Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
 • 2008 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 2001 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 - 2015 Fırat Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığı
ÜYELİKLER
 • Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Transfection with Sodium Iodine Symporter Gene (NIS) and Future Applications with Radioiodine Treatment. Endocrinology & Metabolic Syndrome 3:139 (doi: 10.4172/2161-1017.1000139). 2015 Koc Zehra Pinar, Temelli Berfin, Kilic Leyla, Simsek Selcuk
 • Factors affecting progression-free survival in non-HIV-related Kaposi sarcoma. Oral Ethem Nezih, Saglam Esra Kaytan, Kizir Ahmet, Saip Pinar, Aydiner Adnan J Dermatolog Treat. 2015 Oct 13:1-3. Epub ahead of print. PMID:26368051. Sen Fatma, Tambas Makbule, Ciftci Rumeysa, Toz Bahtiyar, Kilic Leyla, Bozbey Hulya Ugur, Karanlik Hasan, Kurul Sidika, Vatansever Sezai,
 • Evaluation of Serum Interleukin-17 (IL-17) Levels as a Diagnostic Marker in Pancreatic Adenocarcinoma. J Gastrointest Cancer. Epub ahead of print. PMID: 26637231. 2015 Karabulut Senem, Afsar Çigdem Uysal, Karabulut Mehmet, Alis Halil, Kilic Leyla, Kones Osman, Yasasever CT, Aykan Nuri Faruk
 • Onkoloji hastalarında hiponatremi sıklığı ve sağkalımla ilişkisi 12(1): 37-43. 2014 Şen Fatma, Çiftçi Rumeysa, Erdemli Hacı Kemal, Kocabaş Ramazan, Kılıç Leyla, Yıldız İbrahim, Bozbey Hamza Uğur, Zobacı Ethem, Zorlu Musa
 • The Outcome of Patients with Triple Negative Breast Cancer: The Turkish Oncology Group Experience The Journal of Breast Health, 10(4), 209-215., Doi: 10.5152/tjbh.2014.1904 (Kontrol No: 1221891),2014 Eralp Yesim, Kilic Leyla, Alco Gul, Basaran Gul, Dogan Mutlu, Dincol Dilek, Demirci Senem, Icli Fikri, Onur Handan, Saip Pinar, Haydaroglu Ayfer
 • Assessment of platelet aspirin responsiveness in Turkish Population with PFA-100, serum thromboxane B2, soluble CD40 ligand and soluble P-Selectin. Turkish Journal of Biochemistry 38(1); 63-67 (doi: 10.5505/tjb.2013.75437) Saka Bulent, Genc Sema, Eroglu Hacer, Akpinar Timur, Karadag Aytaç, Kilic Leyla, Erten Nilgun, Tascioglu Cemil, Omer Beyhan.
 • Prognostic factors in metastatic pancreatic cancer: Older patients are associated with reduced overall survival. Mol Clin Oncol. 1(4):788-792 (doi:10.3892/mco.2013.131) Tas Faruk, Sen Fatma, Keskin Serkan, Kilic Leyla, Yildiz Ibrahim.
 • Primary Burkitt''s Lymphoma Presenting as a Rapidly Growing Thyroid Mass. Case Reports in Oncology, 5 (2), 388-393., Doi: 10.1159/000341260. 2012 Yildiz Ibrahim, Sen Fatma, Toz Bahtiyar, Kilic Leyla, Agan Mehmet, Basaran Mert.
 • A Prodrome of Acute Lymphoblastic Leukemia Mimicking Sacroiliitis. European Journal of general Medicine, 8(2), 151-153. 2011 Esen Bahar Artım, Kilic Leyla, Kamali Sevil, Inanc Murat.
 • The Properties of Vitamin B12 Deficiency in the Patients of an Outpatient Clinic. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 30(6), 1845-1851., Doi: 10.5336 /medsci.2009-12245 (Kontrol No: 1222404),2010 Erden Sacide, Şakar Şule, Koç Zeynep, Şen Fatma, Çakır Habibe, Gelincik Aslı, Kılıç Leyla, Özdener Lütfiye.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI