Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2007 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Gastroenteroloji
 • 2001 Gülhane Askeri Tıp Akademisi İç Hastalıkları
 • 1994 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2018 VM Medicalpark Kocaeli Hastanesi
 • 2008 - 2016 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi / Gastroenteroloji
 • 2007 - 2008 KKTC Girne Asker Hastanesi
 • 2004 - 2007 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi / Gastroenteroloji
 • 2001 - 2004 Antalya Karpuzkaldıran Dispanser Baştabipliği
 • 1997 - 2001 GATA / İç Hastalıkları ABD
ÜYELİKLER
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Serum matrix metalloproteinase-9 and tissue inhibitör of metalloproteinase-1 expression in patients with familial mediterranien fever Turk J Gastroenterol. Nov;26(6):487-491 (2015) M Dinç, A Tanoğlu, Y Yazgan, Y Beyazıt, K Öncü, Y Önem, S Hıra, M Kaplan, İ Küçük, Y.S Sakın, L Demirtürk
 • Can Serum Fetuin-A Be Regarded as an Inflammatory Marker Among Patients Digestive Diseases and Sciences. Nov.58;11:3212-3217. (2013) Kemal Oncu, Yusuf Yazgan, Alpaslan Tanoğlu, Mustafa Kaplan, Fatih Ermiş, Osman Metin İpçioğlu, Muammer Kara, Irfan Kucuk, Halil Onur Ozari,
 • Upper gastrointestinal bleeding as an initial manifestation of metastasis secondary to choricarcinoma Turk J Gastroenterol. Dec;24(6):565-567 (2013) ). Y Yazgan, K. Öncü, M. Kaplan, A. Tanoğlu, İ. Küçük, H.O. Özarı, U. Berber, L.Demirtürk.
 • Indications, complications and long-term follow-up of patients undergoing percutaneous endoscopic gastrostomy: A retrospective study Wien Klin Wochenschr. Mar;124(5-6):148-153 (2012) Ermis F, Ozel M, Oncu K, Yazgan Y, Demirturk L, Gurbuz AK, Akyol T, Nazik H,
 • Malignant Biliary Obstruction Increases significantly Serum Lipid Levels: A Novel Biochemical Tumor Marker? Hepatogastroenterology. Mar 2;59 (119). 12017. (2012) Yazgan Y, Oncu K, Kaplan M, Tanoğlu A, Kucuk I, Dinç M, Demirturk L,
 • Determination of the frequency of dyssynergic defecation and patient characteristics in patients with functional constipation Turk J Gastroenterol. Dec;21(4):372-380 (2010) Öncü K, Özel AM, Demirtürk L, Gürbüz AK, Yazgan Y, Kızılkaya E,
 • Efectiveness of interleukin-1 receptor antagonist (Anakinra) on cerulein-induced experimental acute pancreatitis in rats Scandinavian Journal of Gastroenterology, 49(9), 1124-1130 Kaplan M, Yazgan Y, Tanoğlu A, Berber U, Öncü K, Kara M, Demirel D, Küçük İ, İpçioğlu O.M.
 • Benign recurrent intrahepatic cholestasis: late initial diagnosis in adulthood Annals of Hepatology, Apr-Jun;9(2): 207-210, (2010) Ermis F, Oncu K, Ozel M, Yazgan Y, Gurbuz AK, Demirturk L, Demirci H, Akyol T, Hahoğlu A,
 • Comparison of the effects of intravenous midazolam alone and in combination with meperidine on hemodynamic and respiratory responses and on patient compliance during upper gastrointestinal endoscopy: a randomized, double-blind trial Turk J Gastroenterol. Mar;19 (1):8-13 (2008) Ozel AM, Oncü K, YazganY, Gürbüz AK, Demirtürk L,
 • The effect of taurin treatment on oxidative stres in experimental liver fibrosis Hepatol Res. Apr;28(4):207-215 (2004) Refik Mas M, Comert B, Oncu K, Vural SA, Akay C, Tasci I, Ozkomur E, Serdar M, Mas N, Alcigir G, Yener N.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI