YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2004 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji
 • 1996 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2006 - 2006 Setbaşı Tıp Merkezi / Kardiyoloji Uzmanı
 • 2006 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2005 - 2005 Balıkesir Askeri Hastanesi / Kardiyoloji Uzmanı
 • 2004 - 2005 Ren-Tıp Cerrahi Tıp Merkezi / Kardiyoloji Uzmanı
 • 1996 - 1999 Kars Çocuk ve Doğum Hastanesi Acil Polikliniği
 • 1996 - 1996 Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Türkiye Kardiyoloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Akut miyokard infarktüslü hastaların acil servise başvuru sürelerine etki eden faktörler. Mehmetoğlu E, Akgüllü Ç, Mehmetoğlu H, Sadıkoğlu G. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni 2005:2.
 • Egzersiz stres testinde tespit edilen U dalgası değişikliklerinin koroner arter hastalığını saptamadaki değeri. Yuvanç U, Yeşilbursa D, Mehmetoğlu E, Karaağaç K, Şentürk T. MN Kardiyoloji 2004; 11/6.
 • Brugada Sendromu: İki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Gemici K, Şentürk T, Mehmetoğlu E, Serdar OA, Cordan J. MN Kardiyoloji 2004; 11/6.
 • Koroner arter hastalığı olan ve olmayan hiperlipidemili hastalarda atorvastatinin High Sensitif CRP düzeylerine etkisi. Yeşilbursa D, Serdar OA, Coşkun Ş, Saraç M, Mehmetoğlu E, Doğan F. MN Kardiyoloji 2003; 10/3:173-177.
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55