ertugay, Ela Araz Server, Turgut Adatepe, Dilek Akaktn,, Oya Orun, Ayça Karagöz Köroğlu
 • Predictive Role of Ki-67 and Proliferative-Cell Nuclear Antigen (PCNA) in Recurrent Cholesteatoma. J hıt Adv Otol. 2019 Apr; 15(1): 38?42. Ela Araz Server , Çiğdem Kalaycık Ertugay , Sevim Baykal Koca , Ecem Sevim Longur , Özgür Yiğit , Haşan Peru i ı han , Yasemin Çakır
 • The Impact of Septal Deviation on Intranasal Schirmer Test Values Türk Arch Otorhinolaryngol. 2018 Sep; 56(3): 145-148. Özlem Önerei Çelebi, Ela Araz Server, Özgür Yiğit, Muhammet Yıldız, and Ecem Sevim Longur
 • Neutrophil-to- Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volüme in Chronic Otitis Media with or Without Cholesteatoma İstanbul Med J 2018; 19: 162-6 Enes Yiğit , Özlem Önerei Çelebi , Ela Araz Server , Ecem Sevim Longur
 • Adaptation and validation of the Turkish version of the Nasal Obstraction Symptom Evaluation scale . International Forum of Allergy & Rhinology, Vol. 8, No. 1, January 2018 Özlem Önerci Celebi, Ela Araz Server, Ozgur Yiğit, Ecem Sevim Longur
 • Applicability of Nasaîl Schirmer Test on Turldsh Population and Identifying its Normal Range Values İstanbul Med J 2018; 19 (3): 231-4 Ela Araz Server, Özlem Önerei Çelebi, Ecem Sevim Longur, Özgür Yiğit
 • Morplıometric Measurements of Sony Nasolacrimai Canal in Children Journal of Craniofacial Surgery: May 2018 - Volüme 29 - Issue 3 - p e282-e287 Araz Server Ela, Kalaycik Ertugay Çiğdem, Karagöz, Yeşim Yiğit, Ozgur * Longur, Ecem Sevim.
 • The Comparison of Functional Outcomes Between Supraglottic Horizontal Laryngectomy and Supracricoid Partial Laryngectomy Journal of Otolaryngology Advances 2017. Bilici Suat , Turanoglu Artunc Kaan , Yiğit Ozgur Longur Ecem Sevim

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?