Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2008 Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 2002 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1985 - 1996 Özel Kocaeli Koleji
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı / Odyoloji Öğretim Görevlisi
 • 2013 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2008 - 2010 Özel Muayenehane / Kulak, Burun ve Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı
 • 2008 - 2010 Ünye Devlet Hastanesi / Kulak, Burun ve Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı
 • 2009 Zebaa Medical Center, OH Headache Clinic Deborah Reed, MD ve Jennifer Kriegler, MD ile / Observer fellow
 • 2008 Delta Hospital / Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı (Part Time)
 • 2002 - 2008 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Arastırma Hastanesi / Kulak, Burun ve Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Araştırma Görevlisi
 • 2004 St. Vİncent Hospital,OH (Baş boyun ve larenks hastalıkları with Harvey Tucker MD / Observer fellow
 • 2004 Cleveland Nasal Sinus and Sleep Center / Observer fellow
 • 2004 Cleveland Clinic Hearing and Balance center, Cleveland Tinnitus Center / Observer fellow
ÜYELİKLER
 • Fasial Plastik Cerrahi Derneği 2010-Halen
 • American Academy Otolaryngology Head and Neck Surgery 2004-Halen
 • İstanbul Tabib Odası
 • Türk Rinoloji Derneği 2005-Halen
 • Türk KBB ve BBC Derneği 2005-Halen
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Videolaryngostroboscopy versus microlaryngoscopy for the diagnosis of benign vocal cord lesions: a prospective clinical study Eur Arch Otorhinolaryngol 2015;272:131-135 Akbulut S, Altintas H, Oguz H.
 • Vocal fold paresis accompanying vocal fold polps. Archiv Für Klinischeund experimentelle Ohren- Nasen- und Kehlkopfheilkunde 2014;272(1): 3227-3228 Akbulut S, Inan RA, Altintas H, Gul I, Berk D, Paksoy M.
 • Everolimus-coated tympanostomy tube on rat tympanic membrane. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013 Jul;77(7):1147-51. Akbulut S, Altintas H, Sezen O, Berk D, Coskuner T.
 • Injectable tissue-engineered cartilage using commercially available fibrin glue. Laryngoscope 2013 Jul 31. Cakmak O, Turkoglu S, Yakıcıer C, Bilgili S, Akkuzu HG, Altıntas H, Yılmaz B.
 • Long term complication of polyethylene glycol injection to the face. Aesthetic Plast Surg 2012; 36(2):427-430 Altintas H, Bilgi S,Odemis M, Cakmak O.
 • A classification for degree of crushed cartilage Arch Facial Plast Surg. 2010;12(6):435-436. Cakmak O, Altintas H.
 • Palatal Pillar implants for the treatment of simple snoring KBB İhtisas Dergisi 2009;19: 239-245. Sezen OS, Kaytancı H, Salepçi B, Yurteri G, Kubilay U, Coskuner T, Çağlayan B, Unver S.
 • Xylitol containing chewing gums in the management of chronic otitis media with effusion. Mediterr J Otol 2008:4(3): Sezen OS, Kaytancı H, Eraslan G, Coskuner T, Kubilay U, Aydın S, Unver S.
 • Comparison between tonsillectomy with thermal welding and the conventional `cold? tonsillectomy technique. ANZ J Surg. 2008; 78 (11): 1014-1018. Sezen OS, Kaytancı H, Kubilay U, Coskuner T, Unver S.
 • Kronik tonsillit endikasyonu ile tonsillektomi yapılan hastalarda gastrik Helikobakter Pylori sıklığının değerlendirilmesi. Türk Otolarengoloji Arşivi 2008; 46: 80-85. Sezen OS, Kubilay U, Erzin Y, Kaytancı H, Tuncer M, Unver S.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?