Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2009 Profesor, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2003 Doçent, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1999 Leiden University Medical Center, Nephrology Research Lab.
 • 1998 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji
 • 1993 İç Hastalıkları Uzmanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1987 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2023 İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi
 • 1995 - 2023 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
 • 1993 - 1995 Sağlık Bakanlığı Kütahya Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
 • 1988 - 1995 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
ÜYELİKLER
 • Türk Nefroloji Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği
 • The Transpalntation Society
 • European Renal Association
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Survey Collaborators. Factors influencing kidney transplantation rates: a study from the ERA Registry Nephrol Dial Transplant. 2023 May 31;38(6):1540-1551. Boenink R, Kramer A, Vanholder RC, Mahillo B, Massy ZA, Bu?i? M, Ortiz A, Stel VS, Jager KJ;
 • Role of Systemic Inflammatory Markers in Pediatric Kidney Transplantation Transplant Proc. 2023 Jun;55(5):1152-1155. Taner S, Goktepe B, Zaman EI, Asci G, Bulut IK, Toz H, Sarsik B, Firat O, Kizilkaya AE, Kabasakal C, Keskinoğlu A.
 • s Serum Magnesium Level Associated With Serum Lipid Levels in Kidney Transplant Recipients? Transplant Proc. 2023 Jun;55(5):1147-1151 Goktepe B, Celtik A, Kivratma G, Sezer TO, Asci G, Toz H.
 • New- Onset Hypercalcemia After Renal Transplant: An Infectious Etiology Beyond Persistent Hyperparathyroidism Exp Clin Transplant. 2022 Jul;20(7):691-694. Koymen G, Celtik A, Cinkooglu A, Toz S, Asci G, Arda B, Toz H, Erdinc M.
 • Cervical dysplasia after renal transplantation: A retrospective cohort study Turk J Obstet Gynecol. 2021 Mar 12;18(1):7-14. Bilgi A, Gökulu ŞG, İlgen O, Kulhan M, Akgün Kavurmacı S, Toz H, Terek MC.
 • A histopathological scoring and grading system to predict outcome for patients with AA amyloidosis . A histopathological scoring and grading system to predict outcome for patients with AA amyloidosis Celtik A, Sen S, Keklik F, Saydam G, Asci G, Sarsik B, Ozkahya M, Toz H.
 • Increase in interventricular septum thickness may be the first sign of cardiovascular change in kidney donors. Echocardiography. 2020 Feb;37(2):276-282. Gokalp C, Guner Oytun M, Gunay E, Dogdus M, Sezis Demirci M, Sen S, Tamsel S, Sezer TO, Toz H.
 • Perinatal outcomes of renal transplant pregnancies: a 22-year experience at a single tertiary referral center. J Matern Fetal Neonatal Med. 2020 Sep;33(17):3028-3034. Hortu I, Arı SA, Akdemir A, Koroglu OA, Yılmaz M, Toz H, Sagol S, Ergenoglu AM.
 • Acoustic Radiation Force Impulse Elastography May Predict Acute Rejection in Kidney Transplantation Transplant Proc. 2020 Dec;52(10):3097-3102. Gokalp C, Oytun MG, Gunay E, Tamsel S, Sen S, Sezer TO, Toz H.
 • A histopathological scoring and grading system to predict outcome for patients with AA amyloidosis Int Urol Nephrol. 2020 Jul;52(7):1297-1304. Celtik A, Sen S, Keklik F, Saydam G, Asci G, Sarsik B, Ozkahya M, Toz H.
 • Paritaprevir, ritonavir, ombitasvir, and dasabuvir treatment in renal transplant patients with hepatitis C virus infection. Turk J Gastroenterol. 2019 Aug;30(8):695-701. Danış N, Toz H, Ünal N, Yılmaz M, Turan İ, Günşar F, Karasu Z, Ersöz G, Özkahya M, Akarca US.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI