Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2007 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 • 2001 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi
 • 2009 - 2013 Eskişehir Özel Onvak Hastanesi
 • 2008 - 2009 Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Enfeksiyon Hastaliklan ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
 • 2002 - 2007 Ankara Numune Egitim ve Araştırma Hastanesi / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
 • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Üriner Sistem Enfeksiyonu Olan Hospitalize Hastalardan izole Edilen E.coli Suşlannda SiprofIoksasin Direnci Risk Faktörleri 2. EKMUD Korgresi 2008 Meltem Hüner, Esragul Akinci, Pınar Öngörü, Fatma Nurhayat Bayazit, Evrim Sulderen, Selim Sırrı Eren, Ayse Erbay, Hürrem Bodur,
 • Chronic mucocutaneous candidiasis with secondary adrenal insufficiency: a case report European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), 16th European Congress Nice, France, April 1-4 2006, kongre kitabi ve CD''si A.T. Basbug, M.A. Huner, E. Akinci, A. Erbay, M.A. Cevik, H. Bodur.
 • Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Ailenin Sağlık Eğitimi Ailenin Sağlık Eğitimi TC Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 5. Bölüm Sayfa 107-118 Dr. Meltem Hüner
 • Salmonella inf eksiyonlannin Degerlendirilmesi: 33 olgu, KLIMiK XI. Turk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları 30 Mart-3 Nisan 2003 Kongresi Kongre Kitabi Akinci E, Erbay A, Colpcn A, Adah M, Eren S, Bodur H.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?