Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlığı Denklik ve Yeterlilik Sertifikası
 • 2015 Tıp Hekimliği Denklik Sertifikası / ABD
 • 2013 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • 2013 California Üniversitesi Tıp Fakültesi San Francisco, CA, ABD / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Omurga Birimi / Gözlemci
 • 2007 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2018 Bahçeşehir Üniversitesi MedicalPark Göztepe Hastanesi / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • 2016 - 2018 Antalya Atatürk Devlet Hastanesi / FTR Kliniği / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı
 • 2013 - 2015 University of California, San Francisco, CA, ABD / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Omurga Birimi / Omurga Merkezi / Omurga Hastalıkları Araştırma Yandalı / Yardımcı Uzman
 • 2007 Gazlıgöl Sağlık Ocağı / Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
ÜYELİKLER
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Omurga Derneği
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
 • North American Spine Society
 • Uluslararası Lomber Omurga Çalışma Cemiyeti
 • Amerikan Nöroelektrodianostik Tıp Birliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Comprehensive non-surgical treatment decreased the need for spine surgery in patients with spondylolisthesis: Three- year results Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. vol. Pre-press, no. Pre- press, pp. 1-6, 2019 Published: 14 January 2019 DOI:10.3233/BMR-181185 PM Demir-Deviren S? Ozcan-Eksi EE, Sencan S, Cil H, Berven S.
 • Severe Lumbar Intervertebral Disc Degeneration Is Associated with Modic Changes and Fatty Infiltration in the Paraspinal Muscles at ali Lumbar Levels, Except for L1-L2: A Cross-Sectional Analysis of 50 Symptomatic Women and 50 Age- Matched Symptomatic Men World Neurosurg. 2019 Feb;122:el069-el077. doi: 10.1016/j.wneu.2018.10.229. Epub 2018 Nov 9. Özcan-Ekşi EE, Ekşi MŞ, Akçal MA.
 • Serotonin Syndrome Follovving Tramadol and Gabapentin Use After Spine Surgery. March 2019 World Neurosurgery DOİ: 10.1016/j.wneu.2019.03.092 Ekşi MŞ, Turgut VU, Özcan-Ekşi EE, Güngör A, Tukel Turgut FN, Pamir MN.
 • A Preliminary Study on the Correlation Betvveen Spinopelvic Parameters and Balance in Ankylosing Spondylitis Archives of Rheumatology. 2019;34 (x):i-viii doi: 10.5606/ArchRheumatol.2019.6719 Özcan-Ekşi EE, Giray E, Bahar Ozdemir Y, Yagci I, Gündüz H.
 • Functional Reorganization in the Primary Somatosensory Cortex of Rat Follovving Hind-Paw Amputation: A Study of Functional Imaging with 1.5 Tesla MRI January 2019 Turkish neurosurgery DOİ: 10.5137/1019-5149.JTN.25595-18.2 Ekşi MŞ, Özcan-Ekşi EE, Arslanhan A, Şirinoğlu H, Erbil S, Güngör A, Algin O, Konya D.
 • Is diabetes mellitus a risk factor for modic changes?: A novel model to understand the association betvveen intervertebral disc degeneration and end-plate changes J Orthop Sci. 2019 Sep 26. pii: 50949-2658(19)30279-9. doi: 10.1016/j.jos.2019.09.005. [Epub ahead of print] PMID: 31564384 DPI: 10.1016/i.ios.2019.09 Ekşi MŞ, Kara M, Özcan-Ekşi EE, Aytar MH, Güngör A, Özgen S, Pamir MN.
 • Impact of Cataract Surgery on Functional Balance Skills of Adults AdultsTurk J Ophthalmol. 2019 Oct 24;49(5):243-249. DOİ:10.4274/tjo.galenos.2019.70104. PMID:31650790 Duman F, Kılıç Z, Özcan-Ekşi EE.
 • Prevalence of Thoracic Scoliosis in Adolescents in Turkey: Analysis of 1065 Chest Radiographs World Neurosurg. 2019 Dec 18. pii: S1878-8750(19)33086-4. DOI: 10.1016/j.wneu.2019.12.057. [Epub ahead of print] PMID: 31863897 Ekşi MŞ, Özcan-Ekşi EE, Huet SE, Dinç T, Özmen BB, Akçal MA.
 • Who Sets Light to the Scientific Path of Spine? Publication Rates of the Abstracts Presented at the North American Spine Society Meetings The Medical Bulletin of Haseki. Haseki Bul. March 2019. DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4586 Özcan-Ekşi EE, Ekşi MŞ.
 • Thoracic Scoliosis Screening in Adolescent Patients with Chest Radiographs The Medical Bulletin of Haseki.DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.455 Ekşi MŞ, Özcan-Ekşi EE.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI