Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2023 Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği SECEC / ESSSE (European Society for Surgery of Shoulder and Elbow) Eğitim Bursu ile Avrupa''da 9 Referans Merkezde Omuz ve Dirsek Cerrahisi Eğitimi
 • 2019 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Board Diploması
 • 2018 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 2017 TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Doktora Sırası Araştırma Bursu
 • 2016 - 2017 Missouri Üniversitesi-Kansas City, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Amerika Birleşik Devletleri / Fellowship
 • 2016 TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Yurt Dışı Bilimsel Araştırma Bursu
 • 2012 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • 2018 - 2020 Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi / Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği / Uzman Hekim (Devlet Hizmet Yükümlülüğü)
 • 2017 Truman Medical Center, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Omuz Dirsek ve Spor Cerrahisi Bölümü, Amerika Birleşik Devletleri
 • 2012 - 2017 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastaneleri
ÜYELİKLER
 • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (TODCD)
 • Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD)
 • Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama Geliştirme Derneği (ASAMİ TURK)
 • European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy - Avrupa Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (ESSKA)
 • Kalça Diz Artroplasti Derneği (KADAD)
 • Çocuk Ortopedisi Derneği (ÇOD)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)
 • European Society for Surgery of Shoulder and Elbow - Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (SECEC / ESSSE)
 • Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (AO Trauma)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
 • Türk Omurga Derneği (TOD)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Proceedings from the 2018 International Consensus Meeting on Orthopedic Infections: evaluation of periprosthetic shoulder infection. J Shoulder Elbow Surg. 2019 Jun;28(6S):S32-S66. doi: 10.1016/j.jse.2019.04.016. PMID: 31196514. Karademir G, Keener J, Khazzam M, King JJ, Ledbetter L, Levy J, Levy O, Luppino N, Matsen F, McFarland E, Morris B, Namdari S, Naula V, Ximenes CO,
 • Posteromedial rotatory incongruity of the elbow: a computational kinematics study. J Shoulder Elbow Surg. 2019 Feb;28(2):371-380. doi: 10.1016/j.jse.2018.07.030. Epub 2018 Dec 12. PMID: 30552068. Karademir G, Bachman DR, Stylianou AP, Cil A.
 • Proceedings from the 2018 International Consensus Meeting on Orthopedic Infections: management of periprosthetic shoulder infection. J Shoulder Elbow Surg. 2019 Jun;28(6S):S67-S99. doi: 10.1016/j.jse.2019.04.015. PMID: 31196516. Karademir G, Kelly J, Khazzam M, King JJ, Lambert S, Ledbetter L, Levine W, Mora JM, Morrey M, Namdari S, Nelson SB, Page R, Paxton SE, Pottinger P,
 • Elbow: Treatment: What is the role of arthrodesis when treating a chronic elbow periprosthetic joint infection (PJI)? In: Parvizi J, Gehrke T (Eds.). Proceedings of the Second International Consensus Meeting on Musculoskeletal Infection. Data Trace Publishing Company, Cil A, Sabesan V, Karademir G.
 • Shoulder: Diagnosis: Sampling: Should preoperative antibiotics be held until after cultures are obtained in revision shoulder arthroplasty (RSA)? In: Parvizi J, Gehrke T (Eds.). Proceedings of the Second International Consensus Meeting on Musculoskeletal Infection. Data Trace Publishing Company, Cil A, Tashjian R, Karademir G.
 • Shoulder: Treatment: Component Retention: Should preoperative antibiotics be held until after cultures are obtained in revision shoulder arthroplasty (RSA)? In: Parvizi J, Gehrke T (Eds.). Proceedings of the Second International Consensus Meeting on Musculoskeletal Infection. Data Trace Publishing Company, Page R, Cil A, Karademir G.
 • Shoulder: Diagnosis: Inflammatory markers: What is the role for serum erythrocyte sediment rate (ESR), C-reactive protein (CRP), or white blood cell (WBC) count in the evaluation of a shoulder arthroplasty for periprosthetic joint infection (PJI)? In: Parvizi J, Gehrke T (Eds.). Proceedings of the Second International Consensus Meeting on Musculoskeletal Infection. Data Trace Publishing Company, Cil A, Page R, Karademir G, Beazley J, Luppino N.
 • Elbow: Treatment: What is the role of permanent resection when treating a chronic elbow periprosthetic joint infection (PJI)? In: Parvizi J, Gehrke T (Eds.). Proceedings of the Second International Consensus Meeting on Musculoskeletal Infection. Data Trace Publishing Company, Cil A, Sabesan V, Karademir G.
 • Transfer of the lesser tuberosity for reverse Hill-Sachs lesions after neglected posterior dislocations of the shoulder: A retrospective clinical study of 13 cases. Acta Orthop Traumatol Turc. 2017 Oct;51(5):362-366. doi: 10.1016/j.aott.2017.07.004. Epub 2017 Aug 26. PMID: 28844682; PMCID: PMC6197171. Demirel M, Erşen A, Karademir G, Atalar AC, Demirhan M.
 • Hip fractures in patients older than 75 years old: Retrospective analysis for prognostic factors. Int J Surg. 2015 Dec;24(Pt A):101-4. doi: 10.1016/j.ijsu.2015.11.009. Epub 2015 Nov 10. PMID: 26563486. Karademir G, Bilgin Y, Erşen A, Polat G, Buget MI, Demirel M, Balcı HI.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?