Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2003 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
 • 1999 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1994 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Prof. Dr.
 • 2012 - 2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı / Prof. Dr.
 • 2006 - 2012 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı / Doç. Dr.
 • 2004 - 2006 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı / Yrd. Doç. Dr.
 • 2004 Özel Zonguldak A Tıp Merkezi, Zonguldak / Uzman Doktor
 • 2003 Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Lefkoşa, KKTC / Uzman Doktor
 • 1999 - 2003 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı / Yandal asistanı
 • 1999 - 2003 Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi MSc Degree Programı, Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Bilim Dalı / Özel Öğrenci
 • 1994 - 1999 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Arş. Gör. Dr.
ÜYELİKLER
 • Türk Onkoloji Grubu Flims Alumni Club (FAC)
 • ESMO (European Society for Medical Oncology)
 • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
 • Tıbbi Onkoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Intraoperative Ultrasonography-Guided Surgery; An effective modality for breast conservation after neo-adjuvant ehemotherapy Breast Journal. 2020;26:1680-1687 Taşdöven İ, Çakmak GK, Emre AU, Engin H. Bahadır B, Bakkal BH, Güllüoğlu MB.
 • Serum Sulphate Levels in Hemodialysis Patients Int J Nephrol. 2019 Dec 1;2019:1063514. doi: 10.1155/2019/1063514. eCollection 2019 Yildirim I, Hur E, Magden K, İlikhan S, Engin H, Can M, Yıldız G, Özer İ.
 • Comparison of Gemcitabine monotherapy with Gemcitabine and Cisplatin combination in metastatic pancreatic cancer: a retrospeetive analysis Urun Y. J BUON. 2018 Dec;23(7): 116-121. Ergun Y, Ozdemir NY, Guner EK, Esin E, Sendur MA, Koksoy EB, Demirci NS, Eren T, Dede I, Sezer A, Engin H, Oksuzoglu B, Yalcin B, Utkan G, Zengin N,
 • The effects of zoledronic acid on ECG: a prospeetive study on patients with bone metastatic cancer Clin Cases Miner Bone Metab. 2017 Jan-Apr; 14(1):35-39. doi: 10.11138/ccmbm/2017.14.1.035. Epub 2017 May 30. Demirtas D, Bilir C, Demirtas AO, Engin H.
 • Efficacv of metronomic vinorelbine in elderly patients with advanced non-small-cell lung cancer and poor performance status Curr Oncol. 2017 Jun;24(3):el99-e204. doi: 10.3747/co.24.3486. Epub 2017 Jun 27. Bilir C, Durak S, Kızılkaya B, Hacıbekiroglu I, Nayır E, Engin H.
 • Prognostic value of total lesion glycolysis in stage IIIB/IV nonesmall celi lung cancer. Journal of Oncological Sciences 3 (2017) 107-11 Yusufoğlu B, Bilir C, Engin H.
 • Leptin ve Leptin Reseptörü Gen Varyantları ile Kolorektal Kanser Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi. 2017;4(1): 10-14. Korkmaz N, Kimyon AS, Ermiş E, Edgünlü T, Arpacı E, Engin H. Karakaş Çelik S.
 • Using Interferon Alfa Before Tyrosine Kinase Inhibitors May Increase Survival in Patients With Metastatic Renal Celi Carcinoma: A Turkish Oncology Group (TOG) Study Clin Genitourin Cancer. 2016 Aug; 14(4):e347-53. Artaç M, Çoşkun HŞ, Korkmaz L, Koçer M, Turhal IMS, Engin H. Dede İ, Paydaş S, Öksüzoğlu B, Bozcuk H, Demirkazık A.
 • 10. Red Celi Distribution Width Has a Predictable Value for Differentiation of Provoked and Unprovoked Venous Thromboembolism Indian J Hematol Blood Transfus. 2016 Dec;32(4):481-487. Ertop S, Bilici M, Engin H, Buyukuysal C, Arslaner M, Toka B, Tekin
 • Increased serum tumor necrosis factor receptor-associated factor-6 expression in patients vvith non- metastatic triple-negative breast cancer Oncol Lett. 2015 Jun;9(6):2819-2824. Bilir C, Engin H, Can M, Likhan S, Demirtas D, Kuzu F, Bayraktaroglu T.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI