Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2019 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
 • 2010 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2005 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 - 2023 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2016 - 2019 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji
 • 2014 - 2016 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2012 - 2014 Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2011 - 2012 Kayseri Develi Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet)
 • 2005 - 2010 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
ÜYELİKLER
 • The European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
 • Minimal invaziv jinekolojik Onkoloji Derneği (MİJOD)
 • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği (TRSGO)
 • Society of Gynecologic Oncology (SGO)
 • Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği (TRSGO)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The effect of adenomyosis on endometrial cancer: a university hospital-based cohort study. December 2021 Journal of Obstetrics and Gynaecology 42(1):1-8 Engin Celik, Hale Goksever Celik, Hamdullah Sozen, Ozgur Aydın Tosun, Smen Onder, Samet Topuz, Yavuz Salihoğlu
 • Effect of Time to Surgery on the Endometrial cancer prognosis. (2021). Gynecology obstetrics & reproductive medicine, doi: 10.21613/gorm.2021.1202 Engin Çelik, Yumru Çeliksoy Harika, Sözen Hamdullah, Göksever Çelik Hale, Önder Semen, Salihoglu Mehmet Yavuz, Topuz Samet
 • Does visceral adiposity have an effect on the survival outcomes of the patients with endometrial cancer? J Obstet Gynaecol Res . 2021 Feb;47(2):560-569. doi: 10.1111/jog.14560. Epub 2020 Nov 16. Engin Celik , Inci Kizildag Yirgin, Hale Goksever Celik, Gulgun Engin, Hamdullah Sozen, Naziye Ak, Pınar Saip, Semen Onder, Samet Topuz, Mehmet Y Sali
 • Does endometriosis have an effect on the survival of women with synchronous endometrial and ovarian cancer? Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders. 2019;11(4):185-193. Engin Celik, Hale Goksever Celik, Hamdullah Sozen, Semen Onder, Merve Baktiroglu, Samet Topuz, Mehmet Yavuz Salihoglu
 • Prediction of vaginal delivery with transperineal ultrasound in women induced with dinoprostone beyond 40 weeks of gestation International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology 7.8 (2018): 2998-3004. Celik, Hale Goksever, Engin Celik, and Gokhan Yildirim.
 • Evaluation of Biochemical Hyperandrogenism in Adolescent Girls with Menstrual Irregularities (2018). Journal of Medical Biochemistry, 37(1), 7-11. Doi: 10.1515/jomb-2017-0037 Göksever Çelik Hale, Çelik Engin, Polat İbrahim
 • Risk factors for surgical site infection after hysterectomy. Journal of Infections in Developing Countries, 2017; 11(4):355-360. Hale GÖKSEVER ÇELİK, Engin ÇELİK, Gökçe TURAN, Kerem Doğa SEÇKİN, Ali GEDİKBAŞI
 • Is there any difference in between patients with primary endometriomas and recurrent endometriomas? Istanbul Medical Journal, DOI: 10.5152/imj.2017.27136 Hale GÖKSEVER ÇELİK, Engin ÇELİK, Gökçe TURAN, İbrahim POLAT
 • Is blood transfusion necessary in all patients with disseminated intravascular coagulation associated postpartum hemorrhage? Journal of Maternal-Fetal Neonatal Medicine, 2017; doi. 10.1080/14767058.2017.1397125 Hale GÖKSEVER ÇELİK, Engin CELİK, Ismail OZDEMİR, Ayse Ozge SAVKLİ, Kamuran SANLİ, Husnu GORGEN
 • Different surgical techniques in tubo-ovarian abscess management Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine, 2017;23(1):32-36. Hale GÖKSEVER ÇELİK, Engin ÇELİK, Semra YÜKSEL, Ercan BAŞTU, Hasan Cemal ARK

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?