Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2004 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör
 • 1998 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçenti
 • 1996 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Alerjisi
 • 1987 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1980 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 - 2023 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Profesör
 • 2002 - 2003 Georgetown Üniversitesi (Washington D.C, ABD) İç Hastalıkları, Romatoloji, Allerji ve İmmunoloji Bölümünde ilaç alerjileri konusunda laboratuar araştırması.
 • 1998 - 2001 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, doçent
 • 2000 Children?s Hospital, Medical Center, Division of Allergy/ Immunology 3333 Burnet Avenue, Cincinnati, Ohio 45229- 3039. Misafir öğretim üyesi.
 • 1995 - 1998 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yardımcı doçent
 • 1993 - 1995 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon, Klinik İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı''nda Çocuk Allerjisi yan dal asistanı
 • 1992 - 1993 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Yardımcı doçent
 • 1990 - 1992 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı''nda Yardımcı doçent, Anabilim Dalı başkan vekili
 • 1987 - 1990 Beşiktaş Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi,uzman hekim
 • 1982 - 1987 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, araştırma görevlisi
ÜYELİKLER
 • Milli Pediatri Derneği
 • European Academy of Allergy and Clinical Immunology
 • Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği
 • American College of Allergy, Asthma and Immunology
 • Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Does Drug Allergy Workup in Children Satisfy Their Parents? Int Arch Allergy Immunol. 2022;183(1):68-74 Gokmirza Ozdemir P, Celik V, Beken B, Arcanlı İ, Yazicioglu M.
 • Parvovirus Infection in a Child Presenting with Erythema Multiforme and Vasculitis after a Yellow Jacket Bee Sting J Trop Pediatr. 2021 Jul 2;67(3) Can C, Yazicioglu M, Gokalp S, Ozkayin N.
 • Relationship between arginase genes polymorphisms and preschool wheezing phenotypes. Pediatr Pulmonol. 2021 Feb;56(2):561-570. Gokmirza Ozdemir P, Eker D, Celik V, Beken B, Gurkan H, Yazicioglu M, Sut N
 • Think Twice before Interpreting the Skin Prick Test as Age, Body Mass Index, and Atopy Affect Reaction Time and Size. Int Arch Allergy Immunol. 2021;182(9):835-843 Beken B, Celik V, Gokmirza Ozdemir P, Yazicioglu M.
 • Assessment of regular drug use and inhaler technique skills in asthmatic children Allergol Immunopathol (Madr). 2020 Mar-Apr;48(2):124-129 Can C, Akkelle E, Gökmirza Özdemir P, Yazıcıoğlu M, Süt N.
 • Quercetin improves inflammation, oxidative stress, and impaired wound healing in atopic dermatitis model of human keratinocytes Pediatr Allergy Immunol Pulmonol. 2020 Jun;33(2):69-79. Beken B, Serttas R, Yazicioglu M, Turkekul K, Erdogan S.
 • Local allergic rhinitis: a pediatric perspective Turk J Pediatr. 2020;62(5):701-710. Beken B, Eguiluz-Gracia I, Yazıcıoğlu M, Campo P.
 • Diagnostic testing for penicillin allergy: A survey of practices and cost perceptions Allergy. 2020 Feb;75(2):436-441. Sousa-Pinto B, Blumenthal KG, Macy E, Bavbek S, Beni? MS, Alves-Correia M, Dursun AB, Jerschow E, Kong-Cardoso B, Kopa? P, Lefèvre S, Lombardo C, Marr
 • Serum soluble Fas ligand levels and peripheral blood lymphocyte subsets in patients with drug-induced maculopapular rashes, dress, and viral exanthema Allergol Immunopathol (Madr). 2020 Jul-Aug;48(4):339-347. Yazicioglu M, Gokmirza Ozdemir P, Turgut B, Sut N
 • Residents and interns in the 3 university hospitals: their knowledge of and attitudes to drug allergy Asia Pac Allergy. 2020 Jul 23;10(3): e31. Gökmirza Özdemir P, Kızılca Ö, Aylanç H, Çelik V, Beken B, Akbulut SD, Yazıcıoğlu M, Süt N.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?