Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Doçent
 • 2005 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • 1995 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2014 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2011 - 2014 Memorial Şişli Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Türk Nöroşirürji Derneği
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Clip ligation of unruptured intracranial aneurysms: a prospective midterm outcome study. Acta Neurochir (Wien). Jul;154(7): 1135-1144, 2012. / ISSN: 0001?6268 (print version), 0942?0940 (electronic version) Yunus Aydın, Halit Çavuşoğlu, Okan Kahyaoğlu, Ahmet Murat Müslüman, Adem Yılmaz, Osman Nuri Türkmenoğlu, Songül Meltem Can, İsmail Yüce
 • Pulmonary athelectasia caused by a giant cellular schwannoma at the dorsal spine Turkiye Klinikleri J Med Sci April;29(2):554?557, 2009. / ISSN: 1300?0144 5. Halit Çavuşoğlu, Osman Nuri Türkmenoğlu, Ramazan Alper Kaya, Canan Tanık, Yunus Aydın
 • Isolated posterior spinal artery aneurysm causing intracranial acute subarachnoidal haemorrhage Acta Neurochir (Wien). Aug 20; 2009 / ISSN: 0001?6268 (print version), 0942?0940 (electronic version) Halit Çavuşoğlu, Ahmet Özdilmaç, Yüksel Şahin, Yunus Aydın:
 • Multiple intracranial hydatid cysts in a boy J Turkish Neurosurgery Apr;19(2):203?207, 2009. / ISSN: 1019?5149 Halit Çavuşoğlu, Cengiz Tuncer, Ahmet Özdilmaç, Yunus Aydın
 • The impact of automatic retractors on the esophagus during anterior cervical surgery: an experimental in vivo study in a sheep model. J Neurosurg Spine. Nov;11(5): 547?554, 2009. / ISSN: 1547?5654 Halit Çavuşoğlu, Cengiz Tuncer, Canan Tanık, Zihni Mutlu, Ebruhan Zengin, Murat Karabağlı, Yunus Aydın
 • Brain abscess: analysis of results in a series of 51 patients with a combined surgical and medical approach during an 11-year period Neurosurg Focus. June;24(6): E9, 2008. / ISSN: 1092?0684 6. Halit Çavuşoğlu, Ramazan Alper Kaya, Osman Nuri Türkmenoğlu, İbrahim Çolak, Yunus Aydın
 • A long-term follow-up study of anterior tibial allografting and instrumentation in the management of thoracolumbar tuberculous spondylitis J Neurosurg Spine. Jan;8(1): 30?38, 2008. / ISSN: 1547-5654 7. Halit Çavuşoğlu, Ramazan Alper Kaya, Osman Nuri Türkmenoğlu, Cengiz Tuncer, İbrahim Çolak, Yunus Aydın
 • Midterm outcome after unilateral approach for bilateral decompression of lumbar spinal stenosis: five years prospective study Eur Spine J Dec;16(12): 2133?2142, 2007. / ISSN: 0940?6719 8. Halit Çavuşoğlu, Ramazan Alper Kaya, Osman Nuri Türkmenoğlu, Cengiz Tuncer, İbrahim Çolak, Yunus Aydın
 • Efficacy of unilateral laminectomy for bilateral decompression in lumbar spinal stenosis. J Turkish Neurosurgery Apr;17(2): 100-108, 2007. / ISSN: 1019-5149 9. Halit Çavuşoğlu, Osman Türkmenoğlu, Ramazan Alper Kaya, Cengiz Tuncer, İbrahim Çolak, Yüksel Şahin, Yunus Aydın
 • Effects of anterior contralateral cervical microdiskectomy on radiological and clinical outcome Surg Neurol. May;65(5): 446?453, 2006. / ISSN: 0090?3019 10. Halit Çavuşoğlu, Osman Türkmenoğlu, Ramazan Alper Kaya, Songül Meltem Can, Yunus Aydın

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI