Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2002 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji
 • 1997 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2003 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2002 - 2003 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
 • 1997 - 2001 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
ÜYELİKLER
 • Türk Radyoloji Derneği (TRD)
 • Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD)
 • Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Venöz sinüs trombozu tanısında MRG''de gradient eko sekansının önemi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt:2 Sayı:1 2011.Sayfa 57-60 Dilaver Kaya, Erdem Yıldız.
 • Dural arteriovenöz fistül (DAVF) tedavisinde kombine yaklaşım: süperselektif embolizasyon ve gamma knife radyocerrahisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt:1 Sayı:3 Temmuz 2010.Sayfa 162-166 M.Erdem Yıldız, Selçuk Peker, M.Olcay Çizmeli, M. Necmettin Pamir.
 • Volume of the cisternal portion of the trigeminal nerve in healty subjects. Congress of Neurological Surgeons 2010 Annual Meeting. San Francisco, California.October 16-21, 2010 Peker S, Yildiz E, Pamir MN.
 • Sengoz. Contribution of teaching intervention to set-up verification with CBCT for prostate cancer. ESTRO 29 (Journal of European Society for Therapeutic Radiology and Oncology) Barcelona, Spain. September 12-16, 2010 D. Cone, E. Tezcanli, E. Yildiz, O. Senkesen, E. Goksel, H. Kucucuk, M. Garipagaoglu, M.
 • The comparision of mastoid pneumatizationin proffesional divers with or without history of middle ear barotrauma. The Egyptian International Otolaryngology Congress.Sharm El Shiekh-Egypt. March 3-6, 2010 Ö.Öztürk, E.Yıldız, A.Koç, Ş.Polat, C. Üneri.
 • Lazer rekanalizasyon tedavisi uygulanan Trakeobronşiolar Timoma: Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. Ekim 2004, Cilt 12, Sayı 4, Sayfa 274-76 G Karaağaç, Y Karakoca, N Sarıman, N Şimşek, S Karakoca, T Yıldız, E Yıldız.
 • Terapötik bronkoskopi ile tedavi edilen postentübasyon trakeal stenozlar: Beş olgu sunumu. Tüberk Toraks 2004;52(4): 363-68 Y. Karakoca, G Karaağaç, S Karakoca, T Yıldız, O. Yazanel, N. Sarıman, E Yıldız, B. Tekinsoy.
 • Interventional Bronchoscopy for the management of the postintubation and posttracheostomy tracheal stenosis. Marmara Medical Journal 2003;16(3):201-206 Y. Karakoca, G Karaağaç, S Karakoca, T Yıldız, O. Yazanel, N. Sarıman, E Yıldız, B. Tekinsoy.
 • Akciğer Parankim Hastalıklarının Değerlendirilmesinde Düşük Doz ve Konvansiyonel Doz Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni Cilt:5, Sayı:3, 129-134, Mart 1999 N.Kodallı, A.Türk, M.Tunacı, E.Yıldız, S.Karakurt, Ç.Çimşit, C.Erzen.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI