Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 Physician Executive Master Business Administration University of Tennessee, Haslam College of Business
 • 2002 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK)
 • 1995 Ortopedi ve Travmatoloji Profesor, Ankara Üniversitesi
 • 1989 Ortopedi ve Travmatoloji Doçent, Ankara Üniversitesi
 • 1984 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1978 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2016 Sağlık Stratejileri ve Politikaları Araştırma Birimi Başkanı, Ankara Üniversitesi,
 • 2012 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2012 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK)
 • 2004 Merkezi Klinika Ortopedi ve Travmatoloji, İdman Hekimliği Bölümü Konsültan Hekim Bakü
 • 1999 Visiting Professor, Dpt.of Sport Medicine University Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh
 • 1998 FIFA (Federation Internationale de Football Association) FIFA Allstar Football Team, Takım Doktoru
 • 1997 Visiting Professor, Dpt.of Sport Medicine University Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh
 • 1992 Research Fellow, Dpt.of Sport Medicine, University of Pittsburgh , Pittshburgh
 • 1989 - 1992 Türkiye Futbol Federasyonu / Milli Takım Doktoru
 • 1988 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Abd Öğretim Üyesi, Ankara
 • 1987 DAAD Fellow, Dept. Orthopaedic Surgery Freiburg University, Freiburg Breisgau
 • 1986 AO Foundation Fellow, Dept. Orthopaedic Surgery Bruderholzspital, Basel
 • 1985 - 1986 Mecburi hizmet görevi Ankara Numune Hastanesi I. Ortopedi Kliniği Başasistanı, Ankara
 • 1981 Basel Üniversitesi,Kantonspital Basel, Dept. Traumatology / Asistanlık eğitimi
 • 1979 Rotating Internship, Schulthess Klinik, Dept. Orthopaedic Surgery, Zurich
ÜYELİKLER
 • Milli Olimpiyat Komitesi / Sağlık Kurulu Üyesi 1998-2000
 • UEFA (Union des Associations Europeennes de Football) Sağlık Kurulu Üyesi 1992-2016 / Avrupa Futbol Şampiyonası Organizasyon Komitesi Üyesi
 • Türkiye Futbol Federasyonu / Sağlık Kurulu Onursal Üye / Sağlık Kurulu Başkanı 2004-2009 / Genel Kurulu Üyesi
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The effect of traction force and hip abduction angle on pudendal nerve compression in hip arthroscopy: A Cadaveric Model. The Journal of Arthroscopic and Related Surgery; 31(10):1974-1980.2015 Kocaoglu H, Basarır K, Akmese R, Kaya Y, Sindel M, Oguz N, Binnet MS.
 • One-stage anatomic double bundle anterior and posterior cruciate ligament reconstruction. Int J Clin Exp Med;7(10): 3710-3713.2014 Acar B,Basarır K, Armangil M,Binnet MS.
 • Ortopedik hastalıklarda mezenkimal kök hücre uygulamaları. Türkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics;7(4):62-65.2014 Binnet MS, Ahmad T,Akan B.
 • Injuries in elite youth football players: a prospective three-year study. Acta Orthop Traumatol Turc; 47(5):339-346. 2013. innet MS, Ergün M, Denerel HN, Ertat A.
 • Menisküs Transplantasyonu: Türkiye Klinikleri J Ortopedi & Travmatoloji - Özel Sayı: 6(4):42-46.2013. Binnet MS, Akan B, Ahmad T.
 • Lyophilised medial meniscus transplantations in ACL-deficient knees: a 19-year follow-up. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 20:109-113. 2012 Binnet MS, Akan B, Kaya A.
 • Kıkırdak defektlerinde günümüz tedavi yaklaşımları. Türkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics; 4(1) 11-19 . 2011 Binnet MS, Başarır K, Aydın M.
 • Diz ekleminin cerrahi anatomisi. TOTBİD Dergisi 10: 38-44. 2011 Esmer AF, Başarır K, Binnet M.
 • Pulmonary thromboembolism after surgical treatment of unlar pseudoarthrosis: a case report. Acta Orthop Traumatol Turc; 45(4):284-287. 2011 Basat Ç, Kalem M, Binnet M., Demirtaş M.
 • Diz çevresi yaralanmaları acilleri ve hemartroz. Türkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics; 3(3):41- 49. 2010 Binnet MS, Karaduman M.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?