Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2021 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Sağlık Bilimleri Doktora Programı
 • 2008 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 2002 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 - 2022 Yeditepe Üniversitesitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.D. / Profesör
 • 2018 - 2021 Yeditepe Üniversitesitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.D. / Doçent
 • 2016 - 2018 Central Hospital / Doçent
 • 2016 İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.D. / Doçent
 • 2012 - 2016 İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.D. / Yardımcı Doçent
 • 2012 İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.D. / Uzman Doktor
 • 2010 - 2012 SB Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği / Uzman Doktor
 • 2010 - 2012 SB Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği / Uzman Doktor
 • 2009 - 2010 Etimesgut Asker Hastanesi / Askerlik hizmeti
 • 2009 SB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği / Uzman Doktor
 • 2003 - 2008 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD).
 • ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine)
 • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği
 • AO ( Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTBİD)
 • ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Modified anteromedial and anterolateral elbow arthroscopy portals show superiority to standard portals in guiding arthroscopic radial head screw fixation Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2019 Mar 12. doi: 10.1007/s00167-019-05411-8. [Epub ahead of print] Cucchi D, Arrigoni P, Luceri F, Menon A, Guerra E, Müller LP, Burger C, Eygendaal D, Wegmann K; ESSKA Elbow and Wrist Committee 2016?2018
 • A combination of an anteromedial, anterolateral and midlateral portals is sufficient for 360° exposure of the radial head for arthroscopic fracture fixation Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018 Aug 1. doi: 10.1007/s00167-018-5077-1 (SCI) Cucchi D, Guerra E, Luceri F, Lenich A, Nicoletti S, Randelli P, Wirtz DC, Eygendaal D, Arrigoni P; ESSKA Elbow and Wrist Committee 2016?2018
 • Locating the ulnar nerve during elbow arthroscopy using palpation is only accurate proximal to the medial epicondyle Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018 Aug 23. doi: 10.1007/s00167-018-5108-y (SCI) Hilgersom NFJ, Cucchi D, Luceri F, van den Bekerom MPJ, Oh LS, Arrigoni P, Eygendaal D; ESSKA Elbow and Wrist Study (Collaborative Collaborators
 • The timing and importance of motor skills course in knee arthroscopy training. Acta Orthop Traumatol Turc. 2017 Jul 8. pii: S1017-995X(16)30346-7. doi: 10.1016/j.aott 2017.01.004(SCI exp) Çetinkaya E, CIFT H, Aybar A, Erçin E, Güler GB, Poyanlı O.
 • Correlation between histopathologic and radiological changes in articular cartilage of the knee joint with degenerative joint disease . Int Surg J. 2017 Feb;4(2). DOI: http://dx.doi.org/10.18203/2349-2902.isj20164795 CIFT H, Seker A, Kilic B, Demiroglu M, Cakir AE, Isyar M, Bulbul M, Mahirogullari M.
 • Treatment of osteonecrosis of the femoral head with free vascularized fibular grafting: Results of 7.6-year follow-up. Acta Orthop Traumatol Turc. 2016 Oct;50(5):501-506. doi: 0.1016/j.aott.2016.01.001(SCI exp) Ünal MB, Cansu E, Parmaksızoğlu F, CIFT H, Gürcan S.
 • A comparison of Chevron and Lindgren-Turan osteotomy techniques in hallux valgus surgery: a prospective randomized controlled study Acta Orthop Traumatol Turc 2016;50(3):255?261 doi: 10.3944/AOTT.2016.14.0272. (SCI exp) Uygur E, Özkan NK, Akan K, CIFT H.
 • Comparison of subacromial tenoxicam and steroid injections in the treatment of impingement syndrome. Eklem Hastalik Cerrahisi. 2015;26(1):16-20. doi: 10.5606/ehc.2015.05. (SCI exp) CIFT H, Özkan FÜ, Tolu S, Şeker A, Mahiroğulları M.
 • Rare inferior shoulder dislocation (luxatio erecta) Case Rep Orthop. 2015;2015:624310. doi: 10.1155/2015/624310. Epub 2015 Mar 25. CIFT H, Soylemez S, Demiroglu M, Ozkan K, Ozden VE, Ozkut AT.
 • Subchondral Bone and Its Role in Osteoarthritis. Open Journal of Orthopedics 01/2015; 05(11):355-360. DOI:10.4236/ojo.2015.511048 Uygur E, Kilic B, Demiroglu M, Ozkan K, CIFT HT.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI