Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2001 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı / Profesör
 • 1995 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı / Doçent
 • 1991 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 1990 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 1990 Uludağ Ünv. Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı / Uzman
 • 1977 - 1983 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2009 - 2019 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
 • 2006 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1998 Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Departmanı
 • 1998 University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston-Texas
 • 1998 Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nashville-Tennessee / Kulak Burun Boğaz Departmanı
 • 1995 Rochester - Minnesota Mayo Klinik
 • 1994 Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi / Kulak Burun Boğaz Departmanı
 • 1988 University College Hospital, Royal Ear Hospital, Londra, İngiltere
ÜYELİKLER
 • European Head and Neck Society
 • Larengoloji Derneği
 • Larengoloji Derneği
 • Kanserle Savaş Derneği Bursa Şubesi
 • Anatomi Araştırmaları Derneği
 • Türk Onkoloji Grubu, Baş Boyun Kanserleri Çalışma Grubu
 • Türk Uyku Tıbbi Derneği
 • American Academy of Otolaryngology - Head and Neck Surgery
 • American Head and Neck Society (AHNS)
 • Balkan Society of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery
 • European Academy of Sleep Medicine (EASM)
 • Bursa Tabip Odası
 • Bursa Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Hekimleri Derneği
 • Onkoloji Derneği
 • Uyku Derneği
 • European Sleep Research Society (ESRS)
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Türk Rinoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Mikropapiller tiroid karsinomları farklı bir alt grup mu? Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2014; 7(3):29-35. Ayanaoğlu Aksoy E, Erişen L.
 • Tiroid kanserleri ve otoimmün tiroidit birlikteliği. Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2014;7(3):64-8 Serin GM, Erişen L.
 • A mucormycosis case treated with a combination of caspofungin and amphotericin b. J Mycol Med. 2013; 23(3): 179-84. Kazak E, Aslan E, Akalın H, Saraydaroğlu O, Hakyemez B, Erişen L, Yazıcı B, Gürcüoğlu E, Yılmaz E, Ener B, Helvacı S.
 • Laryngeal plexiform neurofibroma in a child. Ear Nose Throat J. 2013 Jun; 92(6): E31-3. Kasapoglu F, Ozdemircan T, Erisen L.
 • The efficacy of nasal surgery in obstructive sleep apnea syndrome: a prospective clinical study. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012 Feb; 269(2): 487-94. Sufioğlu M, Ozmen OA, Kasapoglu F, Demir UL, Ursavas A, Erişen L, Onart S.
 • Management of patients with coexisting obstructive sleep apnea and laryngopharyngeal reflux disease. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012 Dec; 269(12): 2575-80 Eryılmaz A, Erişen L, Demir UL, Kasapoglu F, Ozmen OA, Ursavas A, Kıyıcı M, Hızalan I.
 • Nadir bir Eagle Sendromu: iki taraflı ve aşırı uzun stiloid çıkıntı. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 3(3): 190-2. Özmen S, Erişen L.
 • The role of selective neck dissection in pathological N1 squamous cell carcinomas of the head and neck. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2011 Mar-Apr;21(2):63-9. Yıldırım T, Ozmen OA, Erişen L, Kasapoğlu F, Coşkun H, Basut O, Onart S, Hızalan I.
 • Primeri bilinmeyen baş-boyun tümörlerinde tanı ve tedavi ilkeleri. Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics 2010; 3(1): 78-84. Erişen L.
 • Horlamada burun cerrahisinin etkinliği. Türk Otolarengoloji Arşivi 2010, 48(3): 97-102. Sufioğlu M, Özmen ÖA, Kasapoğlu F, Ursavaş A, Erişen L, Onart S

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI