Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2009 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji
 • 2008 Washington Üniversitesi, Seattle-USA, Klinik Nörofizyoloji, Klinik Epilepsi ve Epilepsi Cerrahisi Merkezinde (Supervisor: John W.Miller, MD, PhD, University of Washington, Regional Epilepsy Center/ Seattle-USA) Gözlemci Asistan Doktor
 • 2003 Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2024 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2023 SBÜ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Nöroloji Kliniği
 • 2022 - 2023 SBÜ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve AraştırmaHastanesi-Nöroloji Kliniği / Başasistan Uzman Dr
 • 2022 SBÜ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Nöroloji Kliniği / Nöroloji Uzmanı
 • 2022 İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı / Doktor Öğretim Görevlisi
 • 2021 - 2022 İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Anabilim Dalı / Doktor Öğretim Görevlisi
 • 2015 - 2021 SBÜ Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi-Nöroloji Kliniği / Başasistan Uzman Doktor
 • 2012 - 2015 SBÜ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Nöroloji Kliniği / Uzman Doktor
 • 2010 - 2012 Nevşehir Devlet Hastanesi (Devlet Mecburi Hizmet) / Uzman Doktor
 • 2004 Mudurnu Devlet Hastanesi / Pratisyen Doktor
ÜYELİKLER
 • Uluslararası Başağrısı Derneği (International Headache Society -IHS)
 • Küresel Migren ve Ağrı Derneği Çalışma Grubu Üyeliği
 • Klinik Elektronörofizyoloji, EEG-EMG Derneği
 • Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Başağrısı ve Ağrı Araştırmaları Derneği Çalışma Grubu Üyeliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Long-term Prognosis of Childhood Absence Epilepsy Arch Neuropsychiatry. 2024;61:85?89. https://doi.org/10.29399/npa.28583 Atacan-Yaşgüçlükal M , Ur Özçelik E , Elmalı AD , Çokar Ö, Demirbilek V
 • Head-MENA-A study group. Other primary headache disorders: Data from the HEAD-MENA-A study in Africa, Asia, and the Middle East Clin Neurol Neurosurg. 2024; 236, 108112. doi.org/10.1016/j.clineuro.2023.108112 Atalar A Ç, Genç, H, Ur Özçelik E, Bolay H, Uluduz D, Unal-Cevik I, Kissani N, Luvsannorov O, Togha M, Ozge A, Baykan B
 • Diffusion tensor imaging in photosensitive and nonphotosensitive juvenile myoclonic epilepsy. Seizure. Published online December 23, 2023. doi:10.1016/j.seizure.2023.12.015 Acar D, Ur Ozcelik E, Baykan B, Bebek N, Demiralp T, Bayram A
 • Lamotrigine in the prophylaxis of migraine:comparison of effectiveness in migraine with and without aura in patients with depression and anxiety symptoms. Comprehensive Medicine, 2023;15(1), 74-80. Özarslan M, Ur Özçelik E.
 • Is there a relationship between the disease duration of migraine and symptoms of depression and anxiety? Kocaeli Medical Journal, 2022;11(3), 118-123. Ur Özçelik E, Özarslan M.
 • Let there be light: Inhibitory effect of photic stimulation on spike frequency in patients with mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis. Epilepsy Res. 2021; 176:106734. Elmalı AD, Ur Özçelik E, Bebek N, Baykan B.
 • Sorgulama ve Elektroensefalografide Nöropsikolojik Aktivasyon Yöntemleri ile Genetik Jeneralize ve Fokal Epilepsilerde Refleks Tetiklenme Özellikleri Epilepsi. 2021; 27(1): 52-61 Ur Özçelik E, Ataklı D, Şirin NG, Köksal A, Bebek N, Baykan B.
 • Eğitimsizler için Modifiye Edilen Mini Mental Testin (MMSE-E) Türk Toplumunda Alzheimer Hastalığı Tanısında Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiatri Dergisi. 2015;27(1). Babacan-Yildiz G, Ur E, Kolukisa M, Isik AT, Gursoy E, Kocaman G, Celebi A.
 • Bipolar Mood Disorder And Mental Retardation Comorbid With Arnold-Chiari Malformation :Case Report. New/Yeni Symposium Journal. 2010; 48(4): 289-291. Bakım B, Ur Özçelik E, Karamustafalıoğlu K.O, Cengiz Ceylan Y, Tankaya O.
 • Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome In Systemic Lupus Erythematosus. Neurology India 2009; 57(4): 497-9. Necioğlu Örken D, Kenangil G, Ur Özçelik E, Forta H.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI