Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1991 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1984 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1984 Ortopedi , Bradford Royal Infirmary, İngiltere
İŞ DENEYİMİ
 • 2008 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2006 Nişantaşı Ortopedi Merkezi, Istanbul
 • 2006 Profesör Doktor, Öğretim Üyesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1998 - 2006 Doçent Doktor, Öğretim Üyesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 2001 Artroplasti Eğitimi, Cornell University, Hospital for Special Surgery New York, USA
 • 1994 - 1998 Ortopedi Uzmanı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1994 Ortopedi Uzmanı, Hannover Medizinische Hochschule, Hannover, Almanya
 • 1991 - 1994 Ortopedi Uzmanı, Özel Incirli Hastanesi, Istanbul
 • 1990 - 1991 Ortopedi Asistanı, Nihon University, Tokyo, Japonya
ÜYELİKLER
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
 • Kalça ve Diz Artroplasti Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Prevalance and radiological charecteristics of the fabella in Turkish Population Cureus. 2022 Nov 15;14(11):e31534. doi: 10.7759/cureus.31534. eCollection 2022 Nov.PMID: 36408308 Özbay H, Mraja HM, Can A, Erdoğan F.
 • High Hip Center Arthroplasty in the treatment of severe hip dysplasia: Are knee and ankle compromised Clin Biomech (Bristol, Avon). 2022 Jan;91:105542. doi: 10.1016/j.clinbiomech.2021.105542. Epub 2021 Nov 27. Kaynak G, Karaismailoglu B, Ozsahin MK, Gorgun B, Inan M, Erdogan F.
 • The round femoral stem provides a similar clinical outcome but more serious proximal stress shielding compared to the rectangular stem in cementless total hip arthroplasty without a shortening osteotomy in patients with Crowe type 2 or 3 hip dysplasia Jt Dis Relat Surg. 2022;33(2):393-398. doi: 10.52312/jdrs.2022.525. Epub 2022 Jul 6 Kayaalp ME, Erdogan F, Kaynak G.
 • Level of osteotomy is relevant to obtain better union and clinical results in patients with severe hip dysplasia operated on with total hip arthroplasty and shortening osteotomy using a cementless rectangular femoral component Arch Orthop Trauma Surg. 2021 Jan;141(1):155-163. doi: 10.1007/s00402-020-03659-1. Epub 2020 Nov 8 Kayaalp ME, Can A, Erdogan F, Ozsahin MK, Aydingoz O, Kaynak G.
 • Spinopelvic alignment does not change after bilateral total hip arthroplasty in patients with bilateral Crowe type 4 developmental dysplasia of the hip Acta Orthop Traumatol Turc. 2020 Nov;54(6):583-586. doi: 10.5152/j.aott.2020.19043. Can A, Erdoğan F, Yontar NS, Övül Erdoğan A, Erdem MN, Sarıkaya İA.
 • Clinical and radiological results of Crowe type 3 or 4 dysplasia patients operated on with total hip artroplasty using a cementless rectangular femoral component without fixating or graftingthe transvers osteotomy site. Arthroplasty. 2020 Sep;35(9):2537-2542. doi: 10.1016/j.arth.2020.04.045. Epub 2020 Apr 21 Kayaalp ME, Can A, Erdogan F, Ozsahin MK, Aydingoz O, Kaynak G.J .
 • The effect of previous pelvic or proximal femoral osteotomy on the outcomes of total hip arthroplasty in patients with dysplastic coxarthrosis Acta Orthop Traumatol Turc. 2020 Jan;54(1):74-82. doi: 10.5152/j.aott.2020.01.7. Erdoğan F, Can A.
 • High hip center reduces the dynamic hip range of motion and increases the hip load: A gait analyisi study in hip arthroplasty patients with unilateral developmental dysplasia J Arthroplasty. 2019 Jun;34(6):1267-1272.e1. doi: 10.1016/j.arth.2019.02.017. Epub 2019 Feb 18.PMID: 30857951 Karaismailoglu B, Erdogan F, Kaynak G.
 • The outcome of total hip arthroplasty in patients with developmental hip dysplasia of the hip J Back Musculoskelet Rehabil. 2019;32(6):913-919. doi: 10.3233/BMR-181367. Akbaba YA, Can A, Erdogan F.
 • Bilateral high hip center provide gait parameters similar to anatomical reconstruction: A gait analysis study in hip replacement patients with bilateral developmental dysplasia. J Arthroplasty. 2019 Dec;34(12):3099-3105. doi: 10.1016/j.arth.2019.06.063. Epub 2019 Jul 8.PMID: 31353253 Karaismailoglu B, Kaynak G, Can A, Ozsahin MK, Erdogan F.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI