Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Tıpta Uzmanlık Kurulu Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 2010 Kalp ve Damar Cerrahisi / Doçent
 • 1997 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 1990 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2012 - 2013 İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğitim Araştırma Hastanesi / Çocuk Kalp Cerrahisi Eğitim Sorumlusu
 • 2010 - 2012 İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğitim Araştırma Hastanesi / KVC Klinik Şefi
 • 2003 Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis
 • 2003 Onze-Lieve-Vrouw Hospital Aalst Belçika
 • 2002 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2000 - 2002 İstanbul Memorial Hastanesi
 • 2000 - 2002 İstanbul Memorial Hastanesi / KVC Uzmanı
 • 1997 - 2000 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü / Başasistan
 • 1997 - 2000 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
 • 1998 - 1999 Hakkari 30 Yt. Seyyar Cerrahi Hastane
 • 1992 - 1994 Florence Nightingale Hastanesi
 • 1990 - 1991 Karaman Devlet Hastanesi
ÜYELİKLER
 • European Association of Cardiothoracic Surgery
 • European Society of Cardiovascular Surgery
 • Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tabip Odası
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Right ventricular diverticulum and associated cyst. Pediatr Cardiol DOI 10.1007/s00246 ? 013-0645-0 published online february 2013 Erek E, Odemis E, Tanidir IC.
 • Aorto-left ventricular originating from the left coronary sinus with aortic aneurysm in an 11-year-old boy. Texas Heart Institute Journal 2013; 40:91-4 Yildirim A, Erek E, Uslu Z, Saygili A, Karaagac AT.
 • Topsy-turvy heart: A very rare congenital heart disease with tracheobronchial anomalies. World Journal for Pediatric and Congenital Heart Surgery. 2013; 4: 308-311 Erek E, Guzeltas A, Ozturk N, Kiyan G, Karakoç F, Akalın F, Odemis E, Arsan S.
 • Extracorporeal life support experiences of a new congenital heart center in Turkey. Artificial Organs 2013; 37:29-34 Erek E, Haydin S, Onan B, Onan IS, Yazıcı P, Kocyigit O, Tanidir IC, Yivli P, Odemis E, Yeniterzi M, Bakir I.
 • Clinical outcome of patients in a startup congenital heart surgery program in Turkey. Artificial Organs 2013; 37:18-23 Onan IS, Erek E, Haydin S, Onan B, Kocyigit O, Topuz U, Odemis E, Yeniterzi M, Bakir I.
 • Twisted wire stent technique for delayed sternal closure after congenital heart operations. Ann Thorac Surg 2013; 96: 1102-3 Erek E, Kaya M, Tanidir C, Kocyigit OI.
 • Transcatheter management of neonates with pulmonary atresia with intact ventricular septum A Single center experience from Turkey. Artificial Organs 2013; 37: 56-61 Odemis E, Ozyilmaz I, Guzeltas A, Erek E, Haydin S, Bakir I.
 • Challenges in the management of patients with functionally univentricular heart in Turkey. World Journal for Pediatric and Congenital Heart Surgery 2012; 3. 344-9 Sarıoglu T, Yalcinbas YK, Erek E, Sarioglu A.
 • Management of heparine resistance in an emergency cardiac surgical patient. Indian journal of anesthesia 2012; 56: 430-1 Isil CT, Yazıcı P, Topuz U, Erek E, Bakir I.
 • Extensive anterior chest wall ecchymosis as a sign of subacute type A aortic dissection. Int J Cardiovasc Thorac Surg 2012; July Yazici P, Oz K, Celik O, Erek E.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI