Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1999 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1993 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1987 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • 1975 - 1981 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 1991 - 2011 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı / Pediatrik Nöroşirürji Bilim Dalı Başkanı
 • 2008 - 2010 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü başkanı
 • 2007 - 2010 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı
 • 2000 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1993 - 1999 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Doçent
 • 1990 - 1993 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent
 • 1990 - 1991 New York University Medical Center, Division of Pediatric Neurosurgery / Clinical fellow
 • 1989 - 1990 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi
 • 1988 - 1989 Ankara Hastanesi, Başasistan
 • 1987 - 1988 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Askerlik Hizmeti
 • 1981 - 1987 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, uzmanlık eğitimi
ÜYELİKLER
 • European Society for Pediatric Neurosurgery (ESPN)
 • International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN)
 • Society for Research into Hydrocephalus and Spina Bifida
 • Academia Euroasiana
 • Türk Pediatrik Nöroloji Derneği
 • Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
 • Türk Pediatrik Onkoloji Derneği
 • Avrupa Pediatrik Nöroşirürji Derneği Başkanı (2008-2010)
 • Türk Nöroşirürji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Hydrocephalus in patients with Neurofibromatosis type1: MR imaging findings and outcome of endoscopic third ventriculostomy. Dinçer A, Yener U, Özek MM. AJNR, 32:643-646, 2011
 • Analysis of endoscopic third ventriculostomy patency by MRI: value of different pulse Sequences, the sequence parameters, and the imaging planes for investigation of flow void. Dinçer A, Yıldız E, Kohan S, Özek MM. Childs Nerv System, 27:127-135, 2011
 • Basal ganglia location of subependymal giant cell astrocytomas in two infants. Işık U, Dinçer A, Sav A, Özek MM. Pediatric Neurology, 42:157- 159,2010
 • The value of sacral skin lesions in predicting occult spinal dysraphism in children With voiding dysfunction and normal neurological examination. Journal of Pediatric Urology. 1-4, 2010 Tarcan T, Tinay İ, Temiz Y, Alpay H, Özek M, Şimşek F.
 • Is all "Communicating" hydrocephalus really communicating? Prospective study on the value of 3D-Constructive interference in steady state sequence at 3T. Dinçer A, Kohan S, Özek MM. AJNR, 30:1898-1906, 2009
 • Microvessel density and vascular endothelial growth factor expression as predictors of childrens survival from cerebellar medulloblastoma. Journal of Clinical Neuroscience, 16:1199-1202, 2009 Tural S, Gerçek A, Konya D, Özgen S, Toplamaoğlu H, Özek MM.
 • Seizures as the sole manifestation of cerebellar lesions in three children. Işık U, Dinçer A, Sav A, Özek MM. Journal of Pediatric Neurology, 7:193-198, 2009
 • Prevention of brisk hyperactive response during selective dorsal rhizotomy in spastic children: Isoflurane versus sevoflurane maintenance anesthesia. Konya D, Gerçek A, Dağçınar A, Baykan N, Özek MM. J. Clinical Neuroscience, 16:241-245, 2009
 • Primary meningeal osteosarcoma of the brain during childhood. J Neurosurg Pediatrics 1:325-329, 2008 Dağçınar A, Bayraklı F, Yapıcıer Ö, Özek MM.
 • Deep brain stimulation fo Holmes tremor related to a thalamic abscess. Peker S, Işık U, Akgün Y, Özek MM. Childs Nerv Syst 24:1057-1062, 2008
 • Extrapontine myelinolysis in a child: a rare case with MRI, DWI and MRS follow-up. Dinçer A, Işık U, Kosak E, Özek MM. The Neuroradiolgy Journal 21:527-537, 2008
 • Çocukluk çağında hipotalamik hamartomlu üç olgu dolayısıyla literature gözden geçirilmesi. Işık U, Özek MM. Epilepsi 14:193-197, 2008
 • Gamma knife cerrahisi uygulanan çocuk hastalara anestezi yaklaşımı. Gerçek A, Peker S, Konya D, Kılıç T, Özek MM, Pamir MN. Sinir Sistemi Cerrahisi Derg 1:26-29, 2008

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI