Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1994 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji
 • 1991 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1983 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2012 - 2019 Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
 • 2011 - 2012 Medical Park Hastanesi-Gebze
 • 2011 Alman Hastanesi-Çamlıca
 • 2010 - 2011 Medical Park Hastanesi-Göztepe
 • 2001 - 2010 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı
 • 1991 - 2001 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Anabilim Dalı
 • 1987 - 1991 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • 1985 - 1987 Ayşekadın Sağlık Ocağı-Edirne / Zorunlu Hizmet
 • 1984 - 1985 GATA / Dermatoloji Anabilim Dalı-Ankara / Askerlik Hizmeti
 • 1983 - 1984 Aşıkzülali Köyü Sağlık Ocağı-Posof-Ardahan / Zorunlu Hizmet
ÜYELİKLER
 • European Society of Cardiology
 • Türk Tabipleri Birliği
 • European Association of Percutaneous Coronary Intervention
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Acute Cardiovascular Care Membership of European Society of Cardiology
 • Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği
 • Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Çalışma Grubu
 • Türk Kardiyoloji Derneği Lipid Çalışma Grubu
 • Türk Kardiyoloji Derneği Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grubu
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Telmisartan decreases atrial electromechanical delay in patients with newly diagnosed essential hypertension. J Electrocardiol 2012; 45: 123-128 Sengul C, Cevik C, Ozveren O, Oduncu V, Sunbul A, Kılıcarslan F, Semiz E, Dindar I.
 • Echocardiographic epicardial fat thickness is associated with carotid intima-media thickness in patients with metabolic syndrome Echocardiography 2011; 28: 853-858 Sengul C, Cevik C, Ozveren O, Oduncu V, Sunbul A, Akgun T, Can Mm, Semiz E, Dindar I.
 • Acute alcohol consumption is associated with increased interatrial electromechanical delay in healthy men Cardiol J 2011; 18: 682-686 Sengul C, Cevik C, Ozveren O, Sunbul A, Oduncu V, Akgun T, Can Mm, Semiz E, Dindar I.
 • Assessment of atrial conduction time in patients with coronary artery ectasia. Pacing Clin Electrophysiol 2011; 34: 1468-1474 Sengul C, Cevik C, Ozveren O, Sunbul A, Kilicarslan F, Oduncu V, Can M, Semiz E, Dindar I.
 • Relationship between hemorheology and Glu(298)Asp polymorphism of endothelial nitric oxide synthase gene in patients with coronary artery disease Mol Biol Rep 2010; 37: 171-178 Bor-Kucukatay M, Demır S, Akbay R, Dursunoglu D, Akdag B, Semiz E.
 • Decreased plasma adiponectin concentrations in patients with syndrome X Susam I, Yaylalı Yt, Dursunoglu D, Göksoy H, Oztürk M, Yaylalı O, Semiz E. Acta Cardiol 2010; 65: 217-220
 • Body fat distribution in childhood obesity: association with metabolic risk factors Indian Pediatr 2008; 45: 457-462 Semiz S, Özgoren E, Sabir N, Semiz E.
 • Is elevated serum ceruloplasmin level associated with increased risk of coronary artery disease? Can J Cardiol 2008; 24: 209-212 Göçmen Ay, Sahin E, Semiz E, Gümuşlü S.
 • Metabolic syndrome in childhood obesity Indian Pediatr 2007; 44: 657-662 Semiz S, Bıcan M, Cakaloz I, Semiz E.
 • Effect of obstructive sleep apnea on aortic elastic parameters: relationship to left ventricular mass and function. Tanrıverdi H, Evrengül H, Kaftan A, Kara Co, Kuru O, Tanrıverdi S, Özkurt S, Semiz E. Circ J 2006; 70: 737-743
 • Improved endothelium dependent vasodilation in endurance athletes and its relation with ACE I/D polymorphism Circ J 2005; 69: 1105-1110 Tanrıverdi H, Evrengul H, Tanrıverdi S, Turgut S, Akdag B, Kaftan Ha, Semiz E.
 • Assessment of percutaneous coronary intervention on regional and global left ventricular function in patients with chronic total occlusions. Can J Cardiol 2005; 21: 275-280 Ermis C, Boz A, Tholakanahallı V, Yalcınkaya S, Semiz E, Sancaktar O, Benditt DG, Değer N.
 • Relationship between paraoxonase-1 (PON1) activity and lipoprotein (a) levels in Turkish coronary artery disease patients living in the Antalya region Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2005; 12: 185-186 Göçmen YA, Semiz E, Gümüşlü S.
 • Association between paraoxonase-1 (PON1) activity and lipid peroxidation indicators levels in people living in Antalya region with angiographically documented coronary artery disease Clin Cardiol 2004; 27: 426-430 Göçmen A.Y., Gümüşlü S., Semiz E.
 • Heart rate variability in patients with rheumatoid arthritis Rheumatol Int 2004; 24:198-202 Evrengül H, Dursunoglu D, Cobankara V, Polat B, Seleci D, Kabukçu S, Kaftan A, Semiz E, Kilic M.
 • Comparison of initial and long-term follow-up of heparin-coated Jostent with conventional NIR stent Jpn Heart J 2003; 44: 889-98 Semiz E., Ermiş C., Yalçınkaya S., Sancaktar O., Değer N.
 • Effect of beta-blockers on QT dispersion and ventricular late potentials in patients with acute myocardial infarction receiving thrombolytic therapy Brief communications of the International Society of Non-Invasive Cardiology. Acta Cardiologica 2003; 58: 3 Evrengül H., Dursunoğlu D., Kayıkçıoğlu M., Can L., Kuru Ö., Kaftan A., Semiz E., Kılıç M.
 • Mechanical complications of intra-aortic balloon counterpulsation Kumbasar SD., Semiz E., Sancaktar O., Yalçınkaya S., Değer N. Int J Cardiol 1999; 70: 69-73
 • Concomitant use of intraaortic balloon counterpulsation and streptokinase in acute anterior myocardial infarction Angiology 1999; 50: 465-471 Kumbasar SD., Semiz E., Sancaktar O., Yalçınkaya S., Ermiş C., Değer N.
 • Late results of combined percutaneous balloon valvuloplasty of mitral and tricuspid valves. Sancaktar O., Kumbasar SD., Semiz E., Yalçınkaya S. Cathet Cardiovasc Diagn 1998; 45: 246-250
 • Effect of intraaortic balloon counter-pulsation on QT dispersion in acute anterior myocardial infarction. Int J Cardiol 1998; 65: 169-172 Kumbasar SD., Semiz E., Ermiş C., Yalçınkaya S., Değer N., Pamir G., Oral D.
 • Erythrocyte selenium-glutathione peroxidase activity is lower in patients with coronary atherosclerosis Jpn Heart J 1997; 38: 793-798 Yeğin A., Yeğin H., Alıcıgüzel Y., Değer N., Semiz E.
 • Do multiple stents multiply the risk for restenosis in acute coronary syndromes? Eur Heart J 1997; 18: 484 Ege H., Yalçınkaya S., Semiz E., Sancaktar O., Kumbasar SD., Değer N
 • Comparative clinical and angiographic analysis of the initial efficacy and long-term follow-up of Wiktor stent implantation with conventional balloon angioplasty Jpn Heart J 1997; 38: 625-635 Semiz E., Sancaktar O., Yalçınkaya S., Ege H., Değer N.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?