Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2016 Türk Plastik Cerrahi Derneği Yeterliliği
 • 2015 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 2013 Tıpta Uzmanlık Kurul Kararı / Ağız Yüz Çene Cerrahisi Uzmanlığı
 • 2012 Tıpta Uzmanlık Kurulu Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi
 • 2012 Yeni Zelanda Tıp Konseyince / Ülkede Plastik Cerrah olarak denklik / çalışabilme izni
 • 2009 Avrupa Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık Sınavı (FEBOPRAS)
 • 2007 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 2007 Türk Plastik Cerrahi Derneği Yeterliliği
 • 2006 Taiwan CG Memorial Hospital Dudak-Damak Yarıkları ve Çene Cerrahisi
 • 2004 - 2005 Y. Zelanda Wellington Baş-Boyun ve Ağız-Yüz-Çene Cerrahisi / Üst ihtisas
 • 2001 - 2004 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • 2000 - 2001 Avustralya Adelaide Kraniomaksillofasiyel Cerrahi / Üst İhtisas
 • 1997 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • 1996 Danimarka Kopenhag Üniversitesi Rigshospital Plastik Cerrahi Departmanı
 • 1991 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1985 İzmir Bornova Anadolu Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2012 - 2016 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • 2011 - 2012 Yeni Zelanda Wellington Plastik ve Maksillofasiyel Cerrahi (Konsültan)
 • 2011 Yeni Zelanda Hamilton Plastik ve Maksillofasiyel Cerrahi (Konsültan)
 • 2006 - 2011 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • 2005 Taiwan Chang Gung Hospital Dudak-Damak / Çene Cerrahisi
 • 2004 - 2005 Yeni Zelanda Wellington Plastik ve Maksillofasiyel Cerrahi (Fellow)
 • 2000 - 2001 Avustralya Adelaide Kraniofasiyel Merkezi Kraniomaksillofasiyel Cerrahi / Fellow
 • 1998 - 2000 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • 1997 - 1998 Diyarbakır Asker Hastanesi Plastik Cerrahi
 • 1991 - 1997 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • 1996 Danimarka Kopenhag Rigshospital Plastik Cerrahi Departmanı
ÜYELİKLER
 • European Society of Plastic, Reconstructive &Aesthetic Surgery
 • Asia-Pacific Cleft / Craniofacial Society
 • Estetik Plastik Cerrahi Derneği
 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
 • Çene Yüz Cerrahları Derneği
 • Türk Dudak Damak Yarıkları Derneği
 • Türk Tabipler Birliği (İstanbul Tabip Odası)
 • Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği
 • Australia-New Zealand Head &Neck Society
 • American Cleft Palate-Craniofacial Association
 • International Society of Aesthetic Plastic Surgery
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Acellular Dermal Matrix Use in cleft palate and palatal fistula repair: a potential benefit? Journal of Craniofacial Surgery. 26:5, 1517-1522,(2015). Agir H., Eren GG., Yaşar EK.
 • Dudak Yarıklarında Birincil Tedavi Zamanlaması ve Yöntemler: Tek Taraflı Dudak Damak Yarıklarının Birincil Cerrahi Tedavisi? Türkiye Klinkleri Dudak Damak Yarıkları Özel Sayısı 3:1, 68-75, 2011, Ağır H.
 • Fourniers gangrene in chilhood: a report of 3 infant patients? Journal of Pediatric Surgery., 43, e39-e42, (2008). Ekingen G., Isken T., Agir H., Oncel S., Gunlemez A
 • Li-Fraumeni Syndrome: a case with 4 seperate primary sarcomas and 5 sequential free flaps in the maxillofacial region Journal of Oral Maxillofacial Surgery 66(8), 1714-19, (2008). Agir H., Mackinnon CM., Tan ST
 • Extended Lateral Supramalleolar Flap For Very Distal Foot Coverage: A Case With Arteriovenous Malformation? J Foot Ankle Surg., 46, 310-313, (2007). Agir H., Sen C.
 • W(h)ither Orbital Pseusotumor? J Craniofac Surg., 18, 1148-1153, (2007). Agir H., Aburn N., Davis C., MacKinnon C., Tan ST.
 • Distally based posterior interosseous flap: primary role in soft tissue reconstruction of the hand? Ann Plast Surg., 59, 291-296 (2007). Agir H., Sen C., Alagoz S., Onyedi M., Isıl E.,
 • Simple and reliable procedure for end-to-side microvascular anastomosis: the diamond technique Microsurgery., 26, 160-164 (2006). Sen C., Agir H., Iscen D.,
 • Fracture patterns and bone healing in recurrent mandibular fractures: a clinical study of 13 patients?, Plast Reconstr Surg., 116,427-436; discussion 437-439 by Edward Ellis, III. (2005). Agir H., Moore MH., David DJ., McLean NR., Cooter R.,
 • From birth to maturity: a group of patients who have completed their protocol management. Part I. Unilateral cleft lip and palate Plast Reconstr Surg., 113, 805-817 (2004). Schnitt DE., Agir H., David DJ.

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI