Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2009 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
 • 2003 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
 • 1994 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2010 Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Tıbbi Onkoloji Uzmanı
 • 2009 - 2010 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Tıbbi Onkoloji Uzmanı
 • 2005 - 2009 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yan Dal Uzmanlık Eğitimi
 • 2003 - 2005 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İç Hastalıkları Uzmanı
 • 2004 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1998 - 2003 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İç Hastalıkları Asistanı
 • 1996 - 1998 Trabzon Merkez Çağlayan Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim
 • 1994 - 1996 Trabzon Düzköy İlçesi Aykut Beldesi Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • Tıbbi Onkoloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Pregnancy a short time after multimodal therapy for bilateral breast cancer: a case report and review of literature J Oncol Pharm Pract September 21, 20101078155210384755 Timur Koca Zuleyha Akgun zuleyh@hotmail.com Serap Baskaya Yucel Nihal Zerman Dag Mehmet Teomete
 • Weight gain after adjuvant chemotherapy in patients with early breast cancer in Istanbul Turkey Medical Oncology 001: 10.1007js12032-010-9463-x Gul Basaran, Nazlm Serdar Turhal, Devrim Cabukr Nevin Yurt, Gul Yurtseven, Mahmut Gumus, Mehmet Teomete, Faysal Dane and Perran Fulden Yumuk
 • 0utcome of metastatic colorectal cancer patients receiving second line chemotherapy in Marmara University Hospital F. Dane, M. Gumus, A. Ozturk, F. Yumuk, S. Iyikesici, G. Basaran, D. Cabuk, M. Teomete and N. S. Turhal 18S (June 20 Supplement), 2007: 14588© 2007 American Society of Clinical Oncology Journal of Clinical Oncology, 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 25, No
 • Impact of dose reductions of platinum compounds on survival in stage IIIB/IV non-small cell lung cancer (NSCLC) P. F. Yumuk, M. Teomete, F. Dane, D. Cabuk, G. Basaran and N. S. Turhal Marmara University Medical School Hospital, Istanbul, Turkey 15S (May 20 Supplement), 2009: e19055© 2009 American Society of Clinical Oncology Journal of Clinical Oncology, 2009 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 27, No
 • Pulmonary toxicity in patients receiving docetaxel chemotherapy U. Kefeli, P. F. Yumuk, B. Ceyhan, F. Dane, B. Eroglu, D. Cabuk, G. Basaran, M. Teomete and N. S. Turhal. No 15S (May 20 Supplement), 2009: e13532© 2009 American Society of Clinical Oncology Journal of Clinical Oncology, 2009 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 27,
 • Benefit from adjuvant anthracyclines according to hormone receptor status G. Atalay Basaran, D. Cabuk, M. Teomete, B. Gulluoglu, H. Kaya, F. Dane, P. F. Yumuk and N. S. Turhal Vol 26, No 15S (May 20 Supplement), 2008: 11513© 2008 American Society of Clinical Oncology Marmara University Hospital, Istanbul, Turkey Journal of Clinical Oncology, 2008 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition).
 • The relationship between glycemic control and platelet activity in type 2 diabetes mellitus Received 24 May 2007; received in revised form 7 January 2008; accepted 18 January 2008. published online 25 March 2008. Refik Demirtunc, Dursun Duman, Melih Basar, Mustafa Bilgi, Mehmet Teomete, Tayfun Garip
 • A case of Kikuchi-Fujimoto disease misdiagnosed as Hodgkin''s lymphoma: the importance of second opinion. J aVON. 2009 Apr-Jun;14(2):309-11 Dane F, Ozturk MA, Tecimer T, Atasoy BM, Cabuk D, Yumuk PF, Basaran G, Teomete M, Turhal NS.
 • Clinical outcome of triple-negative (TN) breast cancer (BC) D. Cabuk, G. Basaran, H. Kaya, B. Gulluoglu, M. Teomete, F. Dane, P. F. Yumuk and N. S. Turhal (Post-Meeting Edition). Vol 26, No 15S (May 20 Supplement), 2008: 11526 © 2008 American Society of Clinical Oncology MUTFH, Istanbul, Turkey Journal of Clinical Oncology, 2008 ASCO Annual Meeting Proceedings
 • Clinical features and outcome of adjuvant chemoradiotherapy in Turkish rectal carcinoma patients: Single institution experience F. Dane, M. Gumus, M. A. Ozturk, D. Cabuk, M. B. Atasoy, P. F. Yumuk, G. Basaran, M. S. Iyikesici, M. Teomete, U. Abacioglu and N. S. Turhal Journal of Clinical Oncology, 2008 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Marmara University Medical Oncology, Istanbul, Turkey; Marmara University Radiation Oncology, Istanbul, Turkey
 • Clinical outcome of node-negative (NN) breast cancer (BC) patients Marmara University Hospital, Istanbul, Turkey Journal of Clinical Oncology, 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). G. Atalay Basaran, D. Cabuk, F. Dane, M. Teomete, S. Iyikesici, E. Meltem, B. Gulluoglu, H. Kaya, U. AbaCloglu, F. Yumuk and S. Turhal
 • 0utcome of patients with stage III and IV non-small cell lung cancer in Marmara University Hospital, Istanbul, Turkey Journal of Thoracic Oncology: August 2007 - Volume 2 - Issue 8 - p S701 doi: 10.1 097jOl.JTO. 0000284031.87598.62 Yumuk, Perran F.; Teomete, Mehmet; Dane, Faysal; Cabuk, Devrim; Caglar, Hale B.; Abacioglu, Ufuk; Basaran, Gul; Turhal, Nazim S.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI