Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1993 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1984 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2015 İstanbul Kolan International Hospital / Profesör Doktor
 • 2011 - 2013 Koşuyolu Medipol Hastanesi / Doçent Doktor
 • 2011 - 2013 İstanbul Medipol Üniversitesi / Profesör Doktor
 • 2006 - 2011 İstanbul Florence Nıghtıngale Hastanesi / Doçent Doktor
 • 2003 - 2006 İstanbul Florence Nıghtıngale Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2001 - 2003 Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği / Şef Yardımcılığı
 • 1993 - 2001 Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği / Baş Asistan
 • 1988 - 1993 Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği / Araştırma Görevlisi
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Criteria for Ending the Distal Fusion at the L3 Vertebra vs. L4 in Surgical Treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis Patients with Lenke Type 3C, 5C, and 6C Curves: Results After Ten Years of Follow-up. . Cureus. 2018 May 1;10(5):e2564. doi: 10.7759/cureus.2564. Erdem MN, Karaca S, Korkmaz MF, Enercan M, Tezer M, Kara AN, Hamzaoglu A.
 • Paraplegia in an elderly patient due to Potts disease Turkish Journal of Geriatrics. 17 (4), 423-425 (2014) Bahri Teker, Mehmet AĞIRMAN, Tuğrul ÖRMECİ, Mehmet Tezer, MERT Ali, Engin Cakar.
 • Potts Disease in a 2-Year-Old Child Treated by Decompression and Anterior-Posterior Instrumented Fusion Case Reports in Orthopedics, 2014, 1-4. (2014) Erdem MN, Sever C, Korkmaz MF, Karaca S, Kirac F, Tezer M
 • Mikroskopik lomber diskektomi sonuçları J Turkish Spinal Surgery. 24 (4): 279-282 (2013) Aydoğan M, Erdem MN, Burç H, Saka G, Oltulu İ , Tezer M
 • Vertebral hydatıd dısease and ıts treatment by anterıor-posterıor radıcal excısıon, fusıon and chemotherapy wıth albendazole. Case report eleven years follow up result J Turkish Spinal Surgey. 24(4), 317-320 (2013). Erdem MN, Sever C, Korkmaz MF, Oltulu İ, Gürgen E, Tezer M.
 • Clinical and radiological morphometry of posterior parts of thoracic and lumbar vertebras Coll Antropol. 2012 Dec;36(4):1313-7. Bisevi M, Bisevi S, Ljuca F, Smrke BU, Kapur E, Tezer M, Smrke D.
 • Ekstraspinal Kol Agrıları. Turkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics, 4(2), 127-132 (2011). Tezer M, Karadeniz E, Erdem MN, Sever C
 • Comparison of cosmetic and functional outcomes after anterior paramedian versus anterolateral retroperitoneal approaches in lumbar spinal stenosis surgery J Turkısh Spinal Surg 21: 233-240 (2010). Ozturk C, Enercan M, Karadereler S, Tezer M, Aydogan M, Hamzaoglu A.
 • The results of simultaneous posterior anterior posterior surgery in multilevel tuberculosis spondylitis associated with severe kyphosis. Eur Spine J 19:2209?2215 (2010). Erturer E, Tezer M, Aydogan M, Mirzanlı C, Ozturk I.
 • Giant sacral schwannoma. A case report and review of the literature Acta Orthop Belg 75: 705-710 (2009). Ozturk C, Mirzanli C, Karatoprak O, Tezer M, Aydogan M, Hamzaoglu A.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI