Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Tıpta Uzmanlık Kurulu Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
 • 1990 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1983 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2016 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2009 - 2016 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölüm Başkanı
 • 2009 - 2016 İstanbul Florence Nightingale Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölüm Direktörü
ÜYELİKLER
 • Jinekolojik Robotik Cerrahi Derneği
 • TJOD
 • Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği
 • ESGO
 • Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği
 • TRSGO
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Non-invasive prenatal diagnosis of fetal RhD by using free fetal DNA Clin Exp Obstet Gynecol. 2015;42(3):344-6. PubMed PMID: 26152007 51. Gönenç G, işçi H, Yiğiter AB, Hançer V, Büyükdoğan M, Güdücü N, Dünder I.
 • An unusual case of mammary gland-like carcinoma of vulva: case report and review of literature Eur J Gynaecol Oncol ,2015;36(3):333-4 Baykal C, Dünder I, Turkmen IC, Ozyar E
 • erum Chemerin Levels in Women with Polycystic Ovary Syndrome Turk J Biochem, 2015; 40(2): 157-162 Nilgün Güdücü, Uzay Görmüş, Zehra Neşe Kavak, Esra Alp, Dunder I.
 • The relationship of mean platelet volume with endogenous sex hormones and cardiovascular risk parameters in postmenopausal women Eastern Journal of Medicine (EJM) - 2014 19(l):28-32 Güdücü N, Kutay SS, Sidar G, Görmüş U, Kavak N, Dünder İ
 • Postmenapozal kadınlarda uyku kalitesi hiperinsülinemi ile ilişkilidir Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Dergisi - 2014 11(1):35-41 Güdücü N, Kutay SS, Görmüş U, Kayan BÖ, Dünder İ
 • 25-Hydroxyvitamin D levels are related to hyperinsulinemia in polycystic ovary syndrome Gynecol Endocrinol. 2014 Aug;30(8):557-60. doi: 10.3109/09513590.2014.910189. Epub 2014 May 13.PubMed PMID: 24819314 Güdücü N, Görmüş U, Kutay SS, Kavak ZN, Dunder I.
 • Reciprocal Action of Pentraxin-3 and CRP in Women With Polycystic Ovary Syndrome European Journal of Inflammation. 12 (1);161-166. 2014 Guducu, N.; Gormus U ; Alp, E. ; Kavak, Z.N.; Dunder, I.
 • Endometriyal polip zemininde gelişen endometriyum kanserleri: 3 yıllık klinik deneyimimiz Jinekoloji ve Obstetrik Demeği (TJOD) Dergisi - 2013 90. Gönenç G, Güdücü N, Türkmen İ, Başsülü N, İşçi H, Aydınlı K, Yiğiter AB, Dünder İ
 • Gebelik intrahepatic kolestazmda ortalama trombosit hacmi ve serum safra asitlerinin karşılaştırılması Türk Jinekoloji ve Obstetrik Demeği (TJOD) Dergisi - 2013 Güdücü N, Kayan BÖ, İşçi H, Aydınlı K, Yiğiter AB, Dünder İ
 • Gestasyonel diabetes mellitus riskinin maternal yaş ve gebeliğin başlangıcındaki vücut kitle indeksi ile ilişkisi Dicle Tıp Dergisi - 2013 40(3):406-409 Güdücü N, Gönenç Q İşçi H, Yiğiter AB, Dünder İ

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?