Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Robotik bypass ameliyatı, geleneksel açık kalp ameliyatlarına alternatif olarak daha az kesi ile yapılan ve hastaların daha hızlı iyileşmesini sağlayan bir yöntemdir. Mitral ve triküspit kapak sorunları, küçük kalp tümörleri, yapısal anomaliler, seçili koroner arter hastaları ve aritmi tedavisinde uygulanabilir. Ancak, her hasta için uygun değildir. Ameliyat minimal invaziv tekniklerle gerçekleştirilir ve hastanın genel sağlık durumu detaylı olarak değerlendirilir. Ameliyat sonrası iyileşme süresi genellikle 3-5 gündür ve tam iyileşme 4-6 hafta sürebilir. Robotik cerrahinin riskleri arasında damar hasarı, kanama, enfeksiyon ve aritmiler bulunur. Ayrıca, daha önce kalp ameliyatı geçirmiş veya obezite gibi sağlık sorunları olan hastalar için uygun olmayabilir. Robotik kalp ameliyatları, minimal invaziv teknikler sayesinde daha az travmatik olup, hızlı iyileşme süreci sağlar.
İçindekiler

Robotik Bypass Ameliyatı Kimlere Uygulanır?

Robotik bypass ameliyatı, geleneksel açık kalp ameliyatlarına alternatif olarak geliştirilmiş, cerrahi yöntemlerden biridir. Robotik bypass, geleneksel açık kalp ameliyatlarına göre daha az kesi ile yapılıp, hastaların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Ancak, robotik bypass ameliyatı her hasta için uygun değildir. Robotik bypass ameliyatının uygulanabileceği durumlar aşağıda yer almaktadır.

Mitral ve Triküspit Kapak Sorunları: Robotik cerrahi, mitral ve triküspit kapak problemlerinin tedavisinde etkili bir yöntemdir. Özellikle mitral kapak tamiri için yaygın olarak tercih edilmektedir.

Küçük Kalp Tümörleri ve Yapısal Anomaliler: Küçük kalp tümörleri ve bazı doğumsal kalp defektleri (atriyal septal defekt gibi) robotik cerrahi ile tedavi edilebilir.

Seçili Koroner Arter Bypass Hastaları: Bazı koroner arter hastalıklarında, özellikle tek ya da iki damarı birden kapsayan tıkanıklarda ya da kalp hastalıklarında robotik bypass tercih edilebilir.

Aritmi Tedavisi: Seçili aritmi vakalarında da robotik cerrahi uygulanabilir. Bu prosedürler, kalp ritmini düzeltmeye yönelik işlemleri içerir ve robotik teknolojinin sağladığı hassasiyet sayesinde daha başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Robotik Kalp Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Robotik kalp ameliyatı, minimal invaziv cerrahi teknikler ve gelişmiş robotik sistemler kullanılarak gerçekleştirilen cerrahi bir uygulamadır. Bu ameliyat türü, geleneksel açık kalp ameliyatlarına kıyasla daha az travmatik olup, hastaların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

  • Ameliyattan önce, hastanın genel sağlık durumu detaylı bir şekilde değerlendirilir. Kalp hastalıklarının türüne ve ciddiyetine bağlı olarak, robotik cerrahiye uygun adaylar belirlenir. Hastanın tıbbi geçmişi, mevcut rahatsızlıkları ve fiziksel durumu bu değerlendirme sürecinde önemli rol oynar.
  • Ameliyat öncesinde güvenli ve etkili bir yöntem izlenmesi önemlidir. Bu nedenle hekim tarafından; kan testleri, EKG , göğüs röntgeni ve ekokardiyografi gibi testler istenebilir.
  • Cerrah, ameliyatı gerçekleştirmek için robotik sistemi hazırlar. Bu sistem, robotik kollar ve yüksek çözünürlüklü bir 3D kamera içerir. Kamera, cerraha ameliyat alanının detaylı bir görüntüsünü sağlar ve robotik kollar, cerrahın el hareketlerini hassas bir şekilde tekrarlar.
  • Cerrah, hastanın göğsünde birkaç küçük kesi yapar. Bu kesiler, robotik kolların ve kameranın yerleştirileceği giriş noktalarıdır. Geleneksel açık kalp ameliyatlarında kullanılan büyük kesilere kıyasla, bu küçük kesiler iyileşme sürecini hızlandırır ve enfeksiyon riskini azaltır.
  • Cerrah, bir konsolda oturarak robotik kolları kontrol eder. Bu kollar, cerrahın el hareketlerini hassas bir şekilde tekrarlar ve ameliyat alanında minimal invaziv işlemler gerçekleştirir. Cerrah, kamera sayesinde ameliyat alanını büyütülmüş ve yüksek çözünürlüklü olarak görür, bu da hassas ve karmaşık işlemleri gerçekleştirmesini sağlar.
  • Ameliyat sırasında, kalbin çalışmaya devam etmesi ve kanın oksijenlenmesi için kalp ve akciğer makinesi kullanılır. Bu makine, kanı vücuttan çekerek oksijenlendirir ve tekrar dolaşıma geri gönderir.

Ameliyat Sonrası ve İyileşme

Robotik bypass ameliyatı sonrasında hasta yoğun bakım ünitesine alınır. Burada, hayati fonksiyonları yakından izlenir ve gerekli durumlarda müdahale edilir. Hastanın genel durumu stabil olduktan sonra normal servise alınır.

Robotik bypass cerrahisi sonrası, hastanede yatış süresi genellikle 3-5 gündür. Taburculuk sonrası hasta, evde iyileşme sürecine devam eder. Doktorlar, hastanın kesilerini nasıl bakım yapması gerektiği, hangi ilaçları kullanması gerektiği ve ne zaman normal aktivitelerine döneceği konusunda ayrıntılı talimatlar verir.

Hastaların çoğu, ameliyat sonrası dönemde yavaş yavaş fiziksel aktivitelerine geri dönebilir. Yürüme ve hafif egzersizler, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Tam iyileşme genellikle 4-6 hafta sürebilir, ancak bu süre hastanın genel sağlık durumuna ve ameliyatın türüne bağlı olarak değişebilir.

Kimler Robotik Ameliyat İçin Uygun Değildir?

Robotik cerrahi her hasta için uygun olmayabilir. Örneğin; operasyon sırasında birden fazla komplike durumun gelişebileceği ya da koroner bypass yöntemi gibi yöntemlerin bir arada yapılması gibi durumlarda alternatif tedavi yöntemleri değerlendirilebilir. Ayrıca robotik cerrahi, daha önce kalp ameliyatı olmuş kişilerde ve obezite ya da morbid obezite hastalarında da tercih edilmez. Yine periferik damar hastalığı olan kişilerde de robotik cerrahi yerine farklı yöntemler düşünülebilir.

Robotik Kalp Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Robotik kalp ameliyatlarının süresi, yapılan işlemin türüne ve hastanın durumuna göre değişiklik gösterebilir. Genellikle 3 ila 6 saat arasında sürebilir. Fakat aşağıdaki durumlarda ameliyat süresini etkileyen faktörler arasındadır.

Ameliyatın Türü: Basit mitral kapak tamiri genellikle daha kısa sürede tamamlanırken, daha karmaşık bypass ameliyatları daha uzun sürebilir.

Hastanın Genel Sağlık Durumu: Hastanın ameliyat öncesi genel sağlık durumu ve ek hastalıkları da ameliyat süresini etkileyebilir.

Cerrahi Ekipmanın Hazırlanması: Robotik cerrahi, ileri teknoloji gerektirdiğinden ekipmanın kurulumu ve ameliyata hazırlık aşamaları da zaman alabilir.

En Riskli Kalp Ameliyatı Hangisi?

Kalp ameliyatları arasında risk seviyesi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, kalp nakli en riskli kalp ameliyatı olarak kabul edilir. Kalp nakli, ileri evre kalp yetmezliği olan ve diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen hastalar için son çare olarak kullanılır. Bu ameliyatın riskleri arasında; organ reddi, ciddi enfeksiyonlar, kanama riski ve bazı ilaçların yan etkileri yer alır. İmmünosüpresif ilaçlar, vücudun yeni kalbi reddetmemesi için kullanılır ancak bu ilaçlar ciddi böbrek hasarına ve enfeksiyonlara da yol açabilir.

Diğer yüksek riskli kalp ameliyatları arasında aort kapağı tamiri veya değiştirilmesi de bulunur. Aort kapak ameliyatları, açık kalp ameliyatı gerektirdiğinden ciddi komplikasyon riskleri taşır. Bu komplikasyonlar arasında kanama, enfeksiyon, kalp ritim bozuklukları ve ciddi riski bulunur.

Bypass Ameliyatının Tehlikesi Var Mı?

Bypass ameliyatı, koroner arter hastalığı olan hastalarda tıkanmış arterlerin bypass edilerek kan akışının yeniden sağlanması için yapılan bir cerrahi müdahaledir. Bu ameliyat da kendi içinde belirli riskler taşır. Bypass ameliyatının risk faktörleri aşağıdaki gibidir.

Kanama: Ameliyat sırasında veya sonrasında meydana gelebilecek kanamalar ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Enfeksiyon: Cerrahi kesilerden veya ameliyat sırasında kullanılan ekipmanlardan kaynaklanan enfeksiyonlar risk oluşturur.

Kalp Krizi: Ameliyat sırasında veya sonrasında kalp krizi geçirme riski vardır, özellikle de ameliyat öncesi kalp durumu kötü olan hastalarda.

Felç: Beyne giden kan akışının azalması veya ameliyat sırasında pıhtı oluşumu felç riskini artırabilir.

Kalp Ritmi Bozuklukları (Aritmi): Ameliyat sonrası bazı hastalarda kalp ritim bozuklukları görülebilir.

Böbrek Yetmezliği: Özellikle ameliyat öncesinde böbrek fonksiyonları zayıf olan hastalarda böbrek yetmezliği riski vardır.

Riskleri Azaltmak İçin Alınabilecek Önlemler

Bypass ameliyatının risklerini azaltmak için birkaç önlem alınabilir. Bunlar arasında ameliyat öncesi sağlık durumunun iyileştirilmesi, diyabet ve yüksek tansiyon gibi mevcut hastalıkların kontrol altına alınması, sigara ve alkolün bırakılması yer alır. Ameliyat sonrası dönemde ise enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen kurallarına dikkat edilmesi, düzenli kontroller ve doktorun önerdiği rehabilitasyon programına uyulması önemlidir.

Robotik Kalp Ameliyatı Riskleri

Robotik kalp ameliyatları genellikle güvenli ve etkili olsa da, bazı riskler taşır. Bu riskler, geleneksel açık kalp ameliyatlarıyla benzer olabilir, ancak bazı özel durumlar robotik cerrahiyi daha riskli hale getirebilir.

Damar Hasarı ve Kanama: Küçük kesilerle yapılan robotik cerrahilerde bile, damar hasarı ve kanama riski bulunur. Bu durum, özellikle periferik vasküler hastalığı olan hastalarda daha yaygındır.

Enfeksiyon Riski: Her cerrahi işlemde olduğu gibi, robotik cerrahide de enfeksiyon riski vardır. Ancak minimal invaziv teknikler, bu riski önemli ölçüde azaltabilir.

Aritmiler: Ameliyat sonrası dönemde kalp ritim bozuklukları görülebilir. Bu durum, genellikle geçici olup, ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir.

Diğer Komplikasyonlar: Nadir de olsa, robotik cerrahi sırasında inme , böbrek yetmezliği ve hayatı tehdit eden ciddi komplikasyonlar meydana gelebilir.

Kapalı Bypass Ameliyatı Nedir?

Kapalı bypass ameliyatı, minimal invaziv teknikler kullanılarak gerçekleştirilen bir koroner arter bypass greftleme işlemidir. Kalp arterlerinde tıkanıklık olan hastalarda kan akışını yeniden sağlamak için kullanılır. Kapalı bypass ameliyatı, robotik sistemler veya küçük kesilerle ve minimal invaziv tekniklerle gerçekleştirilebilir.

Hazırlık ve Anestezi

Hasta Değerlendirmesi: Ameliyat öncesi değerlendirme, hastanın genel sağlık durumunu ve koroner arter hastalığının ciddiyetini belirlemek için yapılır. Bu değerlendirme, ameliyatın güvenli ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Genel Anestezi: Hasta, genel anestezi altında uyutulur ve ameliyat sırasında ağrı hissetmemesi sağlanır.

Cerrahi Yöntem

Küçük Kesiler: Cerrah, hastanın göğsünde birkaç küçük kesi yapar. Bu kesiler, cerrahi aletlerin ve kameranın yerleştirileceği giriş noktalarıdır.

Kalp ve Akciğer Makinesi Kullanımı: Ameliyat sırasında kalp ve akciğer makinesi kullanılarak, kalp durdurulabilir ve kan dolaşımı sağlanabilir.

Bypass Grefti: Cerrah, bacak veya göğüsten alınan sağlıklı bir damar parçasını kullanarak tıkanmış arterin çevresinden yeni bir yol oluşturur. Bu işlem, kanın tıkanıklığın etrafından akmasını sağlar.

Ameliyat Sonrası ve İyileşme

Yoğun Bakım: Ameliyat sonrası hasta yoğun bakım ünitesine alınır ve hayati fonksiyonları yakından izlenir.

Taburculuk: Hasta genellikle 3-5 gün hastanede kalır ve taburcu olduktan sonra evde iyileşme sürecine devam eder.

Fiziksel Aktivite: Hastalar, ameliyat sonrası dönemde yavaş yavaş fiziksel aktivitelerine dönebilir ve tam iyileşme genellikle 4-6 hafta sürer.

Robotik kalp ameliyatı ve kapalı bypass ameliyatı, minimal invaziv teknikler kullanarak yapılan cerrahi prosedürlerdir ve hastaların iyileşme sürecini hızlandırır. Her iki ameliyat türü de dikkatli hasta seçimi ve deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirildiğinde başarılı sonuçlar verir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 5 Haziran 2024 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 5 Haziran 2024 Çarşamba

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?