YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2005 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 • 1999 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2005 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
ÜYELİKLER
 • KLİMİK
 • Febril Nötropeni Derneği
 • EKMUD
 • Viral Hepatit Savaşım Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Hastanede Yatan Riskli Hasta Gruplarında Vankomisine Dirençli Enterokok Kolonizasyonunun Sürveyansı (2005)
 • Leuconostoc Bakteriyemili İki Olgu Sunumu XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 2004
 • Nefrotik Sendromlu Bir Olguda Gelişen Akciğer Nocardia İnfeksiyonu3) XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 2003
 • Maligniteli Nötropenik Hastalarda Antimikrobiyal Tedavi Flora/ek 4 2004
 • Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus Suşlarının Siprofloksasin, Moksifloksasin ve Fusidik Asid İçin Minimal İnhibitör Konsantrasyonlarının Araştırılması XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 2004
 • Malarya Olgularının Retrospektif Olarak İncelenmesi XXX.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 2002
 • Leuconostoc Bakteriyemili İki Olgu Sunumu Mikrobiyoloji Bülteni, 2005
 • Fusidik Asidin Staphylococcus Aureus Suşlarına Karşı İn-Vitro Etkinliği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2005: 58; 39-41
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55