Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Bölüm Hakkında

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi, diş hekimliği ve tıbbi eğitimi birleştiren bir uzmanlık alanıdır. Bu cerrahi dal, ağız, çene ve yüz bölgesindeki kemik ve yumuşak doku problemlerinin tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Uzmanlar, diş hekimliği ve tıp fakültelerinden mezun olup, cerrahi teknikler, anestezi yönetimi ve travma cerrahisi gibi konularda derinlemesine bilgi edinirler. Bu cerrahlar, ortodontistler, plastik cerrahlar ve KBB uzmanlarıyla iş birliği yaparak hastaların tedavi süreçlerini optimize ederler. Cerrahi alan, çene düzeltme, tümör çıkarma ve travma cerrahisi gibi geniş uygulama alanlarına sahiptir. Ayrıca estetik cerrahi prosedürler de bu alanın önemli bir parçasıdır.
İçindekiler

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Nedir?

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi, hem diş hekimliği hem de tıbbi eğitimi içeren kapsamlı bir uzmanlık alanıdır. Bu cerrahi dal, ağız, çene ve yüz bölgesindeki kemik ve yumuşak doku problemlerinin tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Bu alandaki uzmanlar, genellikle diş hekimliği ve tıp fakültelerinden mezun olup, ağız ve çene cerrahisi üzerine ek eğitim alırlar. Eğitimleri boyunca, cerrahi teknikler, anestezi yönetimi ve travma cerrahisi gibi konularda derinlemesine bilgi edinirler.

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi, multidisipliner bir yaklaşımı benimser. Bu cerrahlar, ortodontistler, plastik cerrahlar ve kulak burun boğaz uzmanları gibi diğer tıbbi disiplinlerle iş birliği yaparak hastaların tedavi süreçlerini optimize ederler. Bu sayede, hastaların hem estetik hem de fonksiyonel sağlık hedeflerine ulaşmaları sağlanır.

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi, çene düzeltme ameliyatları, tümör çıkarma ve travma cerrahisi gibi geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir. Ayrıca, estetik cerrahi prosedürler de bu uzmanlık alanının önemli bir parçasıdır.

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi, yüz ve çene bölgesindeki yapısal ve fonksiyonel problemleri çözerek, hastaların yaşam kalitesini arttırmada hayati bir rol oynar.

Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi Neye Bakar?

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi, diş hekimliği ve tıp disiplinlerinin bir birleşimi olarak kabul edilir. Bu uzmanlık alanı, ağız, yüz ve çene bölgesindeki karmaşık yapısal ve fonksiyonel sorunlarla ilgilenir. Ağız, yüz ve çene cerrahisinden hizmet alabileceğiniz durumlar aşağıdaki gibidir

Çene Bozuklukları ve Düzeltmeleri

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi, çene bozukluklarını teşhis eder ve tedavi eder. Bu bozukluklar, doğuştan gelen çene deformasyonları, çene kayması ve uyku apnesi gibi sorunları içerir. Çene bozuklukları, hem estetik hem de fonksiyonel problemlere yol açabilir ve cerrahi müdahale ile düzeltilebilir.

Travma Cerrahisi

Yüz ve çene bölgesine gelen travmalar, kırıklar ve yaralanmalar çene cerrahları tarafından tedavi edilir. Bu, trafik kazaları, spor yaralanmaları veya şiddet olayları sonucunda meydana gelebilecek kemik kırıklarını ve yumuşak doku yaralanmalarını kapsar.

Ortognatik Cerrahi

Çene kemiklerinin yanlış hizalanması durumlarında, ortognatik cerrahi uygulanır. Bu cerrahi prosedür, çene kemiklerinin yeniden şekillendirilmesi ve hizalanmasını içerir. Ortognatik cerrahi, çiğneme, konuşma ve nefes alma fonksiyonlarını iyileştirir ve estetik olarak daha dengeli bir yüz görünümü sağlar.

Tümör ve Kistlerin Tedavisi

Ağız, yüz ve çene bölgesinde oluşan tümörler ve kistler, çene cerrahları tarafından çıkarılır. Bu tümörler iyi huylu olabileceği gibi, kötü huylu da olabilir. Cerrahi müdahale ile bu oluşumlar temizlenir ve gerekirse rekonstrüktif cerrahi uygulanır.

Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi Hangi Bölüme Girer?

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi, hem diş hekimliği hem de tıp fakültelerinin bir parçası olarak kabul edilir. Ancak bu alanın kapsamı, genel tıp eğitimini de gerektirdiği için, çene cerrahları genellikle diş hekimliği eğitiminin yanı sıra tıp eğitimi de almış uzmanlardır.

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi, multidisipliner bir yaklaşımla çalışır. Diş hekimleri, ortodontistler, plastik cerrahlar ve kulak burun boğaz uzmanları gibi farklı branşlardan hekimlerle iş birliği yaparak, hastaların tedavi süreçlerini planlar ve uygularlar.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 7 Temmuz 2024 Pazar Yayımlanma Tarihi: 7 Temmuz 2024 Pazar

Doktorlar

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi biriminde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?